move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / theme

(anti)Telestezia

entries
1
shows
520
uniques
195
theme was created 28.10.2020 by Dušan
1
28.10.2020, 18:56
Telesteziou by Som označil vzájomne prežívanie odosielateľa a prijímateľa informácie, pri pocite, že obi dvaja vedia odkiaľ informácia zišla. Telestézia je tak citlivosť na diaľku. A však Telestézia znamená aj prútkarenie, ale ja budem tu hovoriť o tej vzájomnej citlivosti na diaľku.

link

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 75 950 Bgenerated in : 0.074 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 162 683 xunique displays : 1 247 977 xip address : 54.227.97.219

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...