move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Výňatky z (e)Kníh, (audio)Kníh, časopisov, webov...

entries
8
shows
684
uniques
190
theme was created 14.12.2020 by Dušan
4

1. Dušan 14.12.2020, 17:00

Pozitívne myslenie: Akékoľvek termíny, ktoré musíme dodržiavať, sú výsledkom nášho planovania. Sme to my, kdo hospodári so svojim časom, so svojim životom, so svojimi zážitkami. Je teda len na nás, aby sme si nechali čas na vydýchnutie, na relax, i na plné prežité okamžiky života a nemuseli pred dôchodkom smutno konštantovat, že sme sa celý život za niečím hnali a to niečo nám mimochodom vcelku uniklo medzi prstami. Jediné, čo má v živote zmysel je naplno si prežiť a vychutnať každý jeho okamžik...

15.12.2020, 17:27
Život:
Vytvoriť si nadhľad je umenie, ale kto to dokáže, tomu sa ciele priblížia takmer na dosah. Avšak ani tí druhí nie sú na tom tak zle. Systematickou usilovnosťou a kopírovaním možno dosiahnuť tak výrazných úspechov a pozícii, ako tomu v živote najčastejšie býva.

Zásada je tu len jedna: Nebáť sa vziať svoj osud do vlastných rúk a pokúsiť sa dosiahnuť vše dostupnými prostriedkami cieľov, ktorých sme si vytýčili. A za dostupné prostriedky nemusíme považovať len to, čo vlastníme, alebo kde máme dobrých známych.

K nášmu rastu a životnému úspechu, nám môže pomôcť prakticky všetko, čo existuje a o čom sa domnievame, že by nám to mohlo byť užitočné. Metód, ako všetkých tíchto vymožeností civilizácie (od masmédií, cez financie, funkcie, vplyvy či známych) využiť, je nespočetné množstvo, a ležia teraz pred nami, ako na dlani.

Je len na nás, aby sme pre seba vytvorili, len tú najvhodnejšiu a za jej pomoci realizovali svoje sny a priania. Pokiaľ budeme doopravdy dôsledný, sú už prakticky dnes splnené.

Zdroj: Dale Carnegie - Pruvodce úspešného človeka (zamestnaní, penize, čas a líder kolem nás

as response to :
1
14.12.2020, 17:00
Pozitívne myslenie:
Akékoľvek termíny, ktoré musíme dodržiavať, sú výsledkom nášho planovania. Sme to my, kdo hospodári so svojim časom, so svojim životom, so svojimi zážitkami. Je teda len na nás, aby sme si nechali čas na vydýchnutie, na relax, i na plné prežité okamžiky života a nemuseli pred dôchodkom smutno konštantovat, že sme sa celý život za niečím hnali a to niečo nám mimochodom vcelku uniklo medzi prstami.
Jediné, čo má v živote zmysel je naplno si prežiť a vychutnať každý jeho okamžik.

Zdroj: Dale Carnegie - Pruvodce úspešného človeka (zamestnaní, penize, čas a líder kolem nás

newest entries : 

created by dzI/Osize : 78 948 Bgenerated in : 0.109 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 406 592 xunique displays : 996 932 xip address : 3.238.118.78

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...