for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

Dnešná doba potrebuje viac hrdinov

entries
36
shows
2 879
uniques
309
theme was created 25.2.2022 01:43 by Scarlette
1
25.02.2022, 01:43
link

Hlavnou úlohou hrdinov bolo, je a bude brániť zlu. Kým existujú ľudia, ktorí majú zlé úmysly, musia existovať hrdinovia, ktorí im bránia ich uskutočňovať a presadiť.

Ľudia ich obvykle milujú, panujú o nich legendy, sláva niektorých pretrváva stáročia a je zaujímavé, že u niektorých pretrváva až dodnes, aj keď žili v dávnych časoch. Alebo možno práve preto?


Nie je možné si nevšimnúť obľubu spoločnosti v komiksových superhrdinoch, čo dokazuje aj množstvo nových filmov, ich popularita a sledovanosť. A myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že sa snáď každý rodič, stretol s tým, že si jeho dieťa prialo byť Spider manom, Iron manom, alebo iným „manom“ a chcelo zachraňovať svet.

Keď sa však pozrieme na dnešný svet, skutočného hrdinu nájdeme málokde. Akoby prestali byť súčasťou reálneho sveta a faktom zostalo len to, že pojem „hrdina“ patrí iba do sveta rozprávok a fantázie.

Prečo?


Je to snáď tým, že deti, potom čo vyrástli, zabudli na svoje detstvo? Alebo je v dnešnej modernej dobe niečo také už iba prežitkom minulosti? Alebo byť hrdinom vyžaduje mať obrovskú supersilu, čo je možné práve len v rozprávkach? Je tiež možné, že nás dobre chráni vláda a svet je natoľko v poriadku, že sa dnes bez hrdinov jednoducho zaobídeme...

Kde vlastne hľadať pravdu? A prečo je tak dôležité sa tým zaoberať práve dnes?

Dnešná doba je bohužiaľ taká, že vplyv zlých úmyslov môže rýchlo a intenzívne zasiahnuť nielen jednu oblasť, ale aj celú spoločnosť. Či už vplyvom sociálnych sietí, centralizácie systémov, mobilných komunikácií, je rýchlosť a dosah správ, ktoré sa takto môžu šíriť taký, že majú ľudia so zlými úmyslami možnosť škodiť ľahšie av masovom meradle. Toto bolo predtým najmä vďaka absencii nových technológií oveľa zložitejšie.

Keď sa bavíme o hrdinoch, je logické, že tým, ktorí sú zlí a nečestní, hrdinovia nehrajú do kariet. Chápte, takí si želajú udržať spoločnosť v stave, keď sa žiadny hrdina nenarodí, v stave, keď sa nikto hrdinom nestane, aby im nemohol zabrániť, v ich neprávostiach. Dokonca som počul príbeh aj o jednom zloduchovi, ktorý z obavy, že sa taký hrdina môže narodiť, nechal vyvraždiť všetky deti, ktoré sa narodili v určitý okamih, v danej dedine.


Celá vec je o to dramatickejšia, že medzi nami žijú „vlci v rúchu baránkom“, z môjho pohľadu tí najnebezpečnejší z tých naozaj zlých, ktorí svoje zlé úmysly múdro skrývajú, a navyše zámerne zneužívajú dobré úmysly na to, aby „v mene dobra pre všetky“ manipulovali a využívali dôveru spoločnosti k uskutočneniu svojich zlých úmyslov, ktorých dopad, vedie v konečnom výsledku k rozkladu spoločnosti alebo horšie, k jej zrúteniu.

Našťastie človek nie je bábka, aj keď by si to často hociktorý zloduch prial. Je na mieste si povedať, že ak tomu chce človek zabrániť, mal by mať oči otvorené a nemal by sa nechať ukolísať sladkými rečami alebo zahnať k nečinnosti, pretože ho niekto presviedča, že je to tak lepšie, či dokonca podľahnúť úplnej apatiu.

Viete, je trochu škoda, že mnoho hrdinov zostáva vďaka svojej skromnosti často skryté. A možno by nám pomohlo, keby sme sa ich naučili ľahko a rýchlo rozpoznať.

Hrdinovia majú dobré úmysly a aj keď ich ani nemusia otvorene prezentovať, nebude výsledkom ich správania chaos alebo špionážny systém, nebude ich snahou kontrola na každom kroku, ktorá neumožňuje ľuďom správať sa prirodzene, slobodne, podľa ich slobodnej vôle. Naopak, iba samotná prítomnosť hrdinov pomáha spoločnosti v tom, že jej jednotlivci majú spontánnu chuť priložiť ruku k dielu, slobodnú túžbu byť slušní, správať sa čestnejšie, etickejšie, bez nútenia, a to vo výsledku poskytuje spoločnosti väčšiu silu a integritu.


Zhrnuté, sčítané, najlepšie by bolo, keby boli hrdinovia všade, treba na zavolanie, aby ich činy plnili každé noviny a správy, a bol ich všade taký dostatok, že by si tí zlí ani nedovolili vytiahnuť päty z domu, pretože by to pre nich znamenalo rýchly a jasný koniec.


Ako to však docieliť? A je to vôbec možné?

Myslím si, že na to existuje veľmi jednoduchý recept. Je len dôležité uvedomiť si dve podstatné veci.

1 . Hrdina obvykle nevie, že sa stane hrdinom, než sa ním naozaj stane.

2. Skutočná supersila nespočíva v tom, či dokáže metať blesky, zdvihnúť horu, alebo lietať raketovou rýchlosťou. To nie je tá skutočná supersila. Tá skutočná supersila spočíva len a iba v ochote a snahe konať dobro bez ohľadu na prekážky, ktoré hrdina musí prekonať, aby to dosiahol. Je jedno, aké je to zlo a aká je jeho veľkosť, dôležité je neprestať konať dobro, pokiaľ zlo nie je porazené.

Myslím si, že každý z nás má v sebe silu konať dobro. Lenže málo kto vie, že toto je tá ozajstná supersila. A miera, do ktorej je človek schopný túto silu – ochotu konať dobro – používať a presadzovať, je priamo úmerná tomu, akým veľkým hrdinom sa stane, aké sa o ňom budú rozprávať legendy a ako dlho budú pretrvávať v spoločnosti. Skutočne. Väčšina hrdinov netušila, že sa hrdinami stanú. To priniesol až čas a legendy, ktoré vznikli v okamihu, keď si ich niekto všimol .Na začiatku bola len sila konať dobro, táto supersila.
Preto je potrebné zdôrazniť, že byť hrdinom znamená mať dobré úmysly a nebáť sa ich presadzovať. Bez ohľadu na prekážky, bez ohľadu na to, či to prináša alebo neprináša obdiv alebo peniaze a slávu. Ostatne, ako som už povedal, hrdinovia často bývajú skromní, takže pokojne si môžete byť superhrdinom, o ktorom to nikto nebude ani tušiť. Stačí len, keď každého zloducha včas kliknete cez prsty, kedykoľvek sa o niečo zlé pokúsi. Stačí len, keď sa budete snažiť byť hrdinovia aj napriek tomu, že možno pochybujete, že sa nimi niekedy môžete stať. Buďte hrdinovia, nech neskromní alebo skromní, pretože dnešná doba hrdinu naozaj potrebuje.
none
2

1. Scarlette 25.02.2022, 01:43

https://www.rewind.sk/wp-content/uploads/2018/04/Iron-Man-Reboot-Recast-Robert-Downey-Jr-1068x562.jpg.webp Hlavnou úlohou hrdinov bolo, je a bude brániť zlu. Kým existujú ľudia, ktorí majú zlé úmysly, musia existovať hrdinovia, ktorí im bránia ich uskutočňovať a presadiť. Ľudia ich obvykle milujú, panujú o nich legendy, sláva niektorých pretrváva stáročia a je zaujímavé, že u niektorých pretrváva až dodnes, aj keď žili v dávnych časoch. Alebo možno práve preto? Nie je možné si nevšimnúť obľu...

25.02.2022, 01:44
zdroj : link . ten pan by mohol byt spisovatel .
none
3

1. Scarlette 25.02.2022, 01:43

https://www.rewind.sk/wp-content/uploads/2018/04/Iron-Man-Reboot-Recast-Robert-Downey-Jr-1068x562.jpg.webp Hlavnou úlohou hrdinov bolo, je a bude brániť zlu. Kým existujú ľudia, ktorí majú zlé úmysly, musia existovať hrdinovia, ktorí im bránia ich uskutočňovať a presadiť. Ľudia ich obvykle milujú, panujú o nich legendy, sláva niektorých pretrváva stáročia a je zaujímavé, že u niektorých pretrváva až dodnes, aj keď žili v dávnych časoch. Alebo možno práve preto? Nie je možné si nevšimnúť obľu...

25.02.2022, 08:59
Všetky tieto rozprávky o superhrdinoch sú len také či onaké vizualizácie procesov v ľudskom duševnom živote. Tam, vo vnútri každého z nás, neustále bojuje zlo s dobrom, tam sú neustále pokušenia a útoky zlej podstaty, aby uchopila celého človeka a tam je potrebné, aby vzišiel superhrdina, ktorý sa za každých okolností chce pridŕžať dobra a zvíťaziť nad všetkým zlom.

Tieto deje sú potom námetom rôznych príbehov, ktoré sa akoby odohrávajú vonku vo svete. Ale "všetko hmotné je iba podobenstvom", ako vedeli už pradávno múdri ľudia.
consents: Scarlette , ninka
none
15

3. era 25.02.2022, 08:59

Všetky tieto rozprávky o superhrdinoch sú len také či onaké vizualizácie procesov v ľudskom duševnom živote. Tam, vo vnútri každého z nás, neustále bojuje zlo s dobrom, tam sú neustále pokušenia a útoky zlej podstaty, aby uchopila celého človeka a tam je potrebné, aby vzišiel superhrdina, ktorý sa za každých okolností chce pridŕžať dobra a zvíťaziť nad všetkým zlom.

Tieto deje sú potom námetom rôznych príbehov, ktoré sa akoby odohrávajú vonku vo svete. Ale "všetko hmotné je iba podobenstv...

25.02.2022, 11:14
3.
Meníme stupne vnímania, to je tá veľká schopnosť jednej z ľudských možností. Ničíme zem, ničíme aj seba. A potom nás majú zachraňovať iní.
Všeličo ovplyvňuje našu psychiku. Vybrabrať so sebou samým a ísť do toho znova, ošalení takým chovaním, au... Meníme svoj svet na nepoznanie. A potom zasahujeme do všetkého. Však čo...
Krásne si to vystihol.
none
4

1. Scarlette 25.02.2022, 01:43

https://www.rewind.sk/wp-content/uploads/2018/04/Iron-Man-Reboot-Recast-Robert-Downey-Jr-1068x562.jpg.webp Hlavnou úlohou hrdinov bolo, je a bude brániť zlu. Kým existujú ľudia, ktorí majú zlé úmysly, musia existovať hrdinovia, ktorí im bránia ich uskutočňovať a presadiť. Ľudia ich obvykle milujú, panujú o nich legendy, sláva niektorých pretrváva stáročia a je zaujímavé, že u niektorých pretrváva až dodnes, aj keď žili v dávnych časoch. Alebo možno práve preto? Nie je možné si nevšimnúť obľu...

25.02.2022, 09:49
Podľa Rusov - tak vojakov ako i občanov - je Putin hrdina a koná dobro.

Nemyslím si, že v dnešnej dobe chýba zápal konať dobro - skôr chýba správne rozlišovanie dobra a zla.
none
5

4. Patrick 25.02.2022, 09:49

Podľa Rusov - tak vojakov ako i občanov - je Putin hrdina a koná dobro.

Nemyslím si, že v dnešnej dobe chýba zápal konať dobro - skôr chýba správne rozlišovanie dobra a zla.

25.02.2022, 09:53
Aj Hitler bol pre Nemcov hrdina.
none
6

4. Patrick 25.02.2022, 09:49

Podľa Rusov - tak vojakov ako i občanov - je Putin hrdina a koná dobro.

Nemyslím si, že v dnešnej dobe chýba zápal konať dobro - skôr chýba správne rozlišovanie dobra a zla.

25.02.2022, 09:55
A ako ho odlišovať? máš nejaký spoľahlivý návod? 🙂
none
8

6. Nadja 25.02.2022, 09:55

A ako ho odlišovať? máš nejaký spoľahlivý návod? 🙂

25.02.2022, 10:03
6. Samozrejme, že mám: katolícka viera a kritické myslenie 😉
none
9

8. Patrick 25.02.2022, 10:03

6. Samozrejme, že mám: katolícka viera a kritické myslenie 😉

25.02.2022, 10:05
Hmmm... no Nemci kritizovali židov až až... nie, chcelo by to nejaký univerzálny návod 🙂
none
11

9. Nadja 25.02.2022, 10:05

Hmmm... no Nemci kritizovali židov až až... nie, chcelo by to nejaký univerzálny návod 🙂

25.02.2022, 10:15
A pápež kritizoval Nemcov 😉 Učenie katolíckej viery je predsa láska ku všetkým bez rozdielu na vierovyznanie, rasu či hocičo iné. Toto je jediný návod na pokoj a mier vo svete.
none
12

11. Patrick 25.02.2022, 10:15

A pápež kritizoval Nemcov 😉 Učenie katolíckej viery je predsa láska ku všetkým bez rozdielu na vierovyznanie, rasu či hocičo iné. Toto je jediný návod na pokoj a mier vo svete.

25.02.2022, 10:19
... bez ohľadu na ich činy... no ľúbiť tyrana? Niekoho, kto ti zámerne ubližuje? Kto ťa mučí? Vedel by si cítiť lásku pri torture? 🙂
Nie, podľa mňa to návod nie je. Treba sa vedieť vzoprieť zlu. Inak ovládne všetko.
none
17

12. Nadja 25.02.2022, 10:19

... bez ohľadu na ich činy... no ľúbiť tyrana? Niekoho, kto ti zámerne ubližuje? Kto ťa mučí? Vedel by si cítiť lásku pri torture? 🙂
Nie, podľa mňa to návod nie je. Treba sa vedieť vzoprieť zlu. Inak ovládne všetko.

25.02.2022, 12:14
12. Milovať nepriateľa predsa neznamená súhlasiť s jeho zlom
consents: djjaro
none
20

17. Patrick 25.02.2022, 12:14

12. Milovať nepriateľa predsa neznamená súhlasiť s jeho zlom

25.02.2022, 12:35
... ale nechať ho páchať zlo...
none
28

20. Nadja 25.02.2022, 12:35

... ale nechať ho páchať zlo...

25.02.2022, 16:23
20. Ani to nie. Každý človek, ktorý pácha zlo, ničí v sebe Boží obraz, na ktorý je stvorený. Milovať takéhoto človeka znamená pomáhať mu znova odhaliť a obnoviť tento obraz v sebe, čoho následkom je, že človek prestane páchať zlo a začne milovať.
none
29

28. Patrick 25.02.2022, 16:23

20. Ani to nie. Každý človek, ktorý pácha zlo, ničí v sebe Boží obraz, na ktorý je stvorený. Milovať takéhoto človeka znamená pomáhať mu znova odhaliť a obnoviť tento obraz v sebe, čoho následkom je, že človek prestane páchať zlo a začne milovať.

25.02.2022, 16:29
No, to sa ľahko povie, ale je takmer nemožné to realizovať.
Človek, ktorý pácha zlo, je často presvedčený, že to robí pre božiu slávu, alebo v mene svojej vyššej idey, ako teraz Rusi na Ukrajine, v svätom presvedčení, že oslobodzujú svoju vlasť... 🙂
none
14

8. Patrick 25.02.2022, 10:03

6. Samozrejme, že mám: katolícka viera a kritické myslenie 😉

25.02.2022, 11:07
V Rusku prevláda pravoslávna viera.
none
36

6. Nadja 25.02.2022, 09:55

A ako ho odlišovať? máš nejaký spoľahlivý návod? 🙂

26.02.2022, 13:03
...nadja,uz si vyvesila tangace d0 0kna...???
none
7

4. Patrick 25.02.2022, 09:49

Podľa Rusov - tak vojakov ako i občanov - je Putin hrdina a koná dobro.

Nemyslím si, že v dnešnej dobe chýba zápal konať dobro - skôr chýba správne rozlišovanie dobra a zla.

25.02.2022, 09:59
4. myslim ze tento preslov sa skor tyka beznych ludi ( vynechajme politikov)
ja som si nevsimla ani ten zapal konat dobro
none
10

7. Scarlette 25.02.2022, 09:59

4. myslim ze tento preslov sa skor tyka beznych ludi ( vynechajme politikov)
ja som si nevsimla ani ten zapal konat dobro

25.02.2022, 10:08
7. Určite si sa stretla s rôznymi formami pomoci druhým ľudom. Keď niekto niečo organizoval, propagoval, robil zbierku, upozorňoval na niečo atď. Samozrejme, v celosvetovom merítku je to nič a žiadne médiá o tom nepíšu, ale je to možno najviac dobra, koľko ten daný človek vie dať momentálne zo seba. A to je aj podľa tebou citovaného príspevku definícia hrdinu:

"Bez ohľadu na prekážky, bez ohľadu na to, či to prináša alebo neprináša obdiv alebo peniaze a slávu. Ostatne, ako som už povedal, hrdinovia často bývajú skromní, takže pokojne si môžete byť superhrdinom, o ktorom to nikto nebude ani tušiť."
consents: djjaro
none
13

10. Patrick 25.02.2022, 10:08

7. Určite si sa stretla s rôznymi formami pomoci druhým ľudom. Keď niekto niečo organizoval, propagoval, robil zbierku, upozorňoval na niečo atď. Samozrejme, v celosvetovom merítku je to nič a žiadne médiá o tom nepíšu, ale je to možno najviac dobra, koľko ten daný človek vie dať momentálne zo seba. A to je aj podľa tebou citovaného príspevku definícia hrdinu:

"Bez ohľadu na prekážky, bez ohľadu na to, či to prináša alebo neprináša obdiv alebo peniaze a slávu. Ostatne, ako som už povedal,...

25.02.2022, 10:25
10. Patrick, no dobre ale to nie je ziadne hrdinstvo co opisujes .
consents: Patrick
none
19

13. Scarlette 25.02.2022, 10:25

10. Patrick, no dobre ale to nie je ziadne hrdinstvo co opisujes .

25.02.2022, 12:31
13. Definíciu hrdinu som zobral z tvojho príspevku: "byť hrdinom znamená mať dobré úmysly a nebáť sa ich presadzovať"none
21

19. Patrick 25.02.2022, 12:31

13. Definíciu hrdinu som zobral z tvojho príspevku: "byť hrdinom znamená mať dobré úmysly a nebáť sa ich presadzovať"25.02.2022, 12:38
Niektorí kresťania nemajú dobré úmysly. Napríklad ruskí kresťania, ktorí napadli Ukrajinu.
none
22

21. Lemmy 25.02.2022, 12:38

Niektorí kresťania nemajú dobré úmysly. Napríklad ruskí kresťania, ktorí napadli Ukrajinu.

25.02.2022, 12:42
Dobro či zlo je z materialistického pohľadu aj tak iba spoločenská dohoda. Nič objektívne. Že?
none
23

21. Lemmy 25.02.2022, 12:38

Niektorí kresťania nemajú dobré úmysly. Napríklad ruskí kresťania, ktorí napadli Ukrajinu.

25.02.2022, 15:23
21. Ruskí biskupi vyzývajú všetkých - aj politikov, aj vojakov - na ukončenie konfliktu. Kto nepočúva biskupov, je prakticky ateista 😉
none
24

23. Patrick 25.02.2022, 15:23

21. Ruskí biskupi vyzývajú všetkých - aj politikov, aj vojakov - na ukončenie konfliktu. Kto nepočúva biskupov, je prakticky ateista 😉

25.02.2022, 15:28
Si ma odhalil som prakticky ateista. Pozor nie praktický ateista.
31

19. Patrick 25.02.2022, 12:31

13. Definíciu hrdinu som zobral z tvojho príspevku: "byť hrdinom znamená mať dobré úmysly a nebáť sa ich presadzovať"25.02.2022, 18:28
19. ja si predstavujem hrdinu , ako niekoho kto sa neboji vystupit z davu.
kludne napr . aj knazov pocas tej byvalej ery . ak mi rozumies
consents: ninka
none
16

4. Patrick 25.02.2022, 09:49

Podľa Rusov - tak vojakov ako i občanov - je Putin hrdina a koná dobro.

Nemyslím si, že v dnešnej dobe chýba zápal konať dobro - skôr chýba správne rozlišovanie dobra a zla.

25.02.2022, 11:57
Toto nie je v prvom rade vojna o územie. To je vojna o svetonázor.
none
18

16. era 25.02.2022, 11:57

Toto nie je v prvom rade vojna o územie. To je vojna o svetonázor.

25.02.2022, 12:17
Ale je to vojna
consents: era , ninka
none
25

1. Scarlette 25.02.2022, 01:43

https://www.rewind.sk/wp-content/uploads/2018/04/Iron-Man-Reboot-Recast-Robert-Downey-Jr-1068x562.jpg.webp Hlavnou úlohou hrdinov bolo, je a bude brániť zlu. Kým existujú ľudia, ktorí majú zlé úmysly, musia existovať hrdinovia, ktorí im bránia ich uskutočňovať a presadiť. Ľudia ich obvykle milujú, panujú o nich legendy, sláva niektorých pretrváva stáročia a je zaujímavé, že u niektorých pretrváva až dodnes, aj keď žili v dávnych časoch. Alebo možno práve preto? Nie je možné si nevšimnúť obľu...

25.02.2022, 15:34
S názvom článku však súhlasím. Dnešná dobo potrebuje hrdinov. S obsahom článku ale nesúhlasím - teda s tým, ako jeho autor k tejto téme pristúpil a čo tvrdí. Ja by som to inak napísal

consents: peter67 , Scarlette
none
26

25. Patrick 25.02.2022, 15:34

S názvom článku však súhlasím. Dnešná dobo potrebuje hrdinov. S obsahom článku ale nesúhlasím - teda s tým, ako jeho autor k tejto téme pristúpil a čo tvrdí. Ja by som to inak napísal

25.02.2022, 15:35
Sprav kázanie a my si ho vypočujeme 🙂
consents: Patrick
none
27

25. Patrick 25.02.2022, 15:34

S názvom článku však súhlasím. Dnešná dobo potrebuje hrdinov. S obsahom článku ale nesúhlasím - teda s tým, ako jeho autor k tejto téme pristúpil a čo tvrdí. Ja by som to inak napísal

25.02.2022, 16:06
Veru dnešná doba potrebuje hrdinov, ale so mnou nerátaj.
32

27. peter67 25.02.2022, 16:06

Veru dnešná doba potrebuje hrdinov, ale so mnou nerátaj.

25.02.2022, 19:17
27. Neboj sa, dnešná doba potrebuje aj dobrých kuchárov 😉
consents: peter67
none
33

32. Patrick 25.02.2022, 19:17

27. Neboj sa, dnešná doba potrebuje aj dobrých kuchárov 😉

25.02.2022, 19:20
Z toho, že som raz navaril údené kolená súdiš, že som dobrým kuchárom?
34

33. peter67 25.02.2022, 19:20

Z toho, že som raz navaril údené kolená súdiš, že som dobrým kuchárom?

25.02.2022, 19:24
33. No.. tuším sa to volá indukcia Ale v lete môžeš aj druhý krát
consents: peter67
none
35

34. Patrick 25.02.2022, 19:24

33. No.. tuším sa to volá indukcia Ale v lete môžeš aj druhý krát

25.02.2022, 19:36
Bez problémov. 5.7 - 18.7 som asi v zahraničí. Ozaj kedy to dozrievajú farské čerešne? Dúfam, že mimo termín.
30

25. Patrick 25.02.2022, 15:34

S názvom článku však súhlasím. Dnešná dobo potrebuje hrdinov. S obsahom článku ale nesúhlasím - teda s tým, ako jeho autor k tejto téme pristúpil a čo tvrdí. Ja by som to inak napísal

25.02.2022, 18:26
25. mne sa ta uvaha paci . vidno ze je lektor .
consents: Patrick
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 162 856 B generated in : 0.304 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 21 460 810 x unique displays : 2 527 287 x ip address : 44.192.20.240

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 2, donaters clicked me on ads 2,22 € (18 clicks), for today 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated