Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / mystery / chain
move to top

Geniálna myšlienka.

entries
256
shows
47 889
uniques
2 340
theme was created 18.07.2018 by Fénix
14

11. peter67 18.07.2018, 20:49

Boris. Vieš, že ma to moc osobne ani moc netrápi? Teda to, či je to svetlo. Bohato mi stačí, že je. Sú jedinci, ktorí sa tým zapodievajú a oni, nech sa trápia, oni sa nezapodievajú, ako ja vyrobím sedačku, ja sa netrápim ako sa vyrobí PUR pena a utká poťahová látka. Jednoducho ich kúpim, spracujem a predám. Ty si sedačku kúpiš a užívaš. Tiež sa netrápiš tým ako vznikla, alebo áno?

18.07.2018, 20:55
Každého zaujíma niečo iné.
Mňa napríklad zaujíma, ako veci fungujú, lebo si rád robím veci sám..
Už za mlada som si všeličo vyrábal, napríklad reprobedne.. A na to som sa musel, teda ak som chcel kvalitnú vec, sa naučiť niečo o ozvučniciach, niečo zo stolárstva a bolo to super. A stále je.
Eňo chce naprogramovať vesmír, teda potrebuje vedieť aj to, ako funguje svetlo.
Niekto relaxuje pri pivku, telke, pri pokeci s priateľmi a niekto relaxuje činnosťou a môže to byť čokoľvek. Mne napríklad ani nevadí čakanie v rade, lebo rád premýšlam o všemožnom a vtedy sa stáva čas. nepodstatným. Ale aj ja si často hovorím o druych to známe "Že ho to baví..."
as response to :
11

9. Boris 18.07.2018, 20:43

Príliš zložité je to na každého. Preto do dnes neexistuje riadne vysvetlenie toho, čo svetlo vlastne je.

18.07.2018, 20:49
Boris. Vieš, že ma to moc osobne ani moc netrápi? Teda to, či je to svetlo. Bohato mi stačí, že je.
Sú jedinci, ktorí sa tým zapodievajú a oni, nech sa trápia, oni sa nezapodievajú, ako ja vyrobím sedačku, ja sa netrápim ako sa vyrobí PUR pena a utká poťahová látka. Jednoducho ich kúpim, spracujem a predám. Ty si sedačku kúpiš a užívaš. Tiež sa netrápiš tým ako vznikla, alebo áno?
as response to :
9

8. peter67 18.07.2018, 20:39

Asi je to na mňa príliš zložité. Musel by som moc abstrahovať a vygenerovať z toho tie najpodstatnejšie idey, ktoré by som musel skonkretizovať a aproximovať na daný problém. Uznaj Imo, že u mňa by to bola nadľudská námaha a preto sa o to ani nepokúšam a ostanem tým jednoduchým chlapcom zo vsi.

18.07.2018, 20:43
Príliš zložité je to na každého.
Preto do dnes neexistuje riadne vysvetlenie toho, čo svetlo vlastne je.
consents: peter67
as response to :
8

4. EnaXnaY 18.07.2018, 20:07

Správne, čas je ten ktorý KRÁČA A tak ako kráča sa mení aj systém Každý krok spôsobí, že sa uplatnia pravidlá definované v systéme a systém sa týmto mení

18.07.2018, 20:39
Asi je to na mňa príliš zložité.
Musel by som moc abstrahovať a vygenerovať z toho tie najpodstatnejšie idey, ktoré by som musel skonkretizovať a aproximovať na daný problém.
Uznaj Imo, že u mňa by to bola nadľudská námaha a preto sa o to ani nepokúšam a ostanem tým jednoduchým chlapcom zo vsi.
consents: Boris
as response to :
4

3. peter67 18.07.2018, 20:05

Už som to prečítal 3 x a prd z toho rozumiem Jediné, čo som pochopil, že čas je chodec, ktorý kráča a mení stavy systému. Ahoj Imo.

18.07.2018, 20:07
Správne, čas je ten ktorý KRÁČA

A tak ako kráča sa mení aj systém

Každý krok spôsobí, že sa uplatnia pravidlá definované v systéme a systém sa týmto mení
as response to :
3

2. EnaXnaY 18.07.2018, 19:59

Ja sa na túto problematiku pozerám trochu ináč Čas je pre mňa nezávislý element, ktorý kráča a v každom kroku na základe definovaných pravidiel mení stavy systému, ku ktorému je priradený Svetlo je entita, ktorá sa nachádza vrámci tohto systému

18.07.2018, 20:05
Už som to prečítal 3 x a prd z toho rozumiem
Jediné, čo som pochopil, že čas je chodec, ktorý kráča a mení stavy systému.
Ahoj Imo.
as response to :
2

1. Fénix 18.07.2018, 00:04

Dať do súvislosti existenciu svetla a plynutie času bolo na tú dobu geniálne. Navyše vyjadriť, že svetlo vzniklo definovaním jeho rýchlosti plynutím času bolo supergeniálne.

18.07.2018, 19:59
Ja sa na túto problematiku pozerám trochu ináč

Čas je pre mňa nezávislý element, ktorý kráča a v každom kroku na základe definovaných pravidiel mení stavy systému, ku ktorému je priradený

Svetlo je entita, ktorá sa nachádza vrámci tohto systému
consents: peter67
as response to :
1
18.07.2018, 00:04
Dať do súvislosti existenciu svetla a plynutie času bolo na tú dobu geniálne. Navyše vyjadriť, že svetlo vzniklo definovaním jeho rýchlosti plynutím času bolo supergeniálne.

newest entries : 

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator...
themes displays : 4 678 645 x
unique displays : 631 726 x
i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 18.204.227.117
size : 84 876 B, generated in : 0.055 s