for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  religion  /  theme

Existuje posmrtný život ?

entries
18
shows
4 473
uniques
516
theme was created 29.11.2021 11:41 by tomas12345
1
29.11.2021, 11:41
link

Život na Zemi sa vytvoril skrze evolúciu a vesmír skrze veľký tresk. Zem aj vesmír majú miliardy rokov. Ak by pred 65 miliónmi rokov nevymreli dinosauri človek by sa nikdy nevyvinul. Vesmír je obrovský, pričom 99,9% rozlohy vesmíru je potencionálne neobyvateľný (vplyvom nepriaznivých životných podmienok) a teda bez života. Ľudské telo obsahuje viacero tkzv "zakrpatených orgánov" (napr. mandle, slepé črevo) ktoré nemajú žiaden prospech, iba čo prinášajú človeku škodu. Človek narozdiel od opíc nemá vytvorenú priekopku pri hrtane, následkom čoho sa môže stať že mu prijímaní vody/jedla zabehne voda/jedlo a následne sa dostane priamo do pľúc. K tomu ešte existuje množstvo chorôb s ktorými telo človeka nevie účinne bojovať a genetických vrodených škodlivých mutácii (napr. hemofília, cukrovka).

Všetky tieto fakty vytvárajú dojem že žiaden Boh, ktorý by od počiatku pečlivo riadil náš vesmír neexistuje. No pokiaľ neexistuje Boh neexistuje ani posmrtný život. Potvrdzuje teda veda so 100% istotou neexistenciu posmrtného života ? Nie nevyhnutne. Existujú 4 spôsoby ktoré umožňujú existenciu posmrtného života a sú v súlade s vedou, alebo jej aspoň neprotirečia :

1 : Všeobecný Boh

Ak existuje stvoriteľ nášho vesmíru tento stvoriteľ nemá na Zemi žiadne náboženstvo. Všetky náboženstvá totiž obsahujú vedecké, historické, či teologické rozpory v rámci seba. Žiadne náboženstvo tu nie je od počiatku ľudstva, ale každé jedno vzniklo v určitom čase a len v určitom regióne. Tadeto teda cesta nevedie.

Vedeli by sme si však predstaviť Stvoriteľa ktorý experimentoval, vytvoril viacero vesmírov a do každého z nich dal náhodné fyzikálne zákony. Z toho nespočetného množstva vesmírov sa práve v tom našom vesmíre vyvinul život. Stvoriteľ celý tento proces sledoval, hoci on sám do diania nezasahoval. Náš vesmír by v takomto prípade nebol premyslením dielom všemohúceho Boha, ale iba jeden zo štastnejších experimentov Stvoriteľa vesmíru. To by následne vysvetľovalo prečo Stvoriteľ nestvoril dokonalý vesmír bez chýb.

Je pravdepodobné, že Stvoriteľ skontroloval svoje dielo a po čase zistil, že sa v jeho vesmíre vytvoril život. V takom prípade by sa dozvedel aj to, že sa v ňom vytvorili ľudia, ktorí sú inteligentne mysliace bytosti a ktoré túžia po večnom živote. Ak by mal takýto Stvoriteľ láskavú povahu, umožnil by určitým ľudom ktorých si obľúbil dať večný život.

2 : Mimozemšťania spasitelia

Táto možnosť ráta s tým, že nie všeobecný Boh by sa stal našim spasiteľom, ale boli by to mimozemšťania. Mimozemšťania mohli v minulosti na viacerých planétach zasiať život v podobe protobuniek DNA. Odkedy sa život na našej Zemi vyvinul do inteligentnej podoby, mimozemšťania nás intenzívnejšie sledujú, pričom osobne nezasahujú. Pokiaľ by mimozemšťania sledovali našu planétu, dozvedeli by sa aj to, že sa na nej vytvorili ľudia, ktorí sú inteligentne mysliace bytosti a ktoré túžia po večnom živote. Ak by mali takýto mimozemšťania láskavú povahu, umožnili by určitým ľudom ktorých si oblúbili dať večný život.

Takýto koncept by sa nemusel vzťahovať len na tých mimozemšťanoch, ktorí zasievali život na planétach, ale aj na takých mimozemšťanov, ktorí narazili na našu planétu čírou náhodou.

3 : Posmrtný život si zabezpečíme sami

Tretou možnosťou by bolo to, že posmrtný život si zabezpečíme sami. Veda a technika by nám pomohla vynájsť spôsob ako po fyzickej smrti presunúť svoje vedomie na bezpečné miesto, aby sa jeho identita zachovala. Takáto vec je však pre nás stále sci fi, a je veľmi nepravdepodobné, že sa nám podarí takéto niečo vymyslieť ešte v tomto storoči.

4 : Kvantová fyzika

Posledná možnosť je tá, že posmrtný život by sme nezískali ani vďaka Bohu, ani vďaka mimozemšťanom, ani vďaka samým sebe, ale výlučne vďaka fyzikálnym zákonom. Tu si zrejme mnohí pomyslia, že by to išlo na spôsob toho, že sa nám ľuďom počas evolúcie vyvinula duša, ktoré po smrti tela odletí a bude poletovať po Zemi.... Tu však musím sklamať, pokiaľ by duša existovala a bola hmotnej podoby, zaznamenali by sme ju našimi prístrojmi. Pokiaľ by mala byť duša "nehmotná" tak by nebolo možné, aby nehmotná duša priamo pôsobila v interakcii s hmotným telom ! Nie, nič také ako duša z vedeckého hľadiska nie je možné !

Naše vedomie preto nie je ničím nehmotným, ale hmotným subjektom. Vedci sa dnes zhodujú, že vedomie sa nachádza v mozgu, pričom vedomie nie je ničím iným než veľkým zhlukom neurónov navzájom spojených v synapsiách.

Teoreticky, ak by sa naše vedomie nachádzalo v neurónoch, a to konkrétne v jeho mikročasticiach z ktorých sú neuróny zložené, v takom prípade by bol možný posmrtný život. Treba totiž pripomenúť že mikrosvet nemáme ešte zďaleka preskúmaný, a že v mikrosvete platia iné fyzikálne zákony než v makrosvete. Najmenšie virtuálne častice v mikro svete neustále vznikajú a zanikajú takpovediac z ničoho, čo je niečo čo je v makrovesmíre nemožné, no v mikrovesmíre je to možné ! mikročastice dokážu byť na dvoch miestach naraz , čo je znovu v makrovesmíre nemožné, no v mikrovesmíre možné. Najmenšie častice sú nedeliteľné, čo je v makrovesmíre nemožné, keďže všetko v makrovesmíre je delitelné a z niečoho sa skladá, no najmenšie častice sa už neskladajú z ničoho ! Najmenšie častice sa dokážu pohybovať rýchlejšie než svetlo, čo je znovu v makrovesmíre nemožné, no v mikrovesmíre je to možné. V makrovesmíre rýchlejší predmet predbehne pomalší, no v makrovesmíre by rýchlejšia častica nikdy nepredbehla pomalšiu časticu,síce by sa k nej priblížila na limitu teda na 0,00000000001.....cm ale nikdy by ju nepredbehla. Vyzerá to teda tak, že v kvantovej fyzike na úrovni mikrosveta platia zcela iné fyzikálne zákony než aké pozorujeme v makrosvete.

Nie je nateraz isté, či sa na úrovni mikrosveta nachádzajú fyzikálne zákony umožňujúce existenciu nášho posmrtného života, ale je zrejmé to, že pokiaľ nie je posmrtný život možný v makrosvete, je potencionálne možný v mikrosvete, vzhľadom na jeho odlišné fyzikálne zákony.

Zdroj : link
none
2

1. tomas12345 29.11.2021, 11:41

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/acdc6a5f8ffe9c9ee0a2b8f9e8bf7644/200000182-99e8099e83/700/%C5%BEivotfs.jpg?ph=3ee560d3ce Život na Zemi sa vytvoril skrze evolúciu a vesmír skrze veľký tresk. Zem aj vesmír majú miliardy rokov. Ak by pred 65 miliónmi rokov nevymreli dinosauri človek by sa nikdy nevyvinul. Vesmír je obrovský, pričom 99,9% rozlohy vesmíru je potencionálne neobyvateľný (vplyvom nepriaznivých životných podmienok) a teda bez života. Ľudské telo obsahuje viacero tkzv "zakrpatených ...

29.11.2021, 22:03
Podľa mňa neexistuje posmrtný život.
none
6

2. Lemmy 29.11.2021, 22:03

Podľa mňa neexistuje posmrtný život.

30.11.2021, 08:42
Ok, ale uznávas že body číslo 4 môžu byť platné ?
none
15

6. tomas12345 30.11.2021, 08:42

Ok, ale uznávas že body číslo 4 môžu byť platné ?

30.11.2021, 12:49
Nie, lebo pochybujem o využití prírodných zákonov (kvantovej fyziky).
none
3

1. tomas12345 29.11.2021, 11:41

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/acdc6a5f8ffe9c9ee0a2b8f9e8bf7644/200000182-99e8099e83/700/%C5%BEivotfs.jpg?ph=3ee560d3ce Život na Zemi sa vytvoril skrze evolúciu a vesmír skrze veľký tresk. Zem aj vesmír majú miliardy rokov. Ak by pred 65 miliónmi rokov nevymreli dinosauri človek by sa nikdy nevyvinul. Vesmír je obrovský, pričom 99,9% rozlohy vesmíru je potencionálne neobyvateľný (vplyvom nepriaznivých životných podmienok) a teda bez života. Ľudské telo obsahuje viacero tkzv "zakrpatených ...

30.11.2021, 07:47
Základná paradigma, na ktorej padá táto teória je nespochybniteľnosť vedy. Spochybňovanie vedy je cesta pokroku. Je to evolúcia. Kto iný než Boh by mal spochybňovať vedu?
4

3. Fénix 30.11.2021, 07:47

Základná paradigma, na ktorej padá táto teória je nespochybniteľnosť vedy. Spochybňovanie vedy je cesta pokroku. Je to evolúcia. Kto iný než Boh by mal spochybňovať vedu?

30.11.2021, 07:58
Každé vedecké pravidlo má výnimku. Veda je vo svojej podstate neuchopiteľná, nepochopiteľná, neuveriteľná. Boh vo svojej podstate odporuje vede. Je to evolútor, stvoriteľ.
5

4. Fénix 30.11.2021, 07:58

Každé vedecké pravidlo má výnimku. Veda je vo svojej podstate neuchopiteľná, nepochopiteľná, neuveriteľná. Boh vo svojej podstate odporuje vede. Je to evolútor, stvoriteľ.

30.11.2021, 08:07
Stvoriteľom prítomnosti je vedomie pozorovateľa. Pozorovateľ vedome rozhoduje o tom, čo sa stane prítomným. Boh je vedomie pozorovateľa. Kolektívne vedomie vesmíru.
7

4. Fénix 30.11.2021, 07:58

Každé vedecké pravidlo má výnimku. Veda je vo svojej podstate neuchopiteľná, nepochopiteľná, neuveriteľná. Boh vo svojej podstate odporuje vede. Je to evolútor, stvoriteľ.

30.11.2021, 08:45
Chceš teda povedať že Boh sa nedá dokazovať/vyvracať vedou a že može odporovať vede ? Načo potom stvoril vedecké zákony, ked sa im potom rozhodol odporovať ?
none
8

7. tomas12345 30.11.2021, 08:45

Chceš teda povedať že Boh sa nedá dokazovať/vyvracať vedou a že može odporovať vede ? Načo potom stvoril vedecké zákony, ked sa im potom rozhodol odporovať ?

30.11.2021, 10:01
Aby umožnil evolučný vznik človeka, v ktorom sa kolektívne vedomie individualizuje. Vedomie človeka odporuje zákonom vedy. Môžeš napríklad pohnúť rukou, ale kde sa vzalo to rozhodnutie?
9

8. Fénix 30.11.2021, 10:01

Aby umožnil evolučný vznik človeka, v ktorom sa kolektívne vedomie individualizuje. Vedomie človeka odporuje zákonom vedy. Môžeš napríklad pohnúť rukou, ale kde sa vzalo to rozhodnutie?

30.11.2021, 10:06
Posmrtný stav, to je stav kolektívneho vedomia.
10

8. Fénix 30.11.2021, 10:01

Aby umožnil evolučný vznik človeka, v ktorom sa kolektívne vedomie individualizuje. Vedomie človeka odporuje zákonom vedy. Môžeš napríklad pohnúť rukou, ale kde sa vzalo to rozhodnutie?

30.11.2021, 10:16
To rozhodnutie sa vzalo v inteligencii. Aj malé dieťa novonarodenec neustále pohybuje rukami ale neuvedomuje si to, nekoná premyslene. A inteligencia sa zas vzala v pameti, a v osvojovaní si nových vecí.

Co je to to kolektívne vedomie ?
none
11

10. tomas12345 30.11.2021, 10:16

To rozhodnutie sa vzalo v inteligencii. Aj malé dieťa novonarodenec neustále pohybuje rukami ale neuvedomuje si to, nekoná premyslene. A inteligencia sa zas vzala v pameti, a v osvojovaní si nových vecí.

Co je to to kolektívne vedomie ?

30.11.2021, 10:46
Pohyb ruky môžeš popísať prírodnými zákonmi, ale prvotný impulz pochádza z vedomia. Nedá sa vysvetliť vedecky. Umelá inteligencia má logické obvody, ale nemá individuálne vedomie ako človek. Umelá inteligencia sa dokáže evolučné vyvíjať, ale prvotný impulz jej dal človek. Je to akoby chcel človek stvoriť Boha. Kolektívne vedomie je kvantová povaha Vesmíru.
12

11. Fénix 30.11.2021, 10:46

Pohyb ruky môžeš popísať prírodnými zákonmi, ale prvotný impulz pochádza z vedomia. Nedá sa vysvetliť vedecky. Umelá inteligencia má logické obvody, ale nemá individuálne vedomie ako človek. Umelá inteligencia sa dokáže evolučné vyvíjať, ale prvotný impulz jej dal človek. Je to akoby chcel človek stvoriť Boha. Kolektívne vedomie je kvantová povaha Vesmíru.

30.11.2021, 10:52
"ale prvotný impulz pochádza z vedomia."

To súhlasím

"Nedá sa vysvetliť vedecky."

Hmm, veda neustále napreduje, takže je pravdepodobné že o pár desiatok rokov sa dozvieš odpoved.

"Umelá inteligencia má logické obvody, ale nemá individuálne vedomie ako človek. Umelá inteligencia sa dokáže evolučné vyvíjať, ale prvotný impulz jej dal človek. Je to akoby chcel človek stvoriť Boha. Kolektívne vedomie je kvantová povaha Vesmíru."

Podľa mna je to to samé a je to odpovedou na tvoju hore položenú otázku. Zober si počítačový šach. Má naprogramované ako sa može pohybovať, ale to aký urobí počítač prvý pohyb a následne pohyby už závisí výlučne na počítači, to už nie je naprogramované. Ciže toto je to individuálne vedomie, samovolba počítača. Rovnako takto je to aj u človeka. Aj my dnes dokážeme stvoriť samomysliacu inteligenciu, aspon v menšej forme.
none
13

12. tomas12345 30.11.2021, 10:52

"ale prvotný impulz pochádza z vedomia."

To súhlasím

"Nedá sa vysvetliť vedecky."

Hmm, veda neustále napreduje, takže je pravdepodobné že o pár desiatok rokov sa dozvieš odpoved.

"Umelá inteligencia má logické obvody, ale nemá individuálne vedomie ako človek. Umelá inteligencia sa dokáže evolučné vyvíjať, ale prvotný impulz jej dal človek. Je to akoby chcel človek stvoriť Boha. Kolektívne vedomie je kvantová povaha Vesmíru."

Podľa mna je to to samé a je to odp...

30.11.2021, 11:05
Človek sa vyvinul prirodzenou evolúciou, zatiaľ čo počítač sa vyvíja umelou evolúciou. Človek má pudy, chápanie a vnímanie, zatiaľ čo počítač má iba program, ktorý je obrazom človeka. Predstav si kvantový počítač, ktorý dokáže čítať vlnovú povahu Vesmíru. Všetky informácie sú vo všetkých vlnách Vesmíru súčasne. Je to ako Mojžišovi archa zmluvy, pomocou ktorej komunikoval s Bohom.
14

13. Fénix 30.11.2021, 11:05

Človek sa vyvinul prirodzenou evolúciou, zatiaľ čo počítač sa vyvíja umelou evolúciou. Človek má pudy, chápanie a vnímanie, zatiaľ čo počítač má iba program, ktorý je obrazom človeka. Predstav si kvantový počítač, ktorý dokáže čítať vlnovú povahu Vesmíru. Všetky informácie sú vo všetkých vlnách Vesmíru súčasne. Je to ako Mojžišovi archa zmluvy, pomocou ktorej komunikoval s Bohom.

30.11.2021, 12:34
Boh je všadeprítomná informácia. Doslova je to Logos.
16

1. tomas12345 29.11.2021, 11:41

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/acdc6a5f8ffe9c9ee0a2b8f9e8bf7644/200000182-99e8099e83/700/%C5%BEivotfs.jpg?ph=3ee560d3ce Život na Zemi sa vytvoril skrze evolúciu a vesmír skrze veľký tresk. Zem aj vesmír majú miliardy rokov. Ak by pred 65 miliónmi rokov nevymreli dinosauri človek by sa nikdy nevyvinul. Vesmír je obrovský, pričom 99,9% rozlohy vesmíru je potencionálne neobyvateľný (vplyvom nepriaznivých životných podmienok) a teda bez života. Ľudské telo obsahuje viacero tkzv "zakrpatených ...

24.12.2021, 12:39
Neverím tomu. Pre mňa je to všetko nezmyselne
17

16. Cerna_voda 24.12.2021, 12:39

Neverím tomu. Pre mňa je to všetko nezmyselne

24.12.2021, 17:06
A v existenciu mimozemšťanov veríš ?
none
18

17. tomas12345 24.12.2021, 17:06

A v existenciu mimozemšťanov veríš ?

24.12.2021, 17:24
Dá sa predpokladať, že môžu existovať.
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 109 030 B generated in : 0.341 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 145 114 x unique displays : 2 572 587 x ip address : 34.239.151.124

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist