for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

meaning of life of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

SOM panteista ;)

entries
56
shows
504
uniques
64
theme was created 25.2.2023 18:57 by EnaXnaY
1
25.02.2023, 18:57
Mojou predstavou BOHA je, že je ním všetko, čo je, teda VESMÍR 😉

Potom napr taký človek je časťou BOHA 😉

A aká je tvoja predstava pojmu BOH? 😉
none
2

1. EnaXnaY 25.02.2023, 18:57

Mojou predstavou BOHA je, že je ním všetko, čo je, teda VESMÍR 😉 Potom napr taký človek je časťou BOHA 😉 A aká je tvoja predstava pojmu BOH? 😉

25.02.2023, 19:00
Ja s tebou súhlasím. Všetko, teda všetko.
none
3

2. era 25.02.2023, 19:00

Ja s tebou súhlasím. Všetko, teda všetko.

25.02.2023, 19:01
Tak aj ty si potom panteista 😉
none
4

3. EnaXnaY 25.02.2023, 19:01

Tak aj ty si potom panteista 😉

25.02.2023, 19:02
To si musím najskôr vygúgliť, že čo to znamená.
👍: djjaro
none
5

4. era 25.02.2023, 19:02

To si musím najskôr vygúgliť, že čo to znamená.

25.02.2023, 19:03
No to, že pokladáš za BOHA všetko, čo je 😉
none
6

5. EnaXnaY 25.02.2023, 19:03

No to, že pokladáš za BOHA všetko, čo je 😉

25.02.2023, 19:04
Vygúglil som si, že panteizmus nehovorí, že Boh je všetko, čo je, ale že je všetko, čo je prírodné, v podstate materiálne. Tak to potom nie som taký panteista.
none
7

6. era 25.02.2023, 19:04

Vygúglil som si, že panteizmus nehovorí, že Boh je všetko, čo je, ale že je všetko, čo je prírodné, v podstate materiálne. Tak to potom nie som taký panteista.

25.02.2023, 19:05
Vo wiki je definícia: "vychádzanie z presvedčenia, že všetko, čo je, je Božské; vesmír sa stáva Bohom" 😉
none
8

7. EnaXnaY 25.02.2023, 19:05

Vo wiki je definícia: "vychádzanie z presvedčenia, že všetko, čo je, je Božské; vesmír sa stáva Bohom" 😉

25.02.2023, 19:07
Ale je tam aj
stotožňujúce Boha s prírodou a pokladajúce prírodu za stelesnenie Božstva

Takže asi závisí od vykladačov...
none
9

8. era 25.02.2023, 19:07

Ale je tam aj
stotožňujúce Boha s prírodou a pokladajúce prírodu za stelesnenie Božstva

Takže asi závisí od vykladačov...

25.02.2023, 19:08
Však "príroda" je súčasťou VESMÍRU, takže to nie je v rozpore 😉
none
10

9. EnaXnaY 25.02.2023, 19:08

Však "príroda" je súčasťou VESMÍRU, takže to nie je v rozpore 😉

25.02.2023, 19:09
Príroda je podmnožinou vesmíru a to je už problém. 🙂
none
11

10. era 25.02.2023, 19:09

Príroda je podmnožinou vesmíru a to je už problém. 🙂

25.02.2023, 19:11
Príroda je mechanizmus, ktorým VESMÍR tvorí život 😉

Je to len naše pomenovanie nejakého princípu 😉

Vo všeobecnosti sa prikláňam k tej definícii z wiki 😉
none
12

11. EnaXnaY 25.02.2023, 19:11

Príroda je mechanizmus, ktorým VESMÍR tvorí život 😉

Je to len naše pomenovanie nejakého princípu 😉

Vo všeobecnosti sa prikláňam k tej definícii z wiki 😉

25.02.2023, 19:14
Napríklad: Vedci čas od času prichádzajú na nové vynálezy, objavy, myšlienky. To jest, časom sa vo svete objavuje to, čo tu predtým nebolo.

Kde to bolo, keď to tu ešte nebolo?

Tá druhá časť sveta, odkiaľ pochádzajú novinky, patrí tiež k vesmíru, ale kým nie je ľuďmi znesená do fyzickej reality, potiaľ ešte nepatrí k prírode.
none
13

12. era 25.02.2023, 19:14

Napríklad: Vedci čas od času prichádzajú na nové vynálezy, objavy, myšlienky. To jest, časom sa vo svete objavuje to, čo tu predtým nebolo.

Kde to bolo, keď to tu ešte nebolo?

Tá druhá časť sveta, odkiaľ pochádzajú novinky, patrí tiež k vesmíru, ale kým nie je ľuďmi znesená do fyzickej reality, potiaľ ešte nepatrí k prírode.

25.02.2023, 19:16
Keď to tu nebolo, tak to bolo NIKDE 😉
👍: J.Tull
none
14

13. EnaXnaY 25.02.2023, 19:16

Keď to tu nebolo, tak to bolo NIKDE 😉

25.02.2023, 19:17
Tak nie som panteista. 🙂
none
15

14. era 25.02.2023, 19:17

Tak nie som panteista. 🙂

25.02.2023, 19:18
A čo si? 😉
none
16

15. EnaXnaY 25.02.2023, 19:18

A čo si? 😉

25.02.2023, 19:19
Duchár začiatočník. 🙂
👍: djjaro
none
17

16. era 25.02.2023, 19:19

Duchár začiatočník. 🙂

25.02.2023, 19:20
Pýtal SOM sa na tvoje vysvetlenie pojmu BOH 😉
none
18

17. EnaXnaY 25.02.2023, 19:20

Pýtal SOM sa na tvoje vysvetlenie pojmu BOH 😉

25.02.2023, 19:21
Veď som napísal. Všetko, čo je. Komplet všetko. Zjavené aj nezjavené.
none
19

18. era 25.02.2023, 19:21

Veď som napísal. Všetko, čo je. Komplet všetko. Zjavené aj nezjavené.

25.02.2023, 19:24
Ináč rozmýšľal SOM nad tvojou definíciou DuchovNA 😉

Vraj to, čo nie je vnímateľné zmyslami 😉

Ale potom SOM sa zahľadel na svoj diaľkový ovládač a to svetlo z neho nie je vnímateľné očami 😉

Jedná sa o svetlo, len na inej frekvencii ako viditeľné 😉

Takže tvoja definícia je nedostatočná 😉
consents: Lemmy
none
20

19. EnaXnaY 25.02.2023, 19:24

Ináč rozmýšľal SOM nad tvojou definíciou DuchovNA 😉

Vraj to, čo nie je vnímateľné zmyslami 😉

Ale potom SOM sa zahľadel na svoj diaľkový ovládač a to svetlo z neho nie je vnímateľné očami 😉

Jedná sa o svetlo, len na inej frekvencii ako viditeľné 😉

Takže tvoja definícia je nedostatočná 😉

25.02.2023, 19:27
Nedostatočná, ale pre Lipku postačujúca. 🙂
none
21

20. era 25.02.2023, 19:27

Nedostatočná, ale pre Lipku postačujúca. 🙂

25.02.2023, 19:28
Nepostačujúca, lebo je veľa prejavov, ktoré nie sú vnímateľné zmyslami ale pod DuchovNO by SOM ich nezaradil 😉
none
23

21. EnaXnaY 25.02.2023, 19:28

Nepostačujúca, lebo je veľa prejavov, ktoré nie sú vnímateľné zmyslami ale pod DuchovNO by SOM ich nezaradil 😉

25.02.2023, 19:29
To bude tým, že ty sám máš inú predstavu o duchovne (a z tej si robíš žarty) 🙂
none
26

23. era 25.02.2023, 19:29

To bude tým, že ty sám máš inú predstavu o duchovne (a z tej si robíš žarty) 🙂

25.02.2023, 19:31
No veď uznaj sám, napr taká elektrina alebo rentgen nepatrí do sféry duchovna 😉

Lebo to tiež nevnímame zmyslami 😉
none
30

26. EnaXnaY 25.02.2023, 19:31

No veď uznaj sám, napr taká elektrina alebo rentgen nepatrí do sféry duchovna 😉

Lebo to tiež nevnímame zmyslami 😉

25.02.2023, 19:39
Prečo?

Ja som schopný to zaradiť do sféry duchovna. Keď je to objektívny jav a my to nevnímame zmyslami, tak to spĺňa moju definíciu. 🙂
none
31

30. era 25.02.2023, 19:39

Prečo?

Ja som schopný to zaradiť do sféry duchovna. Keď je to objektívny jav a my to nevnímame zmyslami, tak to spĺňa moju definíciu. 🙂

25.02.2023, 19:40
Radšej by si mal premýšľať nad zmenou definície 😉
none
33

31. EnaXnaY 25.02.2023, 19:40

Radšej by si mal premýšľať nad zmenou definície 😉

25.02.2023, 19:42
Zatiaľ mi vyhovuje.
none
34

33. era 25.02.2023, 19:42

Zatiaľ mi vyhovuje.

25.02.2023, 19:43
Ukázal SOM ti na príklade, že je nedostatočná a ty sa jej tvrdohlavo budeš držať 😉

Takto sa k pravde nedopátraš 😉
none
36

34. EnaXnaY 25.02.2023, 19:43

Ukázal SOM ti na príklade, že je nedostatočná a ty sa jej tvrdohlavo budeš držať 😉

Takto sa k pravde nedopátraš 😉

25.02.2023, 19:46
Ten príklad nemá takú veľkú váhu, aby prevážil výhody tej definície. 🙂
none
37

36. era 25.02.2023, 19:46

Ten príklad nemá takú veľkú váhu, aby prevážil výhody tej definície. 🙂

25.02.2023, 19:47
Ten príklad je výnimkou, ktorú neberieš do úvahy 😉

A preto si myslíš, že nemá váhu 😉
none
22

19. EnaXnaY 25.02.2023, 19:24

Ináč rozmýšľal SOM nad tvojou definíciou DuchovNA 😉

Vraj to, čo nie je vnímateľné zmyslami 😉

Ale potom SOM sa zahľadel na svoj diaľkový ovládač a to svetlo z neho nie je vnímateľné očami 😉

Jedná sa o svetlo, len na inej frekvencii ako viditeľné 😉

Takže tvoja definícia je nedostatočná 😉

25.02.2023, 19:28
Ako vieš, že je to svetlo, keď je to na inej frekvencii, než viditeľné. Nemalo by byť nazývané svetlom iba to, čo sa týka viditeľnosti?
none
24

22. era 25.02.2023, 19:28

Ako vieš, že je to svetlo, keď je to na inej frekvencii, než viditeľné. Nemalo by byť nazývané svetlom iba to, čo sa týka viditeľnosti?

25.02.2023, 19:30
Tak sme sa učili, existuje infračervené, ultrafialové a viditeľné svetlo v podstate 😉

Ľudské oko vie vnímať len určitý rozsah frekvencií 😉
consents: era
none
25

24. EnaXnaY 25.02.2023, 19:30

Tak sme sa učili, existuje infračervené, ultrafialové a viditeľné svetlo v podstate 😉

Ľudské oko vie vnímať len určitý rozsah frekvencií 😉

25.02.2023, 19:30
Áno, tak sme sa učili. Pravda jest. 🙂
none
27

25. era 25.02.2023, 19:30

Áno, tak sme sa učili. Pravda jest. 🙂

25.02.2023, 19:31
Tak JA už nemôžem za to, že spochybňuješ poznanie ľudstva 😉
none
28

27. EnaXnaY 25.02.2023, 19:31

Tak JA už nemôžem za to, že spochybňuješ poznanie ľudstva 😉

25.02.2023, 19:37
Nespochybňujem poznanie. Možno nanajvýš názvoslovie. 🙂
none
29

28. era 25.02.2023, 19:37

Nespochybňujem poznanie. Možno nanajvýš názvoslovie. 🙂

25.02.2023, 19:38
To si celý ty 😉

Názvoslovie je správne, viditeľné a neviditeľné svetlo 😉

Svetlo preto, že to má isté charakteristiky a viditeľné neviditeľné podľa toho, čo vníma oko človeka, lebo napr oko netopiera vníma aj také 😉
none
32

29. EnaXnaY 25.02.2023, 19:38

To si celý ty 😉

Názvoslovie je správne, viditeľné a neviditeľné svetlo 😉

Svetlo preto, že to má isté charakteristiky a viditeľné neviditeľné podľa toho, čo vníma oko človeka, lebo napr oko netopiera vníma aj také 😉

25.02.2023, 19:42
Oukey, neviditeľné svetlo.
Samozrejme, v rámci spoločenského života s inými ľuďmi som v pohode s tým, akceptovať aj také názvoslovie. 🙂
none
35

32. era 25.02.2023, 19:42

Oukey, neviditeľné svetlo.
Samozrejme, v rámci spoločenského života s inými ľuďmi som v pohode s tým, akceptovať aj také názvoslovie. 🙂

25.02.2023, 19:44
Nazvi si to kľudne aj ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE 😉

Nevyhneš sa však konfliktu s tvojou definíciou 😉
none
38

35. EnaXnaY 25.02.2023, 19:44

Nazvi si to kľudne aj ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE 😉

Nevyhneš sa však konfliktu s tvojou definíciou 😉

25.02.2023, 19:49
Ale mojou definíciou je dobre vyjadrené moje presvedčenie, že všetci máme dennodenne čo činiť s duchovnom.
Je fajn, keď aspoň na chvíľu nalomím zabehané myslenie ľudí.
consents: ninka
none
39

38. era 25.02.2023, 19:49

Ale mojou definíciou je dobre vyjadrené moje presvedčenie, že všetci máme dennodenne čo činiť s duchovnom.
Je fajn, keď aspoň na chvíľu nalomím zabehané myslenie ľudí.

25.02.2023, 19:51
Koľkých si už nalomil? 😉
none
40

39. EnaXnaY 25.02.2023, 19:51

Koľkých si už nalomil? 😉

25.02.2023, 19:55
Netuším, ale tvoje zamyslenie nad diaľkovým ovládačom ma potešilo. 🙂
none
41

40. era 25.02.2023, 19:55

Netuším, ale tvoje zamyslenie nad diaľkovým ovládačom ma potešilo. 🙂

25.02.2023, 19:56
Už SOM raz taký, zamýšľam sa nad bludmi, ktoré ľudia sú schopní vymyslieť 😉
consents: era
none
50

41. EnaXnaY 25.02.2023, 19:56

Už SOM raz taký, zamýšľam sa nad bludmi, ktoré ľudia sú schopní vymyslieť 😉

25.02.2023, 22:10
A k čomu si sa premýšľaním dostal?
Že si pán teista?
51

50. TvojOponent 25.02.2023, 22:10

A k čomu si sa premýšľaním dostal?
Že si pán teista?

25.02.2023, 23:01
Omyl, nie je pán teista, ale panteista. Ale ty si veľmi hlúpy na to, aby si to pochopil.
none
54

10. era 25.02.2023, 19:09

Príroda je podmnožinou vesmíru a to je už problém. 🙂

14.05.2023, 17:08
Era, aký je to problém?
none
55

54. Lemmy 14.05.2023, 17:08

Era, aký je to problém?

14.05.2023, 17:15
To sa vzťahuje k mojej vete:
"Tak to potom nie som taký panteista."
v príspevku č.6.

Čím hovorím, že nie som taký panteista, ako je uvedené vo Wikipedii.

S tou definíciou vo Wiki je problém pre moje označenie ako panteistu v tom jej zmysle.
none
56

55. era 14.05.2023, 17:15

To sa vzťahuje k mojej vete:
"Tak to potom nie som taký panteista."
v príspevku č.6.

Čím hovorím, že nie som taký panteista, ako je uvedené vo Wikipedii.

S tou definíciou vo Wiki je problém pre moje označenie ako panteistu v tom jej zmysle.

14.05.2023, 18:00
Aha, je to len tvoj problém. Vesmír nie je panteistický.
none
42

1. EnaXnaY 25.02.2023, 18:57

Mojou predstavou BOHA je, že je ním všetko, čo je, teda VESMÍR 😉 Potom napr taký človek je časťou BOHA 😉 A aká je tvoja predstava pojmu BOH? 😉

25.02.2023, 20:15
Dobre robíš. Aspoň nerobíš hanbu ateistom s Novým Jeruzalemom.

Moja predstava? Ľudia si bohov vymysleli. Potrebovali to k prežitiu.
none
43

42. Lemmy 25.02.2023, 20:15

Dobre robíš. Aspoň nerobíš hanbu ateistom s Novým Jeruzalemom.

Moja predstava? Ľudia si bohov vymysleli. Potrebovali to k prežitiu.

25.02.2023, 20:18
Som brajťan, a tým pádom tiež nerobím hanbu ateistom.

link
none
44

43. Lemmy 25.02.2023, 20:18

Som brajťan, a tým pádom tiež nerobím hanbu ateistom.

https://www.humanisti.sk/2021/03/12/brajtanstvo/

25.02.2023, 20:19
Ateisti sú podľa mňa mäkkí. Nevie sa, kedy si čo myslí ateista.
none
45

44. Lemmy 25.02.2023, 20:19

Ateisti sú podľa mňa mäkkí. Nevie sa, kedy si čo myslí ateista.

25.02.2023, 20:40
Myslíš, že treba byť tvrdý?
👍: J.Tull
none
46

45. era 25.02.2023, 20:40

Myslíš, že treba byť tvrdý?

25.02.2023, 20:48
Áno, a myslím si o sebe, že som tvrdý voči teizmu. Tvrdý vo význame kritiky.
none
47

46. Lemmy 25.02.2023, 20:48

Áno, a myslím si o sebe, že som tvrdý voči teizmu. Tvrdý vo význame kritiky.

25.02.2023, 20:49
Medzi šírením klamstiev teistov a Kasafrana nevidím rozdiel.
none
48

47. Lemmy 25.02.2023, 20:49

Medzi šírením klamstiev teistov a Kasafrana nevidím rozdiel.

25.02.2023, 21:03
Každý sme nejaký.
none
49

47. Lemmy 25.02.2023, 20:49

Medzi šírením klamstiev teistov a Kasafrana nevidím rozdiel.

25.02.2023, 22:08
Si tvrdý. A ani zrak Ti už neslúži.... Pravda...
52

47. Lemmy 25.02.2023, 20:49

Medzi šírením klamstiev teistov a Kasafrana nevidím rozdiel.

26.02.2023, 10:46
Som sa docital na FB ze ste vynimocny diskuteri elita.
consents: ninka , TvojOponent
👍: djjaro
none
53

52. Vladimir 26.02.2023, 10:46

Som sa docital na FB ze ste vynimocny diskuteri elita.

26.02.2023, 10:52
Elita resort
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 193 869 B generated in : 0.320 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 847 333 x unique displays : 2 650 569 x ip address : 100.28.0.143

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 7, donaters clicked me on ads 5,80 € (15 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist