Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain
move to top

Vraj neexistujú dobrí ľudia ;)

entries
32
shows
2 145
uniques
405
theme was created 21.05.2019 by EnaXnaY
30

29. Fénix 01.06.2019, 11:03

Nevedomosť je hriech.

04.06.2019, 07:56
Rodíme sa v hriechu, lebo sme dedičmi poznania.
as response to :
29

28. Lemmy 01.06.2019, 04:00

Fénix však tvrdí: Nevyhnutnosť je božia vôľa. https://www.dzio.sk/lipka/theme/vraj-neexistuju-dobri-ludia&entryid=24896#24896 To znamená, že hriech je vedomé prestupovanie nevyhnutnosti.

01.06.2019, 11:03
Nevedomosť je hriech.
as response to :
28

19. EnaXnaY 31.05.2019, 17:02

Tak ešte raz Hriech je vedomé prestupovanie božej vôle Ako môžeš vedieť či nehrešíš ak nepoznáš jeho vôľu?

01.06.2019, 04:00
Fénix však tvrdí: Nevyhnutnosť je božia vôľa.

link

To znamená, že hriech je vedomé prestupovanie nevyhnutnosti.
as response to :
19

18. Ludwig 31.05.2019, 17:01

To je pravda. Ale na druhú stranu, nehreší človek aj tým, ak sa stavia do pozície niekoho kto dokonale a neomyľne pozná Božiu vôlu? Môže toto o sebe niekto s istotou povedať bez toho aby z neho nehovorila obyčajná pýcha? Ja sa jednoducho usilujem jednať podľa poznania ktoré mi bolo dané, ale pritom pripúšťam aj možnosť, že moje poznanie nie je dokonalé.

31.05.2019, 17:02
Tak ešte raz

Hriech je vedomé prestupovanie božej vôle

Ako môžeš vedieť či nehrešíš ak nepoznáš jeho vôľu?
as response to :
18

17. EnaXnaY 31.05.2019, 16:56

V tom je problém, lebo ak ju nepoznáš tak nemôžeš vedieť či nehrešíš

31.05.2019, 17:01
To je pravda. Ale na druhú stranu, nehreší človek aj tým, ak sa stavia do pozície niekoho kto dokonale a neomyľne pozná Božiu vôlu? Môže toto o sebe niekto s istotou povedať bez toho aby z neho nehovorila obyčajná pýcha? Ja sa jednoducho usilujem jednať podľa poznania ktoré mi bolo dané, ale pritom pripúšťam aj možnosť, že moje poznanie nie je dokonalé.
as response to :
17

16. Ludwig 31.05.2019, 16:55

Dúfam že poznám.V tých slovách je vyjadrené tak presvedčenie že mám poznanie ako aj pokorné priznanie si toho, že sa predsa len môžem mýliť, resp. len si namýšľať že Božiu vôlu poznám...

31.05.2019, 16:56
V tom je problém, lebo ak ju nepoznáš tak nemôžeš vedieť či nehrešíš
as response to :
16

15. EnaXnaY 31.05.2019, 16:01

Tak dúfaš alebo poznáš?

31.05.2019, 16:55
Dúfam že poznám.V tých slovách je vyjadrené tak presvedčenie že mám poznanie ako aj pokorné priznanie si toho, že sa predsa len môžem mýliť, resp. len si namýšľať že Božiu vôlu poznám...
as response to :
15

13. Ludwig 30.05.2019, 17:20

Dúfam že áno.

31.05.2019, 16:01
Tak dúfaš alebo poznáš?
as response to :
13

12. EnaXnaY 30.05.2019, 16:23

A ty poznáš božiu vôľu?

30.05.2019, 17:20
Dúfam že áno.
as response to :
12

11. Ludwig 30.05.2019, 07:53

Pokiaľ je Boh Dokonalý, znamená to, že je aj nanajvýš Spravodlivý. A tak je porušenie Božej vôle - hriech vždy aj skutkom priečiacim sa spravodlivosti, teda skutkom nemorálnym.

30.05.2019, 16:23
A ty poznáš božiu vôľu?
as response to :
11

10. EnaXnaY 29.05.2019, 22:54

Výraz hriech je definovaný ako porušenie božej vôle Lenže my máme vlastnú slobodnú vôľu všetci V tom je rozpor Keď moja vôľa nie je v súlade s božou

30.05.2019, 07:53
Pokiaľ je Boh Dokonalý, znamená to, že je aj nanajvýš Spravodlivý. A tak je porušenie Božej vôle - hriech vždy aj skutkom priečiacim sa spravodlivosti, teda skutkom nemorálnym.
as response to :
10

9. Ludwig 29.05.2019, 07:03

Ten výraz len popisuje skutočnosť, že žiaden človek nie je dokonalý a všetci niekedy konáme aj nesprávne. To je všetko. Nemá to nič spoločné s pokladňou akejsi "cirkvi"...

29.05.2019, 22:54
Výraz hriech je definovaný ako porušenie božej vôle

Lenže my máme vlastnú slobodnú vôľu všetci

V tom je rozpor

Keď moja vôľa nie je v súlade s božou
as response to :
9

8. Lemmy 28.05.2019, 23:26

Ja si myslím, že výraz hriešnosť človeka je falošný výraz pre obranu náboženskej ideológie, konkrétne kresťanstva. Nič to neznamená, len šírenie strachu medzi zbožnými, aby prispievali do pokladne v cirkvi.

29.05.2019, 07:03
Ten výraz len popisuje skutočnosť, že žiaden človek nie je dokonalý a všetci niekedy konáme aj nesprávne. To je všetko. Nemá to nič spoločné s pokladňou akejsi "cirkvi"...
as response to :
8

6. Ludwig 25.05.2019, 14:07

Hriešnosť človeka nespočíva v tom žeby bol každý človek zlý. To vôbec nie. Väčšina ľudí nie je podla mňa zlých. Hriešnosť človeka spočíva v tom, že pre svoju prirozdenosť nekoná len dobré skutky ale koná aj zlé. Preto sme hriešny, lebo nikto z nás si nepočína v živote len správne, všetci sa teda prehrešujeme...

28.05.2019, 23:26
Ja si myslím, že výraz hriešnosť človeka je falošný výraz pre obranu náboženskej ideológie, konkrétne kresťanstva. Nič to neznamená, len šírenie strachu medzi zbožnými, aby prispievali do pokladne v cirkvi.
as response to :
6

5. Ludwig 25.05.2019, 14:00

A prečo sa ich tí dobrí hromadne zúčastňujú? Viď 1. a 2. sv. vojna? Ako sa môže bezhriešny tvor, ako človeka popisuje Enax, zúčastniť na takom strašnom šialenstve?

25.05.2019, 14:07
Hriešnosť človeka nespočíva v tom žeby bol každý človek zlý. To vôbec nie. Väčšina ľudí nie je podla mňa zlých. Hriešnosť človeka spočíva v tom, že pre svoju prirozdenosť nekoná len dobré skutky ale koná aj zlé. Preto sme hriešny, lebo nikto z nás si nepočína v živote len správne, všetci sa teda prehrešujeme...
as response to :
5

4. Lemmy 25.05.2019, 12:25

Omyl. Pletieš si významy slov. Ľudia nie sú v tvojom význame bezhriešní. Ľudia sú ako dobrí, tak i zlí. A zlí vyvolávajú vojny.

25.05.2019, 14:00
A prečo sa ich tí dobrí hromadne zúčastňujú? Viď 1. a 2. sv. vojna? Ako sa môže bezhriešny tvor, ako človeka popisuje Enax, zúčastniť na takom strašnom šialenstve?
as response to :
4

2. Ludwig 21.05.2019, 18:02

Prečo sú teda vojny, ak je človek skutočne bezhriešny? Prečo sa ľudia navzájom zabíjajú?

25.05.2019, 12:25
Omyl. Pletieš si významy slov. Ľudia nie sú v tvojom význame bezhriešní. Ľudia sú ako dobrí, tak i zlí. A zlí vyvolávajú vojny.
as response to :
2

1. EnaXnaY 21.05.2019, 14:00

Biblia tvrdí, že neexistujú dobrí ľudia Vraj všetci sme hriešni Ale ja to tak nevidím Za svoj život som stretol kopec ľudí a veľká väčšina bola v pohode Nevravím, že nemáme občas nejaké muchy Ale nikdy som nemal pocit že by sme si zaslúžili byť trestaní, prosto robíme čo môžeme v každom momente Preto považujem kresťanstvo za zvrátené Lebo dehonestuje človeka

21.05.2019, 18:02
Prečo sú teda vojny, ak je človek skutočne bezhriešny? Prečo sa ľudia navzájom zabíjajú?
as response to :
1
21.05.2019, 14:00
Biblia tvrdí, že neexistujú dobrí ľudia

Vraj všetci sme hriešni

Ale ja to tak nevidím

Za svoj život som stretol kopec ľudí a veľká väčšina bola v pohode

Nevravím, že nemáme občas nejaké muchy

Ale nikdy som nemal pocit že by sme si zaslúžili byť trestaní, prosto robíme čo môžeme v každom momente

Preto považujem kresťanstvo za zvrátené

Lebo dehonestuje človeka

newest entries : 

please, support author of the page

this is non-profit project
page has income only from ads and voluntary contributions
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100 000000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator of the page...
maybe i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 3.85.214.0
size : 115 013 B, generated in : 0.060 s