move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / technics / chain

Ako pracuje koronavírus:

entries
3
shows
709
uniques
222
theme was created 01.11.2020 by Fotón
1
01.11.2020, 13:28
Do ľudských buniek vstupuje naviazaním sa na receptor ACE2, nachádzajúci na bunkovej membráne. Potrebuje samozrejme vlastniť potrebný kľúč, ktorým sa naň naviaže, aby si otvoril kanál. Vedci sa snažia mu túto činnosť prekaziť hľadaním vhodnej metódy. Keď sa vírus už dostane do bunky zničí ju a predtým si vytvorí svoje kópie. Je to program. Áno, program. Dômyselne vytvorený. Tu je 2 minútová prezentácia, ako pracuje:

link

Vírus nie je živý. Je to len makromolekula v obale (schránke), ktorá sa zakrátko rozpadne (záleží na teplote, ako rýchlo). Cca minúty, hodiny.... Vírus je niekym škodlivo naprogramovaná DNA, ktorá sa potrebuje dostať do jadra bunky, kde preprogramuje jej procesy na sebareplikáciu a apoptózu (zničenie) bunky.
consents: Lemmy

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 70 324 Bgenerated in : 0.071 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 649 033 xunique displays : 1 204 281 xip address : 3.236.218.88

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...