Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / theme
move to top

Že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst

entries
8
shows
901
uniques
359
theme was created 04.05.2019 by Skapala mačka
1
04.05.2019, 14:48
A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia: Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.
Zjv 3,14-16

Dost vyrazne varovanie.
2

1. Skapala mačka 04.05.2019, 14:48

A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia: Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst. Zjv 3,14-16 Dost vyrazne varovanie.

04.05.2019, 14:55
Vlažná káva je najlepšia
3

2. EnaXnaY 04.05.2019, 14:55

Vlažná káva je najlepšia

04.05.2019, 15:11
Aj voda?
4

3. Skapala mačka 04.05.2019, 15:11

Aj voda?

04.05.2019, 15:20
Keď chceš dostať sračku, tak hej

Vraj
5

1. Skapala mačka 04.05.2019, 14:48

A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia: Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst. Zjv 3,14-16 Dost vyrazne varovanie.

05.05.2019, 18:20
Kto je to ten Amen? Podľa citovaného textu je to sudca dobra a zla, ktorý nie je schopný sebareflexie.
6

5. Fénix 05.05.2019, 18:20

Kto je to ten Amen? Podľa citovaného textu je to sudca dobra a zla, ktorý nie je schopný sebareflexie.

05.05.2019, 20:04
Od Boha čakáš sebareflexiu?
7

6. Skapala mačka 05.05.2019, 20:04

Od Boha čakáš sebareflexiu?

06.05.2019, 06:53
Nečakám.
8

7. Fénix 06.05.2019, 06:53

Nečakám.

06.05.2019, 18:55
Ved tak.

newest entries : 

please, support author of the page

this is non-profit project
page has income only from ads and voluntary contributions
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100 000000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator of the page...
maybe i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 18.206.194.83
size : 81 612 B, generated in : 0.056 s