move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Zástupná bolesť ;)

entries
11
shows
515
uniques
113
theme was created 08.07.2020 by EnaXnaY
9

8. peter67 10.07.2020, 14:05

Príjme, ale my nie sme márnotratní. Proste sme endemiti a tým pádom sme v riti.

10.07.2020, 14:15
Nebuď negativista, treba veriť
as response to :
8

7. EnaXnaY 09.07.2020, 21:41

Vraj Otec príjme aj márnotratného syna

10.07.2020, 14:05
Príjme, ale my nie sme márnotratní.
Proste sme endemiti a tým pádom sme v riti.
as response to :
7

6. peter67 09.07.2020, 21:38

To sa nedá. Sme vydedenci.

09.07.2020, 21:41
Vraj Otec príjme aj márnotratného syna
as response to :
6

5. EnaXnaY 09.07.2020, 20:35

JA už viac nechcem byť výnimka Chcem sa zaradiť do stáda

09.07.2020, 21:38
To sa nedá.
Sme vydedenci.
as response to :
5

4. peter67 09.07.2020, 20:15

Súhlasím, ale my dvaja sme výnimky.

09.07.2020, 20:35
JA už viac nechcem byť výnimka

Chcem sa zaradiť do stáda
as response to :
4

3. EnaXnaY 09.07.2020, 18:19

Boh je vraj vševedúci

09.07.2020, 20:15
Súhlasím, ale my dvaja sme výnimky.
as response to :
3

2. peter67 09.07.2020, 18:17

Podľa kresťanov za hriechy všetkých ľudí umrel Ježiš!!! Ako mohol čo i len tušiť o nás dvoch???

09.07.2020, 18:19
Boh je vraj vševedúci
as response to :
2

1. EnaXnaY 08.07.2020, 20:16

Podľa kresťanov za hriechy kresťanov umrel Ježiš Ale JA radšej ponesiem plnú zodpovednosť za svoje sračky ako pripustiť že za ne niekto iný musel trpieť Veď to je chorá filozofia Tak JA narobím prúsery a niekto druhý musí preto trpieť Ste sa zbláznili?

09.07.2020, 18:17
Podľa kresťanov za hriechy všetkých ľudí umrel Ježiš!!!
Ako mohol čo i len tušiť o nás dvoch???
as response to :
1
08.07.2020, 20:16
Podľa kresťanov za hriechy kresťanov umrel Ježiš

Ale JA radšej ponesiem plnú zodpovednosť za svoje sračky ako pripustiť že za ne niekto iný musel trpieť

Veď to je chorá filozofia

Tak JA narobím prúsery a niekto druhý musí preto trpieť

Ste sa zbláznili?

newest entries : 

Pa [show chain]01.08.2020
created by dzio.skcontact creatorsize : 85 144 Bgenerated in : 0.076 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 181 976 xunique displays : 691 007 xip address : 18.204.229.70

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook