move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Chyba lávky ;)

entries
22
shows
1 309
uniques
182
theme was created 02.11.2020 by EnaXnaY
2

1. EnaXnaY 02.11.2020, 22:27

Ak nemáš dôvod BYŤ, potom máš dôvod NEBYŤ A naopak Preto nemôžeš mať NIČ SKURWETA CHYBA ODHALENÁ

02.11.2020, 23:20
Treba to posunúť do novej roviny

Že nemáš dôvod BYŤ aj NEBYŤ

Aby si mal NIČ

Ide o to že teraz si

A môžeš ovplyvňovať "hru" zvanú život

Nemá už teraz zmysel pýtať sa aký to má zmysel
as response to :
1
02.11.2020, 22:27
Ak nemáš dôvod BYŤ, potom máš dôvod NEBYŤ

A naopak

Preto nemôžeš mať NIČ

SKURWETA CHYBA ODHALENÁ

newest entries : 

created by dzI/Osize : 70 955 Bgenerated in : 0.078 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 724 005 xunique displays : 920 848 xip address : 3.239.233.139

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...