Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / technics / chain
move to top

Záhada Turínskeho plátna?

entries
18
shows
3 420
uniques
650
theme was created 18.06.2017 by Dwesa
4

3. Alexander 18.06.2017, 23:54

Takže sama vidíš, že datovať sa dá aj kontaminácia v plátne. Veď to plátno si už čosi prešlo, po kadejakých kostoloch... (Tým netvrdím, že je pravé...)

20.06.2017, 11:32
A čo tvrdíš?
as response to :
3

1. Dwesa 18.06.2017, 12:43

Vlastne to záhada už nejakú dobu nie je, viaceré nezávislé a blinded merania datovali plátno do obdobia stredoveku, ani len pohrebné rituály nezodpovedajú dobe a za podvrh bolo označené už v roku 1359 biskupom... Viac tu: http://invivomagazin.sk/zahada-turinskeho-platna-pravdu-odhalila-uz-stredoveka-cirkev_77.html

18.06.2017, 23:54
Takže sama vidíš, že datovať sa dá aj kontaminácia v plátne. Veď to plátno si už čosi prešlo, po kadejakých kostoloch... (Tým netvrdím, že je pravé...)
as response to :
1
18.06.2017, 12:43
Vlastne to záhada už nejakú dobu nie je, viaceré nezávislé a blinded merania datovali plátno do obdobia stredoveku, ani len pohrebné rituály nezodpovedajú dobe a za podvrh bolo označené už v roku 1359 biskupom...

Viac tu: link

newest entries : 

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator...
i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 3.95.139.100
size : 67 261 B, generated in : 0.059 s