move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Vesmír ako božie telo ;)

entries
4
shows
1 719
uniques
506
theme was created 24.10.2016 by EnaXnaY
3

1. EnaXnaY 24.10.2016, 22:25

Na počiatku bolo slovo my programátori ho označujeme pojmom trieda trieda definuje aké má objekt vlastnosti a metódy teda aké má objekt charakteristiky a aké aktivity vykonáva daná trieda, teda jej definícia bola u stvoriteľa a potom sa telom stala teda vznikol vesmír len tak môže byť boh všadeprítomný v celom vesmíre ak vesmír je telom boha

24.10.2016, 23:09
Ak zadefinujeme triedu, ktorá popisuje človeka, tak táto trieda je v konečnom dôsledku odvodená od triedy Boh. Lebo trieda Boh je základnou triedou systému a všetky triedy sú odvodené od tejto triedy A teda môžeme smelo vyhlásiť, že Boh je v každom z nás
as response to :
1
24.10.2016, 22:25
Na počiatku bolo slovo my programátori ho označujeme pojmom trieda trieda definuje aké má objekt vlastnosti a metódy teda aké má objekt charakteristiky a aké aktivity vykonáva daná trieda, teda jej definícia bola u stvoriteľa a potom sa telom stala teda vznikol vesmír len tak môže byť boh všadeprítomný v celom vesmíre ak vesmír je telom boha

newest entries : 

[show chain]yesterday
[show chain]yesterday
created by dzI/O 2015 - 2022size : 69 304 Bgenerated in : 0.094 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 948 332 xunique displays : 1 311 801 xip address : 23.20.20.52

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...