move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Adaptívny imunitný systém....

entries
18
shows
2 352
uniques
312
theme was created 01.11.2020 by Fotón
10

9. EnaXnaY 01.11.2020, 19:50

Cez víkend nezvykne chodiť

01.11.2020, 19:55
Veď som posielal minulý mesiac. Keď si dal príspevok č 88.
Tak ma to nejako zaujalo..
as response to :
9

8. peter67 01.11.2020, 19:48

SK41 1100 0000 0026 1872 7972 SWIFT: TATRSKBX Normálne nič?

01.11.2020, 19:50
Cez víkend nezvykne chodiť
as response to :
8

7. EnaXnaY 01.11.2020, 19:42

Čo malo dojsť?

01.11.2020, 19:48
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
Normálne nič?
as response to :
7

6. peter67 01.11.2020, 19:40

Imo, nič nedošlo??

01.11.2020, 19:42
Čo malo dojsť?
as response to :
6

4. EnaXnaY 01.11.2020, 19:33

Tomu sa hovorí z blata do kaluže

01.11.2020, 19:40
Imo, nič nedošlo??
as response to :
4

3. tomas12345 01.11.2020, 19:20

Foton teraz som si prečítal Bibliu skutky apoštolov a viacero biblických veršov sa mi zdajú v priamom rozpore s učením katolíckej cirkvi. Zrejme som sa s katolíckou vierou mýlil, možeš mi teda ešte raz vysvetliť protestantské učenie ?

01.11.2020, 19:33
Tomu sa hovorí z blata do kaluže
consents: peter67
as response to :
3

2. Fotón 01.11.2020, 18:59

Inými slovami, je to o tom, kto má aké šťastie a jeho B-bunky trafia ten správny kód čo najrýchlejšie. ...No a tiež o rýchlosti, ako sú schopné pracovať. Pomáhajte B-lymfocytom. Jedzte zeleninu a príslušné vitamínové doplnky. ...Potom prichádza na radu systém T-lymfocytov, ale o tých až zajtra. Teraz sa mi o nich nechce písať. Je to doslova zázračný systém najvyššieho programátora Jahveho. Oslávim ho zajtra.

01.11.2020, 19:20
Foton teraz som si prečítal Bibliu skutky apoštolov a viacero biblických veršov sa mi zdajú v priamom rozpore s učením katolíckej cirkvi. Zrejme som sa s katolíckou vierou mýlil, možeš mi teda ešte raz vysvetliť protestantské učenie ?
as response to :
2

1. Fotón 01.11.2020, 18:54

....je premakaný stroj nášho organizmu. V hypervariabilnej oblasti DNA na V-D-J segmentoch dochádza k náhodným rekombináciám. U "mladého" B-lymfocytu dochádza k náhodnému skladaniu V-D-J segmentov. Výsledkom je preusporiadanie genomu v mieste kódujúcom hypervariabilnú oblasť. V mieste V-D-J segmentov naviac terminálna deoxyribonukleotidyltransferáza privesí náhodný reťazec nukleotidov. Vznikajú tak B-bunkové receptory. V tejto chvíli však nie je jasné, či sú funkčné a schopné rozpoznať cudzorodé...

01.11.2020, 18:59
Inými slovami, je to o tom, kto má aké šťastie a jeho B-bunky trafia ten správny kód čo najrýchlejšie. ...No a tiež o rýchlosti, ako sú schopné pracovať. Pomáhajte B-lymfocytom. Jedzte zeleninu a príslušné vitamínové doplnky. ...Potom prichádza na radu systém T-lymfocytov, ale o tých až zajtra. Teraz sa mi o nich nechce písať. Je to doslova zázračný systém najvyššieho programátora Jahveho. Oslávim ho zajtra.
as response to :
1
01.11.2020, 18:54
....je premakaný stroj nášho organizmu. V hypervariabilnej oblasti DNA na V-D-J segmentoch dochádza k náhodným rekombináciám. U "mladého" B-lymfocytu dochádza k náhodnému skladaniu V-D-J segmentov. Výsledkom je preusporiadanie genomu v mieste kódujúcom hypervariabilnú oblasť. V mieste V-D-J segmentov naviac terminálna deoxyribonukleotidyltransferáza privesí náhodný reťazec nukleotidov. Vznikajú tak B-bunkové receptory. V tejto chvíli však nie je jasné, či sú funkčné a schopné rozpoznať cudzorodé teleso v krvi (...v tomto prípade koronavírus). B-lymfocyty dozrievajú v kostnej dreni. Tam je prvý krát testované, či majú na svojom povrchu funkčný B-bunkový receptor, schopný naviazať sa na (v našom prípade) receptor koronavírusu.

Zatiaľ toľko, aby som toho nepísal príliš veľa a vy sa v tom stratili.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 100 495 Bgenerated in : 0.075 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 132 509 xunique displays : 1 244 438 xip address : 52.23.219.12

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...