move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / mystery / chain

Geniálna myšlienka.

entries
256
shows
62 702
uniques
2 827
theme was created 18.07.2018 by Fénix
84

82. EnaXnaY 19.07.2018, 21:47

Tak ako vieš, čo tam je?

19.07.2018, 21:56
Viem, čo tam nie je.
as response to :
82

81. Fénix 19.07.2018, 21:47

Nevidel by som tam nič.

19.07.2018, 21:47
Tak ako vieš, čo tam je?
as response to :
81

76. EnaXnaY 19.07.2018, 21:22

Si sa tam bol pozrieť, keď to tak sebavedome tvrdíš?

19.07.2018, 21:47
Nevidel by som tam nič.
as response to :
76

75. Fénix 19.07.2018, 21:21

V čiernej diere za horizontom udalostí sú podmienky, aké boli pred prvou udalosťou

19.07.2018, 21:22
Si sa tam bol pozrieť, keď to tak sebavedome tvrdíš?
consents: Boris
as response to :
75

73. EnaXnaY 19.07.2018, 21:18

Kua zas ten SAMO a SATO Vyzerá to tak, že oni to tu všetko kurwia Od začiatku

19.07.2018, 21:21
V čiernej diere za horizontom udalostí sú podmienky, aké boli pred prvou udalosťou
as response to :
73

72. Nadja 19.07.2018, 21:16

Kým?

19.07.2018, 21:18
Kua zas ten SAMO a SATO

Vyzerá to tak, že oni to tu všetko kurwia

Od začiatku
as response to :
72

71. Fénix 19.07.2018, 20:31

Svetlo bolo definované prvou udalosťou, ktorou boli dané dejiny vesmíru.

19.07.2018, 21:16
Kým?
as response to :
71

45. Nadja 19.07.2018, 14:07

Lenže definovanie je zmena z nedefinovaného na definované, a to už vyžaduje čas :)

19.07.2018, 20:31
Svetlo bolo definované prvou udalosťou, ktorou boli dané dejiny vesmíru.
as response to :
45

44. Fénix 19.07.2018, 13:52

Najprv bolo svetlo definované, až potom zažaté. Na počiatku, keď ešte neplynul čas, nemohlo byť žiadne svetlo. Najprv vznikla možnosť, až potom svetlo zažiarilo.

19.07.2018, 14:07
Lenže definovanie je zmena z nedefinovaného na definované, a to už vyžaduje čas :)
consents: uchostrapate
as response to :
44

43. Nadja 19.07.2018, 13:35

Podľa teba teda najprv bola rýchlosť svetla, až potom vzniklo svetlo?

19.07.2018, 13:52
Najprv bolo svetlo definované, až potom zažaté. Na počiatku, keď ešte neplynul čas, nemohlo byť žiadne svetlo. Najprv vznikla možnosť, až potom svetlo zažiarilo.
consents: uchostrapate
as response to :
43

42. Fénix 19.07.2018, 12:37

Svetlo vzniklo stanovením jeho rýchlosti plynutím času. Rýchlosť svetla vo vákuu je relatívna. Závisí od oscilácie Vesmíru.

19.07.2018, 13:35
Podľa teba teda najprv bola rýchlosť svetla, až potom vzniklo svetlo?
as response to :
42

39. Nadja 19.07.2018, 08:22

"Definovanie je procesuálna stránka definície. Je paralelou k usudzovaniu, lebo vykonáva medzi termínmi podobnú službu ako usudzovanie medzi výrokmi. " Teda definovaním len určujeme nejaký pojem, nemôže ním vzniknúť okrem definície nič, tobôž svetlo :)

19.07.2018, 12:37
Svetlo vzniklo stanovením jeho rýchlosti plynutím času. Rýchlosť svetla vo vákuu je relatívna. Závisí od oscilácie Vesmíru.
as response to :
39

1. Fénix 18.07.2018, 00:04

Dať do súvislosti existenciu svetla a plynutie času bolo na tú dobu geniálne. Navyše vyjadriť, že svetlo vzniklo definovaním jeho rýchlosti plynutím času bolo supergeniálne.

19.07.2018, 08:22
"Definovanie je procesuálna stránka definície. Je paralelou k usudzovaniu, lebo vykonáva medzi termínmi podobnú službu ako usudzovanie medzi výrokmi. "

Teda definovaním len určujeme nejaký pojem, nemôže ním vzniknúť okrem definície nič, tobôž svetlo :)
as response to :
1
18.07.2018, 00:04
Dať do súvislosti existenciu svetla a plynutie času bolo na tú dobu geniálne. Navyše vyjadriť, že svetlo vzniklo definovaním jeho rýchlosti plynutím času bolo supergeniálne.

newest entries : 

created by dzI/Osize : 97 625 Bgenerated in : 0.088 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 694 469 xunique displays : 915 365 xip address : 18.207.108.182

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...