move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Adaptívny imunitný systém....

entries
18
shows
2 200
uniques
298
theme was created 01.11.2020 by Fotón
1
01.11.2020, 18:54
....je premakaný stroj nášho organizmu. V hypervariabilnej oblasti DNA na V-D-J segmentoch dochádza k náhodným rekombináciám. U "mladého" B-lymfocytu dochádza k náhodnému skladaniu V-D-J segmentov. Výsledkom je preusporiadanie genomu v mieste kódujúcom hypervariabilnú oblasť. V mieste V-D-J segmentov naviac terminálna deoxyribonukleotidyltransferáza privesí náhodný reťazec nukleotidov. Vznikajú tak B-bunkové receptory. V tejto chvíli však nie je jasné, či sú funkčné a schopné rozpoznať cudzorodé teleso v krvi (...v tomto prípade koronavírus). B-lymfocyty dozrievajú v kostnej dreni. Tam je prvý krát testované, či majú na svojom povrchu funkčný B-bunkový receptor, schopný naviazať sa na (v našom prípade) receptor koronavírusu.

Zatiaľ toľko, aby som toho nepísal príliš veľa a vy sa v tom stratili.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 69 913 Bgenerated in : 0.078 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 688 351 xunique displays : 1 207 863 xip address : 3.227.235.57

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...