move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Vzťah medzi mužom a ženou ;)

entries
167
shows
25 758
uniques
1 555
theme was created 05.12.2019 by EnaXnaY
18

16. Boris 05.12.2019, 21:00

Ak sa nezožierate navzájom, tak je to už nevídaný úspech

05.12.2019, 21:01
Každý máme svoju izbu a snažíme sa k sebe správať ohľaduplne
consents: Boris
as response to :
16

14. EnaXnaY 05.12.2019, 20:57

Aj kávičku mi uvarí Ale nie, ja som si našiel takú babku a moc sa neotravujeme Každý si žijeme viacmenej svojim spôsobom len občas si robíme nejaké službičky

05.12.2019, 21:00
Ak sa nezožierate navzájom, tak je to už nevídaný úspech
as response to :
14

12. Boris 05.12.2019, 20:55

To je biedny dôvod na to, aby sa chlap vzdal seba samého

05.12.2019, 20:57
Aj kávičku mi uvarí

Ale nie, ja som si našiel takú babku a moc sa neotravujeme

Každý si žijeme viacmenej svojim spôsobom len občas si robíme nejaké službičky
consents: Boris
as response to :
12

10. EnaXnaY 05.12.2019, 20:50

Zas na druhej strane mi celkom vyhovuje, že mi má kto vyprať

05.12.2019, 20:55
To je biedny dôvod na to, aby sa chlap vzdal seba samého
as response to :
10

9. EnaXnaY 05.12.2019, 20:49

No veď, keď sa chce chlap zahrať tak si kúpi playstation Nepotrebuje k tomu ženu

05.12.2019, 20:50
Zas na druhej strane mi celkom vyhovuje, že mi má kto vyprať
as response to :
9

8. Boris 05.12.2019, 20:48

Dnes žije strašne veľa žien sólo. Nie preto, že by chceli, ale preto, že o ne zo strany mužov významne klesol záujem. V celku fenomén tejto doby...

05.12.2019, 20:49
No veď, keď sa chce chlap zahrať tak si kúpi playstation

Nepotrebuje k tomu ženu
as response to :
8

1. EnaXnaY 05.12.2019, 13:19

Vzťah medzi mužom a ženou je psychologický ONA je PSYCHO a ON je LOGICKÝ

05.12.2019, 20:48
Dnes žije strašne veľa žien sólo. Nie preto, že by chceli, ale preto, že o ne zo strany mužov významne klesol záujem. V celku fenomén tejto doby...
as response to :
1
05.12.2019, 13:19
Vzťah medzi mužom a ženou je psychologický

ONA je PSYCHO a ON je LOGICKÝ
consents: Boris

newest entries : 

created by dzI/Osize : 95 419 Bgenerated in : 0.069 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 979 994 xunique displays : 948 364 xip address : 54.236.58.220

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...