move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Ako sa zabávali ľudia v stredoveku ?

entries
29
shows
1 240
uniques
148
theme was created 13.04.2021 by tomas12345
17

16. tomas12345 15.04.2021, 18:11

15 : Tak mi to príde...... Však skús sa na den zavrieť doma, vypni elektriku, nepoužívaj počítač, televízor, rádio, a nič nečítaj.......... Co teda budeš v ten den po 10 hodín v dome robiť ?

15.04.2021, 20:10
Lenže oni ľudia, v tej dobe žili a mali čo robiť. (Ne)starali sa o to, čo robiť keď (ne)bude elektrika, plyn, voda, internet, mobil.

Oni už boli navyknutý na tú ich prítomnosť. Vždy si niečo našli. Nuž žial, keď si (ne)vieš predstaviť život bez smart technológii, to je už horšie. Treba sa zamyslieť potom nad sebou. Ako ďalej.

Skús byť niekoľko rokov bez týchto smart technológii a pevne verím, že si denný čas naplníš do poslednej sekundy!
consents: Nadja
as response to :
16

15. Dušan 15.04.2021, 17:47

Podľa mňa v tej dobe, stredoveku, či staroveku sa (ne)dalo hovoriť no nude. Vždy sa niečo určite našlo, ako stráviť deň. Chceš mi snáď povedať, že by si sedel v dome na peci a kukal do blba!

15.04.2021, 18:11
15 : Tak mi to príde...... Však skús sa na den zavrieť doma, vypni elektriku, nepoužívaj počítač, televízor, rádio, a nič nečítaj..........

Co teda budeš v ten den po 10 hodín v dome robiť ?
as response to :
15

14. tomas12345 15.04.2021, 16:04

8 : "šachy, dáma, karty, kocky, hazardné hry v hostincoch, loptové hry, aristokrati vyčíňali na turnajoch, lovoch, hodovali." Loptové hry sa nedali aplikovať v zimných mesiacoch, a nikto nešportuje 12 hodín denne..... turnaje, lovy boli tiež len v určité dni v týždni..... Hazardné hry, to sa dalo aplikovať tak max. v krčme, ale chceš povedať že celá dedina sa zgrupila do jednej krčmy, a bola tam každý den 10 hodín denne ?

15.04.2021, 17:47
Podľa mňa v tej dobe, stredoveku, či staroveku sa (ne)dalo hovoriť no nude. Vždy sa niečo určite našlo, ako stráviť deň. Chceš mi snáď povedať, že by si sedel v dome na peci a kukal do blba!
as response to :
14

8. ninka 14.04.2021, 16:57

Zábavu poznali, nie takú ako dnes my. Ale určite to boli šachy, dáma, karty, kocky, hazardné hry v hostincoch, loptové hry, aristokrati vyčíňali na turnajoch, lovoch, hodovali. A tí chudobní prevažne tanec, spev, rozprávanie historiek. Ale zrejme si aj tí chudobní vyrábali nejaké hračky, figúrky k zábave, doskové hry. A radovanie sa na poli.

15.04.2021, 16:04
8 : "šachy, dáma, karty, kocky, hazardné hry v hostincoch, loptové hry, aristokrati vyčíňali na turnajoch, lovoch, hodovali."

Loptové hry sa nedali aplikovať v zimných mesiacoch, a nikto nešportuje 12 hodín denne..... turnaje, lovy boli tiež len v určité dni v týždni.....

Hazardné hry, to sa dalo aplikovať tak max. v krčme, ale chceš povedať že celá dedina sa zgrupila do jednej krčmy, a bola tam každý den 10 hodín denne ?
as response to :
8

1. tomas12345 13.04.2021, 15:00

V stredoveku neexistovali počítače, internet, mobil, televízor, rádio, rozhlas. Neexistovalo niečo ako športové zápasy a štadiony. Vyše 90% ľudí ani nevedelo čítať, takže si nemohli vo volnom čase ani čítať. Co teda títo ludia robili ? Ako zahánali nudu ? Na poli pracovali denne 8 hodín, ale čo robili zvyšný čas ? Navyše v zimných mesiacoch na poli nepracovali, ale len čušali doma. Co by ste robili vy kebyže ste zavretí doma, a nemáte doma ani televízor, ani počítač, ani rádio, a neviete ani...

14.04.2021, 16:57
Zábavu poznali, nie takú ako dnes my. Ale určite to boli šachy, dáma, karty, kocky, hazardné hry v hostincoch, loptové hry, aristokrati vyčíňali na turnajoch, lovoch, hodovali.
A tí chudobní prevažne tanec, spev, rozprávanie historiek. Ale zrejme si aj tí chudobní vyrábali nejaké hračky, figúrky k zábave, doskové hry.
A radovanie sa na poli.
consents: Nadja
as response to :
1
13.04.2021, 15:00
V stredoveku neexistovali počítače, internet, mobil, televízor, rádio, rozhlas. Neexistovalo niečo ako športové zápasy a štadiony.

Vyše 90% ľudí ani nevedelo čítať, takže si nemohli vo volnom čase ani čítať. Co teda títo ludia robili ? Ako zahánali nudu ? Na poli pracovali denne 8 hodín, ale čo robili zvyšný čas ? Navyše v zimných mesiacoch na poli nepracovali, ale len čušali doma.

Co by ste robili vy kebyže ste zavretí doma, a nemáte doma ani televízor, ani počítač, ani rádio, a neviete ani čítať a písať ?
consents: Nadja, ninka

newest entries : 

created by dzI/Osize : 83 895 Bgenerated in : 0.101 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 826 081 xunique displays : 1 034 522 xip address : 18.206.238.77

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...