move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Čo je na človeku také výnimočné? ;)

entries
3
shows
1 273
uniques
334
theme was created 01.09.2019 by EnaXnaY
3

2. Fénix 01.09.2019, 19:47

Čisto teoreticky žijem od narodenia a okrem tela a psychiky sa na mojom živote odvtedy nič nezmenilo, tak prečo by som nemohol žiť večne, keď je môj život taký nemenný?

03.09.2019, 18:27
Smrť bude tá zmena, keď sa ti vypne vedomie a už nebudeš mať čím vnímať zmeny
as response to :
2

1. EnaXnaY 01.09.2019, 17:26

Jedná sa o otázku večného života Mne nejde do hlavy, čím by sme si niečo také výnimočné mali zaslúžiť To si veriaci vážne o sebe toľko namýšľate, že ste hodní takejto odmeny? Z pohľadu prípadného BOHA, ak existuje sme len ako mravce v mravenisku Darovali by ste nejakému mravcovi večný život?

01.09.2019, 19:47
Čisto teoreticky žijem od narodenia a okrem tela a psychiky sa na mojom živote odvtedy nič nezmenilo, tak prečo by som nemohol žiť večne, keď je môj život taký nemenný?
as response to :
1
01.09.2019, 17:26
Jedná sa o otázku večného života

Mne nejde do hlavy, čím by sme si niečo také výnimočné mali zaslúžiť

To si veriaci vážne o sebe toľko namýšľate, že ste hodní takejto odmeny?

Z pohľadu prípadného BOHA, ak existuje sme len ako mravce v mravenisku

Darovali by ste nejakému mravcovi večný život?

newest entries : 

created by dzI/Osize : 72 234 Bgenerated in : 0.065 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 704 646 xunique displays : 917 695 xip address : 3.238.70.175

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...