move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Dve jemné krehké energetické telá

entries
3
shows
142
uniques
72
theme was created 24.06.2021 by Večný panic
2

1. Večný panic 24.06.2021, 08:45

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/moja-filozofia-dve-jemne-krehke.html

24.06.2021, 19:50
Celé je to o dozrievaní mozgu. Človek sa narodí s mozgom plným neurónov, ale ten mozog ešte nie je plne vyvinutý. Po pol roku od narodenia začne fungovať emocionálna pamäť. V osemnástom roku života sa plne vyvinú prefrontálne laloky. Mozog je plne vyvinutý, ale človek je na začiatku cesty naučiť sa ho plne používať. Človek sa učí myslieť, trpezlivo a s vlastnou vôľou chápať. V detstve preberal archetypy správania a názory od autorít. Po osemnástke začína dozrievať jeho duševný mozog. Keď časom dozrie, človek je znova na začiatku, hľadá zmysluplnosť myslenia, dozrieva duchovne a nakoniec hľadá spôsob ako svoje životné skúsenosti rozptýliť.
consents: Večný panic
as response to :
1
24.06.2021, 08:45

newest entries : 

created by dzI/Osize : 78 321 Bgenerated in : 0.082 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 578 910 xunique displays : 1 102 620 xip address : 3.229.142.104

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...