move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Ako normálny človek chápe SMRŤ ;)

entries
37
shows
6 872
uniques
706
theme was created 01.12.2019 by EnaXnaY
3

2. Scarlett 01.12.2019, 23:05

jej konečne si pochopil ze smrt je najdolezitejším znakom našej konečnosti

01.12.2019, 23:18
Ešte keby to chápali tí, čo chcú BYŤ aj po smrti
as response to :
2

1. EnaXnaY 01.12.2019, 16:31

SMRŤ je chápaná ako koniec BYTIA V podstate sa jedná o to, že VEDOMIE sa vypne a teda už si nemáme čím uvedomovať SEBA A JA SOM je možné len dovtedy, kým si SEBA uvedomujeme Preto SMRŤ je koniec BYTIA

01.12.2019, 23:05
jej konečne si pochopil ze smrt je najdolezitejším znakom našej konečnosti
as response to :
1
01.12.2019, 16:31
SMRŤ je chápaná ako koniec BYTIA

V podstate sa jedná o to, že VEDOMIE sa vypne a teda už si nemáme čím uvedomovať SEBA

A JA SOM je možné len dovtedy, kým si SEBA uvedomujeme

Preto SMRŤ je koniec BYTIA

newest entries : 

created by dzI/Osize : 71 557 Bgenerated in : 0.097 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 214 595 xunique displays : 1 159 283 xip address : 44.192.254.246

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...