move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Ako normálny človek chápe SMRŤ ;)

entries
37
shows
2 875
uniques
347
theme was created 01.12.2019 by EnaXnaY
35

32. Scarlett 02.12.2019, 11:50

[ ako povedal einstein] ludská blbost je nekonečná. existujú rozne koncepty nekonečna a smrt je jednou z nich, je nekonečná

03.12.2019, 13:23
JA si myslím, že nie je

DUŠA je nesmrteľná a na základe informácií v nej sa človek znovu zrodí
as response to :
32

31. Fénix 02.12.2019, 10:56

V matematike sa nedá vyrátať suma nekonečna, lebo nekonečno nie je číslo, ale smer rátania. Analytickým rozšírením funkcie sa však dá vyrátať reálny výsledok aj za hranicou nekonečna. Ak je smrť prekážkou v rátaní, dá sa obísť pridaním smeru rátania.

02.12.2019, 11:50
[ ako povedal einstein] ludská blbost je nekonečná. existujú rozne koncepty nekonečna a smrt je jednou z nich, je nekonečná
as response to :
31

1. EnaXnaY 01.12.2019, 16:31

SMRŤ je chápaná ako koniec BYTIA V podstate sa jedná o to, že VEDOMIE sa vypne a teda už si nemáme čím uvedomovať SEBA A JA SOM je možné len dovtedy, kým si SEBA uvedomujeme Preto SMRŤ je koniec BYTIA

02.12.2019, 10:56
V matematike sa nedá vyrátať suma nekonečna, lebo nekonečno nie je číslo, ale smer rátania. Analytickým rozšírením funkcie sa však dá vyrátať reálny výsledok aj za hranicou nekonečna. Ak je smrť prekážkou v rátaní, dá sa obísť pridaním smeru rátania.
as response to :
1
01.12.2019, 16:31
SMRŤ je chápaná ako koniec BYTIA

V podstate sa jedná o to, že VEDOMIE sa vypne a teda už si nemáme čím uvedomovať SEBA

A JA SOM je možné len dovtedy, kým si SEBA uvedomujeme

Preto SMRŤ je koniec BYTIA

newest entries : 

Pa [show chain]01.08.2020
created by dzio.skcontact creatorsize : 76 398 Bgenerated in : 0.157 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 204 047 xunique displays : 693 079 xip address : 34.238.248.103

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook