move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Zľudovelô nadávky :o)

entries
111
shows
3 664
uniques
362
theme was created 23.06.2021 by ninka
51

50. EnaXnaY 03.08.2021, 17:59

Buzerant

03.08.2021, 18:07
Do psej matere
as response to :
50

48. EnaXnaY 03.08.2021, 17:47

Prípičník

03.08.2021, 17:59
Buzerant
as response to :
48

47. EnaXnaY 03.08.2021, 17:39

A zmrd

03.08.2021, 17:47
Prípičník
as response to :
47

46. EnaXnaY 03.08.2021, 17:38

Z kurwy syn

03.08.2021, 17:39
A zmrd
as response to :
46

45. EnaXnaY 03.08.2021, 17:36

Hownivál

03.08.2021, 17:38
Z kurwy syn
as response to :
45

44. Lemmy 03.08.2021, 17:25

Háveď.

03.08.2021, 17:36
Hownivál
as response to :
44

1. ninka 23.06.2021, 12:34

Dávnejšie tu Nadja nahodila tému o ľubozvučných írečitých slovách, ktoré sa nám páčia. A mne tak prišlo... teda, voľne nadväzujem, aaa, skúsme si spomenúť na 'slušné' ľudové nadávky. Na ktoré si spomeniete z čítania kníh či rozprávok. Sa troška zasmejeme. Moje 'obľúbenky': * áľe, trt! (..a ten dôraz na ľ, xi) ..gamboš, holobriadok, šmatloš, papľuha, mamľas, ťuťko, škebľaňa, ďuro truľo, odkundes, planota, hundroš, papuľa, radodajka, psisko, buco, vyvrheľ, babizňa, ochechuľa, chmuľo, hnusáč...

03.08.2021, 17:25
Háveď.
consents: ninka
as response to :
1
23.06.2021, 12:34
Dávnejšie tu Nadja nahodila tému o ľubozvučných írečitých slovách, ktoré sa nám páčia. A mne tak prišlo... teda, voľne nadväzujem, aaa, skúsme si spomenúť na 'slušné' ľudové nadávky. Na ktoré si spomeniete z čítania kníh či rozprávok. Sa troška zasmejeme.

Moje 'obľúbenky':

* áľe, trt! (..a ten dôraz na ľ, xi)

..gamboš, holobriadok, šmatloš, papľuha, mamľas, ťuťko, škebľaňa, ďuro truľo, odkundes, planota, hundroš, papuľa, radodajka, psisko, buco, vyvrheľ, babizňa, ochechuľa, chmuľo, hnusáčisko, krpaňa, trdlo, babráčisko...

~•~

newest entries : 

created by dzI/Osize : 91 841 Bgenerated in : 0.087 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 262 511 xunique displays : 1 164 505 xip address : 3.227.235.216

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...