move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Vedomie

entries
10
shows
657
uniques
126
theme was created 13.09.2020 by Dušan
1
13.09.2020, 16:15
Vedomie
• Pravé Ja
• Hlboké Ja
• Súbor predstáv (pocitov, citov, myšlienok, snov, vnemov, emócií...)
• eGo (prejavené)
• Bytie (neprejavené)
• Dualita
• Individualita
• ...

Svedomie
Mlčanlivé voľanie
Sudenie a obviňovanie
Sebareflexia
Disociácia seba samého
Vnútorné vedenie
Rozoznávanie dobra a zla
Mravné hodnoty a normy
...

Sebavedomie
Choroba
Kladie dôraz na seba
Neustále pripomínanie si seba
Ma, mne, moje...
eGo
Myseľ
Riadenie sa cudzími názormi

Sebauvedomovanie
Zdravie
Stavia do popredia uvedomovanie
Vedomie
Bytie...
Vlastné názory

Pre viac, klikni tu:
link

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 64 722 Bgenerated in : 0.058 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 6 137 229 xunique displays : 841 193 xip address : 34.200.252.156

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook