move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / technics / chain

Vyšlo PHP8

entries
4
shows
470
uniques
127
theme was created 01.12.2020 by Skapala mačka
2

1. Skapala mačka 01.12.2020, 20:22

Najrozšírenejší programovací jazyk na svete má novú verziu. V PHP programujú už stredoškoláci. Netreba vedieť "objekty", "navrhové vzory" atď., hneď sa môže programovať.

01.12.2020, 22:00
Ale nie všade funguje, napríklad sa čaká na aktualizáciu u WordPress.
as response to :
1
01.12.2020, 20:22
Najrozšírenejší programovací jazyk na svete má novú verziu.
V PHP programujú už stredoškoláci.
Netreba vedieť "objekty", "navrhové vzory" atď., hneď sa môže programovať.

newest entries : 

created by dzI/Osize : 66 732 Bgenerated in : 0.083 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 709 438 xunique displays : 918 538 xip address : 184.72.102.217

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...