move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / politics / chain

Zvýšovanie rozpočtu na zbrojenie

entries
172
shows
71 197
uniques
2 604
theme was created 13.07.2018 by Boris
87

85. Ludwig 15.07.2018, 19:39

Ahoj Peter. Tak ja si z môjho fundamentalistického, fanatického, a inak zavrhnutiahodného uhlu pohladu predstavujem človeka vhodného k výchove mládeže ako obyčajného, mierneho a neextémistického heterosexuála, čo dobre vychoval svoje deti či dieťa. Ukameňujte ma humanisti...

15.07.2018, 19:47
Ahoj Ludwig. Prepáč, že som ti zmrvil meno v niektorom príspevku.
Naozaj máš zavrhnutia hodný uhol pohľadu.
Ešte raz ma nazveš humanistom a fakt ťa ukameňujem!!!
Sme rôzni. Zhodneme sa na tom, že vychovávať deti nesmie pedofil!!!
Vieš, že bývam pri cigánoch, sú to tí najlepší susedia, akých len môžem mať. Že na prázdninách majú vnukov a tie deti kričia, naháňajú sa, občas mi loptou trafia auto- to mi neprekáža, veď ja som bol asi aj horší. Vadia mi cigáni, ktorí mi nakukujú do dvora a večne niečo chcú-staré železo, drôty, veci....Ale nekopem do nich za to!
as response to :
85

83. peter67 15.07.2018, 19:27

Tak nech sa zamestná na odbornej škole dievčenskej!!!! Ludwog. Napíš mi aký je to istý morálny kredit? Muž, ktorý bije na ulici homosexuálov a doma ženu ho napĺňa?

15.07.2018, 19:39
Ahoj Peter. Tak ja si z môjho fundamentalistického, fanatického, a inak zavrhnutiahodného uhlu pohladu predstavujem človeka vhodného k výchove mládeže ako obyčajného, mierneho a neextémistického heterosexuála, čo dobre vychoval svoje deti či dieťa. Ukameňujte ma humanisti...
as response to :
83

79. Ludwig 15.07.2018, 14:41

Tak vychovávateľ mládeže by okrem odborných znalostí mal mať aj istý morálny kredit. A muž ktorého vzrušujú mužské zadky ho zrejme nemá...

15.07.2018, 19:27
Tak nech sa zamestná na odbornej škole dievčenskej!!!!
Ludwog. Napíš mi aký je to istý morálny kredit? Muž, ktorý bije na ulici homosexuálov a doma ženu ho napĺňa?
as response to :
79

78. Nadja 15.07.2018, 13:44

Žiť v jednej domácnosti môžu, ale napríklad už v zamestnaní môžu mať problémy, napríklad učiteľa - homosexuála odmieta zamestnať 50% škôl... a pod. :)

15.07.2018, 14:41
Tak vychovávateľ mládeže by okrem odborných znalostí mal mať aj istý morálny kredit. A muž ktorého vzrušujú mužské zadky ho zrejme nemá...
consents: uchostrapate
as response to :
78

77. Ludwig 15.07.2018, 13:24

Môže dnes homosexuál žiť v jednej domácnosti so svojím partnerom rovnakého pohlavia bez toho, aby im pre to hrozili zo strany štátu nejaké postihy? Jednoznačne môže, je to z hľadiska zákona jeho súkromná vec. Z toho mi vychádza, že homosexuáli majú právo na súkromie....Oni chcú niečo viac, aby ich zväzky boli spoločnosťou uznané ako normálne. Ja ich za normálne nepovažujem, velká časť spoločnosti tiež nie, tak neviem čo nám taký Lemmy nanucuje svoju morálku. On nech si toleruje čo chce, ale nevi...

15.07.2018, 13:44
Žiť v jednej domácnosti môžu, ale napríklad už v zamestnaní môžu mať problémy, napríklad učiteľa - homosexuála odmieta zamestnať 50% škôl... a pod. :)
as response to :
77

75. Nadja 15.07.2018, 09:35

Homosexuáli u nás nemajú oficiálne právo na súkromie, lebo z tohto práva by vyplývali aj nejaké povinnosti a práva. Nemyslím si, že by sa mali ich práva rovnať normálnemu manželstvu, že by mal byť ustanovený nejaký inštitút registrovaného partnerstva, ktorý by im pomohol v takých úkonoch, ktoré sú všeobecne akceptovateľné - ako napríklad povolenia definované pre rodinných príslušníkov (návšteva v nemocnici, dedičské práva a pod., ale aj napr, povinnosť vyrovnať dlžoby a čo ja viem čo z toho všet...

15.07.2018, 13:24
Môže dnes homosexuál žiť v jednej domácnosti so svojím partnerom rovnakého pohlavia bez toho, aby im pre to hrozili zo strany štátu nejaké postihy? Jednoznačne môže, je to z hľadiska zákona jeho súkromná vec. Z toho mi vychádza, že homosexuáli majú právo na súkromie....Oni chcú niečo viac, aby ich zväzky boli spoločnosťou uznané ako normálne. Ja ich za normálne nepovažujem, velká časť spoločnosti tiež nie, tak neviem čo nám taký Lemmy nanucuje svoju morálku. On nech si toleruje čo chce, ale neviem prečo to vnucuje druhým.
consents: uchostrapate
as response to :
75

74. Ludwig 15.07.2018, 07:56

Ale im predsa už bolo verejne uznané právo na súkromie. To si neuvedomuješ? Môžu si podla zákonov robiť v súkromí čo chcú, nikto ich za ich homosexualitu nemôže podla zákona perzekuovať. Ty však žiadaš viac, aby sme ich zväzok rešpektovali ako normálny vzťah, teda ako vzťah muža a ženy. Takýto pohlad na homosexuálne páry je v rozpore ale s našou morálkou a chápaním toho čo je prirodzené.

15.07.2018, 09:35
Homosexuáli u nás nemajú oficiálne právo na súkromie, lebo z tohto práva by vyplývali aj nejaké povinnosti a práva. Nemyslím si, že by sa mali ich práva rovnať normálnemu manželstvu, že by mal byť ustanovený nejaký inštitút registrovaného partnerstva, ktorý by im pomohol v takých úkonoch, ktoré sú všeobecne akceptovateľné - ako napríklad povolenia definované pre rodinných príslušníkov (návšteva v nemocnici, dedičské práva a pod., ale aj napr, povinnosť vyrovnať dlžoby a čo ja viem čo z toho všetko vyplýva.
S adopciou detí by sme mali byť opatrnejší, už existujú štúdie, kde sa ukazuje, že môže byť rozdiel v dopadoch na deti u LGBT rodičov, ale zrejme by to chcelo ďalšie štúdium... (pravdou však je, že detské domovy majú nespochybniteľne horší dopad na deti a predsa povolený je)
as response to :
74

73. Lemmy 15.07.2018, 00:23

S tebou je ozaj ťažká debata. To ich súkromné nás predsa nemusí trápiť, ale teba to trápi kvôli tomu, že im verejne uznáme ich právo na súkromný život. Ja nevidím problém v tom, aby sme im priznali práva, o ktoré nás žiadajú. Nás predsa nijako neovplyvňujú. Práve preto, že je to ich súkromná vec. Áno, verejne im priznáme právo na ich súkromie. A čo?

15.07.2018, 07:56
Ale im predsa už bolo verejne uznané právo na súkromie. To si neuvedomuješ? Môžu si podla zákonov robiť v súkromí čo chcú, nikto ich za ich homosexualitu nemôže podla zákona perzekuovať. Ty však žiadaš viac, aby sme ich zväzok rešpektovali ako normálny vzťah, teda ako vzťah muža a ženy. Takýto pohlad na homosexuálne páry je v rozpore ale s našou morálkou a chápaním toho čo je prirodzené.
as response to :
73

71. Ludwig 14.07.2018, 23:58

Ty ale žiadaš, aby títo ľudia mohli VEREJNE uzavrieť zväzok podobný manželstvu, a to už prestáva byť vecou výhradne súkromnou...

15.07.2018, 00:23
S tebou je ozaj ťažká debata. To ich súkromné nás predsa nemusí trápiť, ale teba to trápi kvôli tomu, že im verejne uznáme ich právo na súkromný život. Ja nevidím problém v tom, aby sme im priznali práva, o ktoré nás žiadajú. Nás predsa nijako neovplyvňujú. Práve preto, že je to ich súkromná vec. Áno, verejne im priznáme právo na ich súkromie. A čo?
as response to :
71

68. Lemmy 14.07.2018, 23:54

Viem, ale ide o zbytočný predsudok. Lebo čo je teba do toho, aké sexuálne praktiky vykonávajú v súkromí dospelí ľudia, ktorí sa majú radi, a vyhovuje im to? Teba do toho nič! Ani štát!!!

14.07.2018, 23:58
Ty ale žiadaš, aby títo ľudia mohli VEREJNE uzavrieť zväzok podobný manželstvu, a to už prestáva byť vecou výhradne súkromnou...
as response to :
68

67. Ludwig 14.07.2018, 23:53

Ak považujem homosexualitu za druh sexuálnej zvrátenosti, tak potom ju logicky považujem aj za niečo čo má negatívny vplyv na spoločnosť.

14.07.2018, 23:54
Viem, ale ide o zbytočný predsudok. Lebo čo je teba do toho, aké sexuálne praktiky vykonávajú v súkromí dospelí ľudia, ktorí sa majú radi, a vyhovuje im to? Teba do toho nič! Ani štát!!!
as response to :
67

64. Lemmy 14.07.2018, 23:49

Áno, len ignoruješ fakt, že homosexuálne zväzky nemajú negatívny vplyv. To len ešte zo zotrvačnosti žijú ľudia vo svojich homofóbnych predsudkoch.

14.07.2018, 23:53
Ak považujem homosexualitu za druh sexuálnej zvrátenosti, tak potom ju logicky považujem aj za niečo čo má negatívny vplyv na spoločnosť.
as response to :
64

62. Ludwig 14.07.2018, 23:46

Takže aj ty si rovnaký ako väčšina ľudí. Neschavaluješ zákony, o ktorých si myslíš, žeby mali negatívny vplyv na spoločnosť. Tak ako ja...

14.07.2018, 23:49
Áno, len ignoruješ fakt, že homosexuálne zväzky nemajú negatívny vplyv. To len ešte zo zotrvačnosti žijú ľudia vo svojich homofóbnych predsudkoch.
as response to :
62

60. Lemmy 14.07.2018, 23:40

Pretože to má zlý dopad na spoločnosť ako takú. Najmä na deti. Ide o silný psychologický vplyv. Nemožno nudistov porovnávať s homosexuálmi. Homosexuáli nebudú mať po prijatí zákona nijaký negatívny vplyv na spoločnosť, pretože sa rieši ich súkromný život, nie verejný ako v prípade nudistov na uliciach.

14.07.2018, 23:46
Takže aj ty si rovnaký ako väčšina ľudí. Neschavaluješ zákony, o ktorých si myslíš, žeby mali negatívny vplyv na spoločnosť. Tak ako ja...
as response to :
60

58. Ludwig 14.07.2018, 23:38

A ty by si schvaloval hypotetický zákon o tých nudistoch, že smú chodiť nahí kde sa im zachce? Ak nie, prečo?

14.07.2018, 23:40
Pretože to má zlý dopad na spoločnosť ako takú. Najmä na deti. Ide o silný psychologický vplyv. Nemožno nudistov porovnávať s homosexuálmi. Homosexuáli nebudú mať po prijatí zákona nijaký negatívny vplyv na spoločnosť, pretože sa rieši ich súkromný život, nie verejný ako v prípade nudistov na uliciach.
as response to :
58

55. Lemmy 14.07.2018, 23:34

Ludwig: Ale nebudem schvalovať zákon… Čiže sme sa v diskusii vrátili späť do stavu, že si presne taký ako väčšina v spoločnosti.

14.07.2018, 23:38
A ty by si schvaloval hypotetický zákon o tých nudistoch, že smú chodiť nahí kde sa im zachce? Ak nie, prečo?
as response to :
55

54. Ludwig 14.07.2018, 23:33

Nepoškodzuje ma to. Ale nebudem schvalovať zákon, ktorý verejne stavia vzťah homosexuálov na úroveň manželského zväzku muža a ženy. S tým nesúhlasím, nie s tým či lekár informuje alebo neinformuje homosexuálneho človeka o stave jeho partnera.

14.07.2018, 23:34
Ludwig: Ale nebudem schvalovať zákon…

Čiže sme sa v diskusii vrátili späť do stavu, že si presne taký ako väčšina v spoločnosti.
as response to :
54

50. Lemmy 14.07.2018, 23:28

Ludwig, ako ťa môžu poškodzovať dedičské konania homosexuálov? Veď je to ich majetok, nie tvoj! Ako sa môže poškodiť fakt, že lekár bude homosexuálneho partnera informovať o zdravotnom stave jeho partnera?

14.07.2018, 23:33
Nepoškodzuje ma to. Ale nebudem schvalovať zákon, ktorý verejne stavia vzťah homosexuálov na úroveň manželského zväzku muža a ženy. S tým nesúhlasím, nie s tým či lekár informuje alebo neinformuje homosexuálneho človeka o stave jeho partnera.
as response to :
50

47. Lemmy 14.07.2018, 23:25

Áno, to, čo oni sami určia. Od väčšiny je potom správne ich pochopiť, a uznať ich práva. Príklad s nudistami je primitívny. Ide o podstatu, či je to nebezpečné pre spoločnosť. Nie je! To, ako si žijú homosexuáli, je ich výsostne súkromná vec! Nikoho do toho nič. Je to ich voľba! Teba nemá čo zaujímať, ako oni sexuálne žijú, pretože to nemá nijaký vplyv na tvoje zdravie, pokiaľ by išlo o bežné okolnosti, nemyslím teraz, že napríklad znásilníš nejakého homosexuála, ktorý má AIDS, a nakazíš sa. Pre...

14.07.2018, 23:28
Ludwig, ako ťa môžu poškodzovať dedičské konania homosexuálov? Veď je to ich majetok, nie tvoj! Ako sa môže poškodiť fakt, že lekár bude homosexuálneho partnera informovať o zdravotnom stave jeho partnera?
as response to :
47

45. Ludwig 14.07.2018, 23:21

A čo to je za pojem, "práva homosexuálov"? To čo si oni sami určia za svoje právo? A keď nudisti vyhlásia, že majú právo chodiď nahí kde sa im zachce, máme im to "právo" dať, lebo oni to nazvú právom? Tým slovíčkom "právo" sa dá zaobchádzať rôznym spôsobom...

14.07.2018, 23:25
Áno, to, čo oni sami určia. Od väčšiny je potom správne ich pochopiť, a uznať ich práva. Príklad s nudistami je primitívny. Ide o podstatu, či je to nebezpečné pre spoločnosť. Nie je! To, ako si žijú homosexuáli, je ich výsostne súkromná vec! Nikoho do toho nič. Je to ich voľba! Teba nemá čo zaujímať, ako oni sexuálne žijú, pretože to nemá nijaký vplyv na tvoje zdravie, pokiaľ by išlo o bežné okolnosti, nemyslím teraz, že napríklad znásilníš nejakého homosexuála, ktorý má AIDS, a nakazíš sa. Pre spoločnosť nie sú nijako nebezpeční. Nudisti áno, ak by sa prechádzali verejne po uliciach nahí. V tom je veľmi veľký a zásadný rozdiel, ktorý zrejme nie si schopný pochopiť.
as response to :
45

39. Lemmy 14.07.2018, 23:12

V stredoveku, aj v novoveku, boli ľudia vraždení štátom na základe náboženskej inkvizície za to, že neboli kresťania. Ty ako kresťan by si mal radšej mlčať o tom, čo je normálne. Viem, budeš hundrať, ale ja si myslím, že homosexuáli by mali mať uznané svoje práva. Tak, ako sa kedysi uznali volebné práva ženám.

14.07.2018, 23:21
A čo to je za pojem, "práva homosexuálov"? To čo si oni sami určia za svoje právo? A keď nudisti vyhlásia, že majú právo chodiď nahí kde sa im zachce, máme im to "právo" dať, lebo oni to nazvú právom? Tým slovíčkom "právo" sa dá zaobchádzať rôznym spôsobom...
as response to :
39

38. Lemmy 14.07.2018, 23:09

No a? Celý čas vravím, rozmýšľaš ako tí muži, ktorí boli proti tomu, aby aj ženy mali volebné právo.

14.07.2018, 23:12
V stredoveku, aj v novoveku, boli ľudia vraždení štátom na základe náboženskej inkvizície za to, že neboli kresťania. Ty ako kresťan by si mal radšej mlčať o tom, čo je normálne. Viem, budeš hundrať, ale ja si myslím, že homosexuáli by mali mať uznané svoje práva. Tak, ako sa kedysi uznali volebné práva ženám.
as response to :
38

37. Ludwig 14.07.2018, 23:08

Schválenie takého zákona by postavilo zväzok dvoch pohlaví na úroveň zväzku muža a ženy, čiže by ho defacto "znormalizovalo". Prečo by som to mal schvalovať, ak ja taký zväzok za normálny a prirodzený nepovažujem?

14.07.2018, 23:09
No a? Celý čas vravím, rozmýšľaš ako tí muži, ktorí boli proti tomu, aby aj ženy mali volebné právo.
as response to :
37

34. Lemmy 14.07.2018, 23:03

Môj názor potieraš napríklad otázkou v 23.: Ako sú homosexuáli utláčaní? Ľudia žijú rôzne, a nie je pravda, že homosexuáli chcú, aby takí ľudia ako si ty ich život považovali za niečo normálne. Ty si o nich aj po schválení zákonov pre nich môžeš pokojne o nich myslieť, čo chceš. Ale na rozdiel od teba som empatický k nim, a myslím si, že je rozumné im uznať ich záujmy. Ty sa správaš podobne, ako kedysi muži nemohli pochopiť, prečo by mali mať ženy tiež volebné právo. Pre tých mužov to bolo čos...

14.07.2018, 23:08
Schválenie takého zákona by postavilo zväzok dvoch pohlaví na úroveň zväzku muža a ženy, čiže by ho defacto "znormalizovalo". Prečo by som to mal schvalovať, ak ja taký zväzok za normálny a prirodzený nepovažujem?
as response to :
34

31. Ludwig 14.07.2018, 22:57

Ja ti tvoj názor neberiem. A myslíš že väčšina slovenských kresťanov sa v prípade homosexuálov neriadi tým humanistickým "ži, a nechaj žiť"? Ty ale žiadaš viac, než riadi sa tým heslom. Ty chceš aby považovali za normálne niečo, čo je v rozpore s ich morálkou a hodnotami.

14.07.2018, 23:03
Môj názor potieraš napríklad otázkou v 23.: Ako sú homosexuáli utláčaní?

Ľudia žijú rôzne, a nie je pravda, že homosexuáli chcú, aby takí ľudia ako si ty ich život považovali za niečo normálne. Ty si o nich aj po schválení zákonov pre nich môžeš pokojne o nich myslieť, čo chceš. Ale na rozdiel od teba som empatický k nim, a myslím si, že je rozumné im uznať ich záujmy.

Ty sa správaš podobne, ako kedysi muži nemohli pochopiť, prečo by mali mať ženy tiež volebné právo. Pre tých mužov to bolo čosi nenormálne. Ženy chceli mužom nanútiť (tvoje slovo), že aj oni majú mať právo voliť. Nebudem sa tu rozpisovať, koľko utrpenia prežili ženy, kým sa vybojovalo ich volebné právo.
as response to :
31

28. Lemmy 14.07.2018, 22:53

Áno, evokuje, ale chybne. Keby boli schválené zákony, tvoj predsudok by odpadol, bol by zbytočný. Demokracia je o tom, že vládne, rozhoduje, väčšinový názor, ale ja hovorím o tom, že ten väčšinový názor je zlý, a na svoj názor mám právo povedať ho. Osobne nevidím prekážky, ktoré by mali brániť schválenie zákonov pre homosexuálov. Ži, a nechaj žiť! Lenže toto nie je kresťanské krédo, ale humanistické.

14.07.2018, 22:57
Ja ti tvoj názor neberiem. A myslíš že väčšina slovenských kresťanov sa v prípade homosexuálov neriadi tým humanistickým "ži, a nechaj žiť"? Ty ale žiadaš viac, než riadi sa tým heslom. Ty chceš aby považovali za normálne niečo, čo je v rozpore s ich morálkou a hodnotami.
as response to :
28

27. Ludwig 14.07.2018, 22:34

Slová ako "vládnu kresťania, a tvrdo nám to dávajú najavo, tvrdo pocítiť" evokujú vo mne pocit, že sa cítite byť utláčaními, tak ateisti ako homosexuáli... Väčšina ľudí si zrejme neželá niečo také ako registrované partnerstvo ľudí rovnakého pohlavia. V demokracii by mal byť určujúci názor väčšiny, či nie? Bráni to snáď homosexuálom aby spolu žili? Ale prečo nám nanucujete, aby sme takéto vzťahy považovali za niečo prirodzené a schvalovali zákon o registrovanom partnerstve?

14.07.2018, 22:53
Áno, evokuje, ale chybne. Keby boli schválené zákony, tvoj predsudok by odpadol, bol by zbytočný. Demokracia je o tom, že vládne, rozhoduje, väčšinový názor, ale ja hovorím o tom, že ten väčšinový názor je zlý, a na svoj názor mám právo povedať ho. Osobne nevidím prekážky, ktoré by mali brániť schválenie zákonov pre homosexuálov. Ži, a nechaj žiť! Lenže toto nie je kresťanské krédo, ale humanistické.
as response to :
27

24. Lemmy 14.07.2018, 22:19

Opäť si použil predsudok. Prečo utláčaní? To je tvoje slovo. Ja hovorím o macošskom správaní štátu, napríklad, prečo homosexuáli nemôžu mať v zákone registrované partnerstvo? Lebo politici nemajú záujem schváliť taký zákon. Týka sa to napríklad aj majetku, ich spoločného majetku, dedenia. Alebo lekárskych záznamov.

14.07.2018, 22:34
Slová ako "vládnu kresťania, a tvrdo nám to dávajú najavo, tvrdo pocítiť" evokujú vo mne pocit, že sa cítite byť utláčaními, tak ateisti ako homosexuáli...
Väčšina ľudí si zrejme neželá niečo také ako registrované partnerstvo ľudí rovnakého pohlavia. V demokracii by mal byť určujúci názor väčšiny, či nie? Bráni to snáď homosexuálom aby spolu žili? Ale prečo nám nanucujete, aby sme takéto vzťahy považovali za niečo prirodzené a schvalovali zákon o registrovanom partnerstve?
as response to :
24

23. Ludwig 14.07.2018, 22:13

Ako sú homosexuáli utláčaní? Je snáď homosexualita postavená mimo zákon, ako to bolo v ateistickom ČSSR?

14.07.2018, 22:19
Opäť si použil predsudok. Prečo utláčaní? To je tvoje slovo. Ja hovorím o macošskom správaní štátu, napríklad, prečo homosexuáli nemôžu mať v zákone registrované partnerstvo? Lebo politici nemajú záujem schváliť taký zákon. Týka sa to napríklad aj majetku, ich spoločného majetku, dedenia. Alebo lekárskych záznamov.
as response to :
23

20. Lemmy 14.07.2018, 21:51

Áno, dá sa povedať, že ohľadom toho, ako sa štát macošsky správa k humanistom a homosexuálom, tak sme na tom rovnako. Žiaľ, vládnu kresťania, a tvrdo nám to dávajú najavo, tvrdo pocítiť. Väčšinou v štáte sú takí ľudia ako ty.

14.07.2018, 22:13
Ako sú homosexuáli utláčaní? Je snáď homosexualita postavená mimo zákon, ako to bolo v ateistickom ČSSR?
as response to :
20

14. uchostrapate 14.07.2018, 15:32

Lemmy pises :Aj Humanisti.sk podporujú dnešný Dúhový pochod. nechudo : rovny rovneho si hlada. ach Lemmy

14.07.2018, 21:51
Áno, dá sa povedať, že ohľadom toho, ako sa štát macošsky správa k humanistom a homosexuálom, tak sme na tom rovnako. Žiaľ, vládnu kresťania, a tvrdo nám to dávajú najavo, tvrdo pocítiť. Väčšinou v štáte sú takí ľudia ako ty.
as response to :
14

9. Lemmy 14.07.2018, 12:02

Boris, mimo tému, k tomu, čo píšeš na df.sk: Značky podporujúce LGBTI. Aj Humanisti.sk podporujú dnešný Dúhový pochod.

14.07.2018, 15:32
Lemmy pises :Aj Humanisti.sk podporujú dnešný Dúhový pochod.

nechudo : rovny rovneho si hlada.
ach Lemmy
consents: peter67
as response to :
9

1. Boris 13.07.2018, 08:40

Nejaké tie 20 ročné stíhačky, pár vyradených vrtuľníkov ... to je nič. Nákupy majú ešte iba začať. "Treba veľa pracovať a vysvetľovať, aby došlo k zhode medzi občanmi, že toto navýšenie je naša povinnosť," opísal situáciu Kiska. Pri tom na SK upadá školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby sú mizerné, mzdy sú smiešne malé, dôchodky sú na hanbu sveta a verejný dlh na hlavu občana okolo 6000 eur, cez milión občanov vysťahovaných z krajiny za lepšími zárobkami a možnosťami...... Netreba pri to ...

14.07.2018, 12:02
Boris, mimo tému, k tomu, čo píšeš na df.sk: Značky podporujúce LGBTI.

Aj Humanisti.sk podporujú dnešný Dúhový pochod.
as response to :
1
13.07.2018, 08:40
Nejaké tie 20 ročné stíhačky, pár vyradených vrtuľníkov ... to je nič. Nákupy majú ešte iba začať.

"Treba veľa pracovať a vysvetľovať, aby došlo k zhode medzi občanmi, že toto navýšenie je naša povinnosť," opísal situáciu Kiska.

Pri tom na SK upadá školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby sú mizerné, mzdy sú smiešne malé, dôchodky sú na hanbu sveta a verejný dlh na hlavu občana okolo 6000 eur, cez milión občanov vysťahovaných z krajiny za lepšími zárobkami a možnosťami......

Netreba pri to hádam pripomínať, že jediný, kto tu jednostaj sníva o vojne je západ sám, od ktorého sa vojenská technika nakupuje.

Povedal by som, že začala kapitalistická žatva..
A to aj eurodotácie končia rokom 2020...

30 rokov kapitalizmu a každý si tu môže dovoliť vlastné bývanie, mať pri tom ešte chatu, chodiť pravidelne na dovolenky preplácané podnikom..... hops to bol socializmus pardon.,

Tak znova, 3 milióny exekúcii, pol milióna asociálov vyžierajúcich sociálny systém za zbytok krajiny, 3000 bezdomovcov zomiera ročne na ulici, dôchodca sa rozhoduje medzi kúpou liekov a potravín, najvyššie daňové zaťaženie v Európe, stredná vrstva neexistuje....

Fico mal pravdu, keď povedal, že najvačšou výhodou slovákou je ich "sociálna výdrž".
Neznamená to nič iné, ako že slovák vie ohnúť chrbát najhlbšie.....

A páni v EU oslavujú...

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 160 131 Bgenerated in : 0.149 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 843 231 xunique displays : 1 307 344 xip address : 54.92.164.9

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...