move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Základná otázka vesmíru ;)

entries
7
shows
573
uniques
138
theme was created 12.01.2021 by EnaXnaY
2

1. EnaXnaY 12.01.2021, 23:33

Už Shakespeare ju riešil BYŤ či NEBYŤ? Nu pre MŇA je to momentálne NEBYTIE Nemám argumenty pre BYTIE a tak mi vychádza ako logické NEBYTIE Neviem si odpovedať na otázku NAČO BYŤ Ale ostávam, veď možno ma ešte NIEČO napadne A SOM zvedavý, chcem vedieť ako to celé bude pokračovať Tak preto volím BYTIE

12.01.2021, 23:38
A ináč, keby niečo, tak v BA napadal sneh
as response to :
1
12.01.2021, 23:33
Už Shakespeare ju riešil

BYŤ či NEBYŤ?

Nu pre MŇA je to momentálne NEBYTIE

Nemám argumenty pre BYTIE a tak mi vychádza ako logické NEBYTIE

Neviem si odpovedať na otázku NAČO BYŤ

Ale ostávam, veď možno ma ešte NIEČO napadne

A SOM zvedavý, chcem vedieť ako to celé bude pokračovať

Tak preto volím BYTIE

newest entries : 

created by dzI/Osize : 80 029 Bgenerated in : 0.055 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 962 625 xunique displays : 945 970 xip address : 3.238.186.43

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...