move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / science / theme

Nočnú oblohu po jarnej prestávke opäť rozžiaria meteorické roje

entries
1
shows
96
uniques
48
theme was created 21.04.2021 by Lemmy
1
21.04.2021, 09:54
Od začiatku januára, kedy sme na nočnej oblohe mohli pozorovať Kvadrantidy, nebol v činnosti žiadny význačný meteorický roj. Táto tzv. jarná meteorická prestávka sa končí v poslednej dekáde apríla. V týchto dňoch môžeme na nočnej oblohe pozorovať Lyridy a Eta Akvaridy.

Vo štvrtok 22. apríla bude mať maximum aktivity meteorický roj Lyríd, ktorý súvisí s periodickou kométou P/Thatcher. Jej obežná doba je 415 rokov. Prvý záznam o pozorovaní meteorického dažďa Lyríd pochádza už z roku 687 pred n. l.

link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 88 735 Bgenerated in : 0.058 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 808 779 xunique displays : 1 032 917 xip address : 3.238.173.209

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...