move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Výňatky z (e)Kníh, (audio)Kníh, časopisov, webov...

entries
8
shows
527
uniques
149
theme was created 14.12.2020 by Dušan
8

1. Dušan 14.12.2020, 17:00

Pozitívne myslenie: Akékoľvek termíny, ktoré musíme dodržiavať, sú výsledkom nášho planovania. Sme to my, kdo hospodári so svojim časom, so svojim životom, so svojimi zážitkami. Je teda len na nás, aby sme si nechali čas na vydýchnutie, na relax, i na plné prežité okamžiky života a nemuseli pred dôchodkom smutno konštantovat, že sme sa celý život za niečím hnali a to niečo nám mimochodom vcelku uniklo medzi prstami. Jediné, čo má v živote zmysel je naplno si prežiť a vychutnať každý jeho okamžik...

13.01.2021, 20:59
Dalajláma napísal:

Meditácia o dvoch metódach súcitenia:


• Metóda zámeny ostatných za vlastnú matku. Prečo? Lebo v minulosti sme sa mnohokrát narodili a potrebovali sme veľa matiek.
• Metóda zámeny ostatných za vlastné ja. Prečo? Lebo sme na sebe závislí. Na to aby sme dostali chleba, pracovalo veľa ľudí.
Prečo? Cítime zodpovednosť za všetky bytosti, pociťujeme motiváciu pre zdokonaľovanie svojej schopnosti im slúžiť.

Dalajláma

tvrdí, že musíme súcitiť jak spriateľmi, tak aj (ne)priateľmi, že ono ani o to až tak nejde, či je niekto priateľ, či (ne)priateľ. Treba súcitiť s každým. T.z. Dopomôcť sebe a druhým sa oslobodiť od starostí "problémov, utrpení, trápení, bolestí". Len tak budeme mať otvorené srdce. Súcit znamená prianie, želanie, aby druhé bytosti (ne)trpeli.

as response to :
1
14.12.2020, 17:00
Pozitívne myslenie:
Akékoľvek termíny, ktoré musíme dodržiavať, sú výsledkom nášho planovania. Sme to my, kdo hospodári so svojim časom, so svojim životom, so svojimi zážitkami. Je teda len na nás, aby sme si nechali čas na vydýchnutie, na relax, i na plné prežité okamžiky života a nemuseli pred dôchodkom smutno konštantovat, že sme sa celý život za niečím hnali a to niečo nám mimochodom vcelku uniklo medzi prstami.
Jediné, čo má v živote zmysel je naplno si prežiť a vychutnať každý jeho okamžik.

Zdroj: Dale Carnegie - Pruvodce úspešného človeka (zamestnaní, penize, čas a líder kolem nás

newest entries : 

created by dzI/Osize : 79 056 Bgenerated in : 0.061 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 025 516 xunique displays : 954 750 xip address : 18.210.12.229

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...