Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / theme
move to top

Fatimské Ave Mária

entries
3
shows
485
uniques
258
theme was created 13.05.2019 by Skapala mačka
1
13.05.2019, 23:47
Dnes 13. mája je výročie Fatimských zjavení.

link

slovensky tu:
1. Keď žiaril a rozkvital trinásty máj, zrel Kráľovnú Máriu fatimský kraj.

R: /: Ave, Ave, Ave Mária, Ave, Ave, Ave Mária! :/

2. Len zbožné tri deti ju uvidieť smú a počuť ju v hodinu bezútešnú. R:

3. Svet v krvi sa od vojny topil a mrel, lež Ježiša Matky hlas ľútosťou znel. R:

4. To pre hriechy Boží hnev padá na zem, ja ružencom vaším ho uzmieriť chcem. R:

5. Vy obete prineste za hriešny svet, ja k pokoju vyvediem z vojny ho bied. R:

6. Tie nevinné deti si zvolila tam, by skrze ne posolstvo zverila nám. R:

7. Ó, prestri svoj, Mária, nad nami plášť, by k Bohu sa vrátil svet, prosíme zvlášť. R:

8. My ružencom, pokáním splníme sľub, len dožič nám, Matička, do neba vstup. R:

link

link

2

1. Skapala mačka 13.05.2019, 23:47

Dnes 13. mája je výročie Fatimských zjavení. https://www.youtube.com/watch?v=MRTt4nGyHIc slovensky tu: 1. Keď žiaril a rozkvital trinásty máj, zrel Kráľovnú Máriu fatimský kraj. R: /: Ave, Ave, Ave Mária, Ave, Ave, Ave Mária! :/ 2. Len zbožné tri deti ju uvidieť smú a počuť ju v hodinu bezútešnú. R: 3. Svet v krvi sa od vojny topil a mrel, lež Ježiša Matky hlas ľútosťou znel. R: 4. To pre hriechy Boží hnev padá na zem, ja ružencom vaším ho uzmieriť chcem. R: 5. Vy obete prineste za h...

25.05.2019, 17:17
Dokelu, Rusi prehravaju 0:1
3

2. Skapala mačka 25.05.2019, 17:17

Dokelu, Rusi prehravaju 0:1

25.05.2019, 18:24
Výborne. Prajem im krásne štvrté miesto

newest entries : 

please, support author of the page

this is non-profit project
page has income only from ads and voluntary contributions
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100 000000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator of the page...
maybe i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 18.206.194.83
size : 70 545 B, generated in : 0.055 s