move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Vedomie

entries
10
shows
390
uniques
102
theme was created 13.09.2020 by Dušan
6

5. Fénix 16.09.2020, 18:23

Človek založil civilizáciu, aby sa stal zvieraťom, lebo príroda je desivé miesto pre život človeka. Civilizovaný človek je spútaný v tejto dobe. Nevdomie je desivé, je to jediné miesto, ktoré človek nedokáže scivilizovať.

16.09.2020, 18:28
Uvedomiť si identitu zvieraťa je cesta k sebauvedomeniu. Zvieratá sa správajú organizovane, to je znak civilizovanosti. Keby zvieratá boli ľuďmi, boli by najvzornejšími občanmi.
as response to :
5

4. Dušan 16.09.2020, 17:45

(ne)Vedomie Vo svojich (eGo) poznámkach Som (Bytie) objavil ďalšie pozabudnuté smerovníky a milo ma (eGo) potešili. V nich sa uvádza, že väčšina ľudstva dnešnej doby je uväznená vo svojom sebavedomí, čo naznačuje neustále kladenie na seba dôraz, neustále sa seba pripomínať. Je to vedomie, ktoré je označené pod civilizačnou chorobou ako prejavené eGo... eGo je hlúpe a má potreby si svoju inteligenciu neustále rozvíjať. Nie nadarmo sa hovorí "preto je taký múdri, lebo večne tvrdí, že nič nevie"....

16.09.2020, 18:23
Človek založil civilizáciu, aby sa stal zvieraťom, lebo príroda je desivé miesto pre život človeka. Civilizovaný človek je spútaný v tejto dobe. Nevdomie je desivé, je to jediné miesto, ktoré človek nedokáže scivilizovať.
consents: Dušan
as response to :
4

1. Dušan 13.09.2020, 16:15

Vedomie • Pravé Ja • Hlboké Ja • Súbor predstáv (pocitov, citov, myšlienok, snov, vnemov, emócií...) • eGo (prejavené) • Bytie (neprejavené) • Dualita • Individualita • ... Svedomie Mlčanlivé voľanie Sudenie a obviňovanie Sebareflexia Disociácia seba samého Vnútorné vedenie Rozoznávanie dobra a zla Mravné hodnoty a normy ... Sebavedomie Choroba Kladie dôraz na seba Neustále pripomínanie si seba Ma, mne, moje... eGo Myseľ Riadenie sa cudzími názormi Sebauvedomovanie Zd...

16.09.2020, 17:45
(ne)Vedomie

Vo svojich (eGo) poznámkach Som (Bytie) objavil ďalšie pozabudnuté smerovníky a milo ma (eGo) potešili. V nich sa uvádza, že väčšina ľudstva dnešnej doby je uväznená vo svojom sebavedomí, čo naznačuje neustále kladenie na seba dôraz, neustále sa seba pripomínať. Je to vedomie, ktoré je označené pod civilizačnou chorobou ako prejavené eGo...
eGo je hlúpe a má potreby si svoju inteligenciu neustále rozvíjať. Nie nadarmo sa hovorí "preto je taký múdri, lebo večne tvrdí, že nič nevie". Vedomie znamená tento život, ktorý tu žijeme, to znamená, že minulé životy sú z hry von. To znamená, že si ich neuvedomujeme.

Preto potom tá nespokojnosť, lakomosť, frustrácie... s vlastným eGo (myseľ, sen, mozog, emočné telo bolesti...).Vedomý človek je tým pádom dualita, odtlačok z filmu, fotografická doska, pretože sa prejavuje a reaguje iba keď je v spoločnosti ľúdí alebo reaguje a prejavuje sa na okolité eGá. Neustále sa pripomína.

Je vo vlastnej pasci a jeho eGo je večne nenaplnené, vedomé, neschopné, frustrujúce, nevediace, nepochopené, neustále potrebuje mať potreby, sny a túžby, plány a ciele, priania a želania, nápady...

Prejavené sa tým pádom chápe ako podľa Freudovej psychoanalýzy pod označením Id (ono), eGo (ja), super eGo (super ja, nad ja). A podľa Husserla je prejavené alter eGo ničím iným ako druhým ja a podľa Eckharta Tolleho je druhé ja (falošným ja, nepravým ja)

Protiváhou je tak (ne)vedomie, (ne)vedomý človek. (Ne)vedomý človek je tak podľa ezoteriky a duchovna z východu neprejaveným Bytím a (ne)Bytím, ako prázdne zrkadlo (prázdny odraz v zrkadle), alebo (ne)vedomý človek je tak semienkom, z ktorého vyrastie večný kvet, či večný strom.

(Ne)vedomie nieje ničím iným ako prirodzenosť (sebauvedomenie), múdrosť (večne prázdna hlava, myseľ, myšlienky), je tak naplnené minulými životmi.

(Ne)vedomý človek je (ne)vedomým človekom preto, lebo je to individuálne. Stojí si za svojou (ne)vedomosťou z ktorej plynie Nirvána (pokoj, kľud, ticho, mier, jednota, prázdnota). (Ne)vedomý človek, to jest osvietenec.

Nemá žiadne starosti (problémy, utrpenia, trápenia, bolesti). Neprežíva emočné telo bolesti, ale svoje telo a cudzie cíti a pociťuje. Je empatický. Sebauvedomenie je tak zdravíčkom, pretože sme sebauvedomelými, dávame do popredia svoje uvedomenie, nie sebavedomie.

Nepoukazujeme na seba, nekladieme na seba dôraz. Stačí si raz seba uvedomiť a to je všetko. Preto potom keď sebavedomý človek na seba poukazuje napr. smerovníkom Ja Som, plynie z toho tento citát "eGo je semienkom sveta, toto semienko obsahuje celý svet, poviete si Ja Som, a celý svet sa začne okamžite prejavovať". To znamená, že sa nezbavíte tak ľahko okolitých eGo, ktorý sú ničím iným ako škodcami, parazitmi.

Čiže zhrniem to, najlepším východiskom ako vyjsť z hmly, vyjsť z tohto prejaveného sveta plných škodcov a parazitov mysle, myšlienok, emočného tela bolest, je ísť cestou (ne)vedomého človeka a samotného (ne)vedomia.

link
as response to :
1
13.09.2020, 16:15
Vedomie
• Pravé Ja
• Hlboké Ja
• Súbor predstáv (pocitov, citov, myšlienok, snov, vnemov, emócií...)
• eGo (prejavené)
• Bytie (neprejavené)
• Dualita
• Individualita
• ...

Svedomie
Mlčanlivé voľanie
Sudenie a obviňovanie
Sebareflexia
Disociácia seba samého
Vnútorné vedenie
Rozoznávanie dobra a zla
Mravné hodnoty a normy
...

Sebavedomie
Choroba
Kladie dôraz na seba
Neustále pripomínanie si seba
Ma, mne, moje...
eGo
Myseľ
Riadenie sa cudzími názormi

Sebauvedomovanie
Zdravie
Stavia do popredia uvedomovanie
Vedomie
Bytie...
Vlastné názory

Pre viac, klikni tu:
link

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 75 313 Bgenerated in : 0.072 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 929 643 xunique displays : 811 006 xip address : 18.215.62.41

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook