Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain
move to top

Zásahy do uzavretého systému ;)

entries
2
shows
305
uniques
160
theme was created 23.05.2019 by EnaXnaY
2

1. EnaXnaY 23.05.2019, 16:32

Predstavte si systém, kde každá akcia vyvolá reakciu  Áno, aj náš svet je taký  Funguje na istých princípoch, na ktoré sa môžeme spoľahnúť  Čo by sa však stalo ak by niekto "zvonka" vstupoval do tohto systému a zasahoval do neho?  Vnášal by do systému nové akcie a tým by vznikali aj príslušné reakcie  Ovplyvnil by tým aj ľubovoľné výsledky, ku ktorým by systém smeroval  Budú potom tieto výsledky relevantné, ak som zasahoval do experimentu? 

24.05.2019, 02:07
Ak zachováš harmóniu protikladov, systém sa nezmení, ani výsledky.
as response to :
1
23.05.2019, 16:32
Predstavte si systém, kde každá akcia vyvolá reakciu 

Áno, aj náš svet je taký 

Funguje na istých princípoch, na ktoré sa môžeme spoľahnúť 

Čo by sa však stalo ak by niekto "zvonka" vstupoval do tohto systému a zasahoval do neho? 

Vnášal by do systému nové akcie a tým by vznikali aj príslušné reakcie 

Ovplyvnil by tým aj ľubovoľné výsledky, ku ktorým by systém smeroval 

Budú potom tieto výsledky relevantné, ak som zasahoval do experimentu? 

newest entries : 

please, support author of the page

this is non-profit project
page has income only from ads and voluntary contributions
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100 000000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator of the page...
maybe i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 18.206.194.83
size : 68 258 B, generated in : 0.066 s