move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Už viem čo je zmysel života ;)

entries
12
shows
3 109
uniques
735
theme was created 06.10.2019 by EnaXnaY
12

11. Fénix 09.10.2019, 09:35

Trojrozmerný človek je telo, ktoré sa viaže na konkrétny čas a priestor. Štvorrozmerný človek je súhrn všetkých tiel v časovej dynamike od narodenia do smrti. Päťrozmerný človek je súhrn všetkých inkarnácií jednej duše.

03.12.2019, 21:20
JA by som to nezužoval len na človeka ale rozšíril na všetko čo je

Štvorrozmerný všehomír je náhrdelník s korálkami, kde jedna korálka je to ako všehomír vyzeral v danom okamihu
as response to :
11

1. EnaXnaY 06.10.2019, 16:19

Zmyslom života je čakanie na SMRŤ A pri tom čakaní si môžeš trochu užiť

09.10.2019, 09:35
Trojrozmerný človek je telo, ktoré sa viaže na konkrétny čas a priestor.
Štvorrozmerný človek je súhrn všetkých tiel v časovej dynamike od narodenia do smrti.
Päťrozmerný človek je súhrn všetkých inkarnácií jednej duše.
as response to :
1
06.10.2019, 16:19
Zmyslom života je čakanie na SMRŤ

A pri tom čakaní si môžeš trochu užiť

newest entries : 

Pa [show chain]01.08.2020
created by dzio.skcontact creatorsize : 74 310 Bgenerated in : 0.077 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 271 759 xunique displays : 699 025 xip address : 3.228.10.34

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook