move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Citáty - Získaj svoju istotu v sebadôvere !

entries
13
shows
410
uniques
110
theme was created 16.06.2021 by Dušan
1
16.06.2021, 07:07
Citáty - Získaj svoju istotu v sebadôvere !


"Sebadôvera je základným kameňom života. Odstráň ho, a život sa zrúti."
"Ak by sme akokoľvek chceli svoj život inak usporiadať, pri novom začiatku musíme najskôr položiť stabilný, istý, všetky časy pretrvajúci základ. "

"Vedomie, že človek si dokáže poradiť vo všetkých životných situáciách vlastnými silami a dôvera v seba samého odlišujú naozaj sebaistých a sebavedomých ľudí od masy neistých, a teda ľudí, ktorí sú pod cudzím vplyvom."

Kurt Tepperwein

link

consents: Scarlette

newest entries : 

created by dzI/Osize : 62 996 Bgenerated in : 0.074 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 701 897 xunique displays : 1 112 368 xip address : 3.229.142.104

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...