move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / politics / chain

Zvýšovanie rozpočtu na zbrojenie

entries
172
shows
70 982
uniques
2 598
theme was created 13.07.2018 by Boris
102

98. Ludwig 15.07.2018, 20:40

Kresťanské je rešpektovať Boha a Jeho nariadenia. "Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!" Viac k tomu nemá čo dodať.

15.07.2018, 20:43
Preto nie som kresťanom, lebo by som sa musel hanbiť za boha idiota, ktorý nie je schopný rozumne premýšľať.
as response to :
98

95. Lemmy 15.07.2018, 20:37

Zle čítaš. Nie šalieš po vojne, ale vo fanatizme si rovnaký ako tí, ktorí šalejú po vojne. Lebo teba povznáša diskusia o bezcitnosti. To je také kresťanské, ako je kresťanom Bush alebo Trump.

15.07.2018, 20:40
Kresťanské je rešpektovať Boha a Jeho nariadenia.
"Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!"
Viac k tomu nemá čo dodať.
as response to :
95

94. Ludwig 15.07.2018, 20:34

Hmm, to je zaujímavý myšlienkový pochod...Takže môj súhlas s Petrovým komentárom je jednozančným svedectvom o tom že šaliem po vojne a som ako Trump, Bush a Hitler? A to všetko si vyvodil z môjho súhlasu a z Petrovho príspevku? Neuveriteľné. Kam sa hrabe taký Holmes s jeho dedukciami...

15.07.2018, 20:37
Zle čítaš. Nie šalieš po vojne, ale vo fanatizme si rovnaký ako tí, ktorí šalejú po vojne. Lebo teba povznáša diskusia o bezcitnosti. To je také kresťanské, ako je kresťanom Bush alebo Trump.
as response to :
94

89. Lemmy 15.07.2018, 20:26

Ludwig ti dal súhlas. Takže vy dvaja ste takí fanatickí ako tí, ktorí šalejú po vojne, ako Trump, Bush, Hitler… fajn vedieť, že medzi nami sú v spoločnosti aj extrémisti.

15.07.2018, 20:34
Hmm, to je zaujímavý myšlienkový pochod...Takže môj súhlas s Petrovým komentárom je jednozančným svedectvom o tom že šaliem po vojne a som ako Trump, Bush a Hitler? A to všetko si vyvodil z môjho súhlasu a z Petrovho príspevku? Neuveriteľné. Kam sa hrabe taký Holmes s jeho dedukciami...
as response to :
89

86. peter67 15.07.2018, 19:40

Naštuduj si zákony, paragraf o verejnom pohoršení. Aby sa na ulici verejne oblizovali dvaja, alebo viacerí muži pre spoločnosť je prospešné a prirodzené, ak toto nechápeš, tak nechodievaj po ulici. Mňa diskusia s bezcitným človekom povznáša, zhodnem sa s ním na tom, že akí sú bezcitní ľudia, ktorí nechcú povoliť práva zoofilom na sobáš so svojim miláčikom-je to neľudské!!! Vari oni nemajú žiadne práva? Na normálny sexuálny život so svojou láskou? Si bezcitný!!!!!!!!!!!!!

15.07.2018, 20:26
Ludwig ti dal súhlas. Takže vy dvaja ste takí fanatickí ako tí, ktorí šalejú po vojne, ako Trump, Bush, Hitler… fajn vedieť, že medzi nami sú v spoločnosti aj extrémisti.
as response to :
86

52. Lemmy 14.07.2018, 23:30

Naštuduj si zákony, paragraf o verejnom pohoršení. Pre spoločnosť nie je zdravé, je to škodlivé, aby sa nejakí ľudia len tak prechádzali nahí. Ak to nechápeš, navštív svojho psychológa, on ti to lepšie vysvetlí. Mňa taká diskusia totiž by urážala, že sa bavím s neviem akým bezcitným človekom. Mal by si si niečo naštudovať o vplyve nahoty na verejnosti.

15.07.2018, 19:40
Naštuduj si zákony, paragraf o verejnom pohoršení.
Aby sa na ulici verejne oblizovali dvaja, alebo viacerí muži pre spoločnosť je prospešné a prirodzené, ak toto nechápeš, tak nechodievaj po ulici.
Mňa diskusia s bezcitným človekom povznáša, zhodnem sa s ním na tom, že akí sú bezcitní ľudia, ktorí nechcú povoliť práva zoofilom na sobáš so svojim miláčikom-je to neľudské!!! Vari oni nemajú žiadne práva? Na normálny sexuálny život so svojou láskou?
Si bezcitný!!!!!!!!!!!!!
consents: Ludwig
as response to :
52

49. Ludwig 14.07.2018, 23:28

V čom sú nudisti nebezpeční, ak by sa prechádzali na verejnosti nahí? Tomi vysvetli. Teba to nemá čo trápiť čo má kto na sebe a či má vôbec niečo. Ty predsa preto nenachladneš, tak je to len ich vec...

14.07.2018, 23:30
Naštuduj si zákony, paragraf o verejnom pohoršení. Pre spoločnosť nie je zdravé, je to škodlivé, aby sa nejakí ľudia len tak prechádzali nahí. Ak to nechápeš, navštív svojho psychológa, on ti to lepšie vysvetlí. Mňa taká diskusia totiž by urážala, že sa bavím s neviem akým bezcitným človekom. Mal by si si niečo naštudovať o vplyve nahoty na verejnosti.
as response to :
49

47. Lemmy 14.07.2018, 23:25

Áno, to, čo oni sami určia. Od väčšiny je potom správne ich pochopiť, a uznať ich práva. Príklad s nudistami je primitívny. Ide o podstatu, či je to nebezpečné pre spoločnosť. Nie je! To, ako si žijú homosexuáli, je ich výsostne súkromná vec! Nikoho do toho nič. Je to ich voľba! Teba nemá čo zaujímať, ako oni sexuálne žijú, pretože to nemá nijaký vplyv na tvoje zdravie, pokiaľ by išlo o bežné okolnosti, nemyslím teraz, že napríklad znásilníš nejakého homosexuála, ktorý má AIDS, a nakazíš sa. Pre...

14.07.2018, 23:28
V čom sú nudisti nebezpeční, ak by sa prechádzali na verejnosti nahí? Tomi vysvetli. Teba to nemá čo trápiť čo má kto na sebe a či má vôbec niečo. Ty predsa preto nenachladneš, tak je to len ich vec...
as response to :
47

45. Ludwig 14.07.2018, 23:21

A čo to je za pojem, "práva homosexuálov"? To čo si oni sami určia za svoje právo? A keď nudisti vyhlásia, že majú právo chodiď nahí kde sa im zachce, máme im to "právo" dať, lebo oni to nazvú právom? Tým slovíčkom "právo" sa dá zaobchádzať rôznym spôsobom...

14.07.2018, 23:25
Áno, to, čo oni sami určia. Od väčšiny je potom správne ich pochopiť, a uznať ich práva. Príklad s nudistami je primitívny. Ide o podstatu, či je to nebezpečné pre spoločnosť. Nie je! To, ako si žijú homosexuáli, je ich výsostne súkromná vec! Nikoho do toho nič. Je to ich voľba! Teba nemá čo zaujímať, ako oni sexuálne žijú, pretože to nemá nijaký vplyv na tvoje zdravie, pokiaľ by išlo o bežné okolnosti, nemyslím teraz, že napríklad znásilníš nejakého homosexuála, ktorý má AIDS, a nakazíš sa. Pre spoločnosť nie sú nijako nebezpeční. Nudisti áno, ak by sa prechádzali verejne po uliciach nahí. V tom je veľmi veľký a zásadný rozdiel, ktorý zrejme nie si schopný pochopiť.
as response to :
45

39. Lemmy 14.07.2018, 23:12

V stredoveku, aj v novoveku, boli ľudia vraždení štátom na základe náboženskej inkvizície za to, že neboli kresťania. Ty ako kresťan by si mal radšej mlčať o tom, čo je normálne. Viem, budeš hundrať, ale ja si myslím, že homosexuáli by mali mať uznané svoje práva. Tak, ako sa kedysi uznali volebné práva ženám.

14.07.2018, 23:21
A čo to je za pojem, "práva homosexuálov"? To čo si oni sami určia za svoje právo? A keď nudisti vyhlásia, že majú právo chodiď nahí kde sa im zachce, máme im to "právo" dať, lebo oni to nazvú právom? Tým slovíčkom "právo" sa dá zaobchádzať rôznym spôsobom...
as response to :
39

38. Lemmy 14.07.2018, 23:09

No a? Celý čas vravím, rozmýšľaš ako tí muži, ktorí boli proti tomu, aby aj ženy mali volebné právo.

14.07.2018, 23:12
V stredoveku, aj v novoveku, boli ľudia vraždení štátom na základe náboženskej inkvizície za to, že neboli kresťania. Ty ako kresťan by si mal radšej mlčať o tom, čo je normálne. Viem, budeš hundrať, ale ja si myslím, že homosexuáli by mali mať uznané svoje práva. Tak, ako sa kedysi uznali volebné práva ženám.
as response to :
38

37. Ludwig 14.07.2018, 23:08

Schválenie takého zákona by postavilo zväzok dvoch pohlaví na úroveň zväzku muža a ženy, čiže by ho defacto "znormalizovalo". Prečo by som to mal schvalovať, ak ja taký zväzok za normálny a prirodzený nepovažujem?

14.07.2018, 23:09
No a? Celý čas vravím, rozmýšľaš ako tí muži, ktorí boli proti tomu, aby aj ženy mali volebné právo.
as response to :
37

34. Lemmy 14.07.2018, 23:03

Môj názor potieraš napríklad otázkou v 23.: Ako sú homosexuáli utláčaní? Ľudia žijú rôzne, a nie je pravda, že homosexuáli chcú, aby takí ľudia ako si ty ich život považovali za niečo normálne. Ty si o nich aj po schválení zákonov pre nich môžeš pokojne o nich myslieť, čo chceš. Ale na rozdiel od teba som empatický k nim, a myslím si, že je rozumné im uznať ich záujmy. Ty sa správaš podobne, ako kedysi muži nemohli pochopiť, prečo by mali mať ženy tiež volebné právo. Pre tých mužov to bolo čos...

14.07.2018, 23:08
Schválenie takého zákona by postavilo zväzok dvoch pohlaví na úroveň zväzku muža a ženy, čiže by ho defacto "znormalizovalo". Prečo by som to mal schvalovať, ak ja taký zväzok za normálny a prirodzený nepovažujem?
as response to :
34

31. Ludwig 14.07.2018, 22:57

Ja ti tvoj názor neberiem. A myslíš že väčšina slovenských kresťanov sa v prípade homosexuálov neriadi tým humanistickým "ži, a nechaj žiť"? Ty ale žiadaš viac, než riadi sa tým heslom. Ty chceš aby považovali za normálne niečo, čo je v rozpore s ich morálkou a hodnotami.

14.07.2018, 23:03
Môj názor potieraš napríklad otázkou v 23.: Ako sú homosexuáli utláčaní?

Ľudia žijú rôzne, a nie je pravda, že homosexuáli chcú, aby takí ľudia ako si ty ich život považovali za niečo normálne. Ty si o nich aj po schválení zákonov pre nich môžeš pokojne o nich myslieť, čo chceš. Ale na rozdiel od teba som empatický k nim, a myslím si, že je rozumné im uznať ich záujmy.

Ty sa správaš podobne, ako kedysi muži nemohli pochopiť, prečo by mali mať ženy tiež volebné právo. Pre tých mužov to bolo čosi nenormálne. Ženy chceli mužom nanútiť (tvoje slovo), že aj oni majú mať právo voliť. Nebudem sa tu rozpisovať, koľko utrpenia prežili ženy, kým sa vybojovalo ich volebné právo.
as response to :
31

28. Lemmy 14.07.2018, 22:53

Áno, evokuje, ale chybne. Keby boli schválené zákony, tvoj predsudok by odpadol, bol by zbytočný. Demokracia je o tom, že vládne, rozhoduje, väčšinový názor, ale ja hovorím o tom, že ten väčšinový názor je zlý, a na svoj názor mám právo povedať ho. Osobne nevidím prekážky, ktoré by mali brániť schválenie zákonov pre homosexuálov. Ži, a nechaj žiť! Lenže toto nie je kresťanské krédo, ale humanistické.

14.07.2018, 22:57
Ja ti tvoj názor neberiem. A myslíš že väčšina slovenských kresťanov sa v prípade homosexuálov neriadi tým humanistickým "ži, a nechaj žiť"? Ty ale žiadaš viac, než riadi sa tým heslom. Ty chceš aby považovali za normálne niečo, čo je v rozpore s ich morálkou a hodnotami.
as response to :
28

27. Ludwig 14.07.2018, 22:34

Slová ako "vládnu kresťania, a tvrdo nám to dávajú najavo, tvrdo pocítiť" evokujú vo mne pocit, že sa cítite byť utláčaními, tak ateisti ako homosexuáli... Väčšina ľudí si zrejme neželá niečo také ako registrované partnerstvo ľudí rovnakého pohlavia. V demokracii by mal byť určujúci názor väčšiny, či nie? Bráni to snáď homosexuálom aby spolu žili? Ale prečo nám nanucujete, aby sme takéto vzťahy považovali za niečo prirodzené a schvalovali zákon o registrovanom partnerstve?

14.07.2018, 22:53
Áno, evokuje, ale chybne. Keby boli schválené zákony, tvoj predsudok by odpadol, bol by zbytočný. Demokracia je o tom, že vládne, rozhoduje, väčšinový názor, ale ja hovorím o tom, že ten väčšinový názor je zlý, a na svoj názor mám právo povedať ho. Osobne nevidím prekážky, ktoré by mali brániť schválenie zákonov pre homosexuálov. Ži, a nechaj žiť! Lenže toto nie je kresťanské krédo, ale humanistické.
as response to :
27

24. Lemmy 14.07.2018, 22:19

Opäť si použil predsudok. Prečo utláčaní? To je tvoje slovo. Ja hovorím o macošskom správaní štátu, napríklad, prečo homosexuáli nemôžu mať v zákone registrované partnerstvo? Lebo politici nemajú záujem schváliť taký zákon. Týka sa to napríklad aj majetku, ich spoločného majetku, dedenia. Alebo lekárskych záznamov.

14.07.2018, 22:34
Slová ako "vládnu kresťania, a tvrdo nám to dávajú najavo, tvrdo pocítiť" evokujú vo mne pocit, že sa cítite byť utláčaními, tak ateisti ako homosexuáli...
Väčšina ľudí si zrejme neželá niečo také ako registrované partnerstvo ľudí rovnakého pohlavia. V demokracii by mal byť určujúci názor väčšiny, či nie? Bráni to snáď homosexuálom aby spolu žili? Ale prečo nám nanucujete, aby sme takéto vzťahy považovali za niečo prirodzené a schvalovali zákon o registrovanom partnerstve?
as response to :
24

23. Ludwig 14.07.2018, 22:13

Ako sú homosexuáli utláčaní? Je snáď homosexualita postavená mimo zákon, ako to bolo v ateistickom ČSSR?

14.07.2018, 22:19
Opäť si použil predsudok. Prečo utláčaní? To je tvoje slovo. Ja hovorím o macošskom správaní štátu, napríklad, prečo homosexuáli nemôžu mať v zákone registrované partnerstvo? Lebo politici nemajú záujem schváliť taký zákon. Týka sa to napríklad aj majetku, ich spoločného majetku, dedenia. Alebo lekárskych záznamov.
as response to :
23

20. Lemmy 14.07.2018, 21:51

Áno, dá sa povedať, že ohľadom toho, ako sa štát macošsky správa k humanistom a homosexuálom, tak sme na tom rovnako. Žiaľ, vládnu kresťania, a tvrdo nám to dávajú najavo, tvrdo pocítiť. Väčšinou v štáte sú takí ľudia ako ty.

14.07.2018, 22:13
Ako sú homosexuáli utláčaní? Je snáď homosexualita postavená mimo zákon, ako to bolo v ateistickom ČSSR?
as response to :
20

14. uchostrapate 14.07.2018, 15:32

Lemmy pises :Aj Humanisti.sk podporujú dnešný Dúhový pochod. nechudo : rovny rovneho si hlada. ach Lemmy

14.07.2018, 21:51
Áno, dá sa povedať, že ohľadom toho, ako sa štát macošsky správa k humanistom a homosexuálom, tak sme na tom rovnako. Žiaľ, vládnu kresťania, a tvrdo nám to dávajú najavo, tvrdo pocítiť. Väčšinou v štáte sú takí ľudia ako ty.
as response to :
14

9. Lemmy 14.07.2018, 12:02

Boris, mimo tému, k tomu, čo píšeš na df.sk: Značky podporujúce LGBTI. Aj Humanisti.sk podporujú dnešný Dúhový pochod.

14.07.2018, 15:32
Lemmy pises :Aj Humanisti.sk podporujú dnešný Dúhový pochod.

nechudo : rovny rovneho si hlada.
ach Lemmy
consents: peter67
as response to :
9

1. Boris 13.07.2018, 08:40

Nejaké tie 20 ročné stíhačky, pár vyradených vrtuľníkov ... to je nič. Nákupy majú ešte iba začať. "Treba veľa pracovať a vysvetľovať, aby došlo k zhode medzi občanmi, že toto navýšenie je naša povinnosť," opísal situáciu Kiska. Pri tom na SK upadá školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby sú mizerné, mzdy sú smiešne malé, dôchodky sú na hanbu sveta a verejný dlh na hlavu občana okolo 6000 eur, cez milión občanov vysťahovaných z krajiny za lepšími zárobkami a možnosťami...... Netreba pri to ...

14.07.2018, 12:02
Boris, mimo tému, k tomu, čo píšeš na df.sk: Značky podporujúce LGBTI.

Aj Humanisti.sk podporujú dnešný Dúhový pochod.
as response to :
1
13.07.2018, 08:40
Nejaké tie 20 ročné stíhačky, pár vyradených vrtuľníkov ... to je nič. Nákupy majú ešte iba začať.

"Treba veľa pracovať a vysvetľovať, aby došlo k zhode medzi občanmi, že toto navýšenie je naša povinnosť," opísal situáciu Kiska.

Pri tom na SK upadá školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby sú mizerné, mzdy sú smiešne malé, dôchodky sú na hanbu sveta a verejný dlh na hlavu občana okolo 6000 eur, cez milión občanov vysťahovaných z krajiny za lepšími zárobkami a možnosťami......

Netreba pri to hádam pripomínať, že jediný, kto tu jednostaj sníva o vojne je západ sám, od ktorého sa vojenská technika nakupuje.

Povedal by som, že začala kapitalistická žatva..
A to aj eurodotácie končia rokom 2020...

30 rokov kapitalizmu a každý si tu môže dovoliť vlastné bývanie, mať pri tom ešte chatu, chodiť pravidelne na dovolenky preplácané podnikom..... hops to bol socializmus pardon.,

Tak znova, 3 milióny exekúcii, pol milióna asociálov vyžierajúcich sociálny systém za zbytok krajiny, 3000 bezdomovcov zomiera ročne na ulici, dôchodca sa rozhoduje medzi kúpou liekov a potravín, najvyššie daňové zaťaženie v Európe, stredná vrstva neexistuje....

Fico mal pravdu, keď povedal, že najvačšou výhodou slovákou je ich "sociálna výdrž".
Neznamená to nič iné, ako že slovák vie ohnúť chrbát najhlbšie.....

A páni v EU oslavujú...

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 129 375 Bgenerated in : 0.094 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 776 329 xunique displays : 1 301 258 xip address : 54.224.117.125

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...