move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Čo by ste raz chceli vyskúšať?

entries
24
shows
886
uniques
195
theme was created 24.07.2021 by ninka
11

10. Lemmy 25.07.2021, 11:25

Je realizovateľné, len je to drahý špás. Potreboval by som zopár miliónov na let do vesmíru.

30.07.2021, 08:48
Tak potom uznaj nwo, Lemmčo. A k tomu je zrejme aj nevyhnutná dobrá kondícia a nejaké tie zdravotné podmienky. Ale veda ide ďalej, tak ktovie...
Iný nenaplnený sen nemáš?
Viac reálny. Ňo.
as response to :
10

8. ninka 25.07.2021, 09:55

Tak ale, máš vedomie o tom, že fyzicky je toto nerealizovateľné. Jestvuje pre teba aj sen, ktorý bude možné naplniť?

25.07.2021, 11:25
Je realizovateľné, len je to drahý špás. Potreboval by som zopár miliónov na let do vesmíru.
as response to :
8

4. Lemmy 25.07.2021, 04:32

Chcel by som sa prejsť vesmírom.

25.07.2021, 09:55
Tak ale, máš vedomie o tom, že fyzicky je toto nerealizovateľné.
Jestvuje pre teba aj sen, ktorý bude možné naplniť?
as response to :
4

1. ninka 24.07.2021, 11:57

Dobré ránko! Joj, ale ste tu ukecaní. Normálne človeka ani k slovu nepustíte... Tak čwo, objavuje sa vo vašich predstavách niečo, čo by ste ešte chceli zažiť? Čo ja viem, napríklad, zapísať sa do nejakého interesantného kurzu, skočiť padákom, zaletieť balónom či pracovať s deťmi v nejakom dennom tábore, nohooo, také čosi?

25.07.2021, 04:32
Chcel by som sa prejsť vesmírom.
consents: ninka
as response to :
1
24.07.2021, 11:57
Dobré ránko!
Joj, ale ste tu ukecaní. Normálne človeka ani k slovu nepustíte...

Tak čwo, objavuje sa vo vašich predstavách niečo, čo by ste ešte chceli zažiť?

Čo ja viem, napríklad, zapísať sa do nejakého interesantného kurzu, skočiť padákom, zaletieť balónom či pracovať s deťmi v nejakom dennom tábore, nohooo, také čosi?

newest entries : 

created by dzI/Osize : 82 953 Bgenerated in : 0.104 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 203 617 xunique displays : 1 158 024 xip address : 3.238.132.225

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...