move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Twitter začal blokovať CZ/SK konšpiračné a dezinformačné weby

entries
76
shows
14 060
uniques
1 368
theme was created 08.06.2018 by Dwesa
62

61. EnaXnaY 10.06.2018, 22:23

Tiež si myslím Vytvoril som akoby KRUH Otázka je zároveň odpoveďou

10.06.2018, 22:29
Našiel si otázku, v ktorej je obsiahnutá odpoveď.
as response to :
61

60. Fénix 10.06.2018, 22:22

Veľmi dobré.

10.06.2018, 22:23
Tiež si myslím

Vytvoril som akoby KRUH

Otázka je zároveň odpoveďou
as response to :
60

59. EnaXnaY 10.06.2018, 22:20

Tak na túto otázku som lišiacky odpovedal: SOM TEN, KTORÝ POLOŽIL OTÁZKU : KTO VLASTNE SOM Však elegantné riešenie

10.06.2018, 22:22
Veľmi dobré.
consents: EnaXnaY
as response to :
59

57. Fénix 10.06.2018, 22:19

Áno. Komplex je to, kto si, nie to, že si.

10.06.2018, 22:20
Tak na túto otázku som lišiacky odpovedal: SOM TEN, KTORÝ POLOŽIL OTÁZKU : KTO VLASTNE SOM

Však elegantné riešenie
as response to :
57

55. EnaXnaY 10.06.2018, 22:15

No pravdupovediac, padal som akoby do bezodnej studne Až do momentu kým som si neodpovedal na otázku : KTO VLASTNE SOM? Keď som si na ňu odpovedal tak som našiel záchytný bod Na ktorom teraz staviam Je to tá PRAVDA, ktorú máš na mysli?

10.06.2018, 22:19
Áno. Komplex je to, kto si, nie to, že si.
as response to :
55

54. Fénix 10.06.2018, 22:14

Ďalej ako slovo je len pravda. Išiel si až k pravde? V tom prípade si narazil na komplex.

10.06.2018, 22:15
No pravdupovediac, padal som akoby do bezodnej studne

Až do momentu kým som si neodpovedal na otázku : KTO VLASTNE SOM?

Keď som si na ňu odpovedal tak som našiel záchytný bod

Na ktorom teraz staviam

Je to tá PRAVDA, ktorú máš na mysli?
as response to :
54

52. Fénix 10.06.2018, 22:12

Algoritmus dokonalého výberu existuje v rámci prírody.

10.06.2018, 22:14
Ďalej ako slovo je len pravda. Išiel si až k pravde? V tom prípade si narazil na komplex.
as response to :
52

51. EnaXnaY 10.06.2018, 22:08

Pýtam sa preto, že to s tým slovom mi tak trochu pripomína vetu : NA POČIATKU BOLO SLOVO Teda tvoja filozofia zjavne je založená na SLOVE Ale vedz, že ja som išiel ďalej ako za SLOVO Som programátor a tak sa na to pozerám takto: Ak sme STVORENIE, potom celý náš svet je popísateľný - dá sa stanoviť ALGORITMUS (postupnosť krokov), ktorý presne vysvetlí ako náš svet funguje A mojim cieľom je napísať takýto algoritmus

10.06.2018, 22:12
Algoritmus dokonalého výberu existuje v rámci prírody.
as response to :
51

50. Fénix 10.06.2018, 22:05

Kto má vieru, ten má silu tvoriť.

10.06.2018, 22:08
Pýtam sa preto, že to s tým slovom mi tak trochu pripomína vetu : NA POČIATKU BOLO SLOVO

Teda tvoja filozofia zjavne je založená na SLOVE

Ale vedz, že ja som išiel ďalej ako za SLOVO

Som programátor a tak sa na to pozerám takto:

Ak sme STVORENIE, potom celý náš svet je popísateľný - dá sa stanoviť ALGORITMUS (postupnosť krokov), ktorý presne vysvetlí ako náš svet funguje

A mojim cieľom je napísať takýto algoritmus
as response to :
50

49. EnaXnaY 10.06.2018, 22:01

Môžem citlivú otázku? Veríš že tento svet je STVORENIE?

10.06.2018, 22:05
Kto má vieru, ten má silu tvoriť.
as response to :
49

48. Fénix 10.06.2018, 22:00

Zo slov. Je to začarovaný kruh.

10.06.2018, 22:01
Môžem citlivú otázku?

Veríš že tento svet je STVORENIE?
as response to :
48

47. EnaXnaY 10.06.2018, 22:00

Odkiaľ sa berie túžba?

10.06.2018, 22:00
Zo slov. Je to začarovaný kruh.
as response to :
47

45. Fénix 10.06.2018, 21:58

Tým ju skultivuješ. Staneš sa emocionálne inteligentnejší.

10.06.2018, 22:00
Odkiaľ sa berie túžba?
as response to :
45

43. EnaXnaY 10.06.2018, 21:56

A čo sa stane ak si túžbu rozumovo zdôvodníš? Teda, že identifikuješ dôvody, prečo niečo chceš a zas niečo iné nechceš?

10.06.2018, 21:58
Tým ju skultivuješ. Staneš sa emocionálne inteligentnejší.
as response to :
43

42. Fénix 10.06.2018, 21:55

Chcenie je túžba, čiže psychický stav tela. Slová sú prejavom emócií, skutky sú prejavom racionálneho myslenia. Preto muži viac konajú a ženy viac rozprávajú.

10.06.2018, 21:56
A čo sa stane ak si túžbu rozumovo zdôvodníš?

Teda, že identifikuješ dôvody, prečo niečo chceš a zas niečo iné nechceš?
as response to :
42

39. EnaXnaY 10.06.2018, 21:49

A kde do toho celého zapadá podľa teba vôľa? Odkiaľ sa berie to čo chceš a čo nechceš? Ja som si doteraz myslel, že slová sú prejavom myslenia - procesu, pri ktorom vznikajú myšlienky

10.06.2018, 21:55
Chcenie je túžba, čiže psychický stav tela.
Slová sú prejavom emócií, skutky sú prejavom racionálneho myslenia. Preto muži viac konajú a ženy viac rozprávajú.
as response to :
39

38. Fénix 10.06.2018, 21:47

Potreba je psychický stav tela. Telo vplýva na psychiku potrebami a túžbami. K napísaniu slov ma neviedla potreba, ale túžba. Slová sú prejavom emócií, emócie sú prejavom očakávania a očakávanie je prejavom túžby.

10.06.2018, 21:49
A kde do toho celého zapadá podľa teba vôľa?

Odkiaľ sa berie to čo chceš a čo nechceš?

Ja som si doteraz myslel, že slová sú prejavom myslenia - procesu, pri ktorom vznikajú myšlienky
as response to :
38

35. EnaXnaY 10.06.2018, 21:32

Máš zaujímavé myšlienky Aká potreba ťa viedla k napísaniu týchto slov?

10.06.2018, 21:47
Potreba je psychický stav tela. Telo vplýva na psychiku potrebami a túžbami. K napísaniu slov ma neviedla potreba, ale túžba. Slová sú prejavom emócií, emócie sú prejavom očakávania a očakávanie je prejavom túžby.
as response to :
35

33. Fénix 10.06.2018, 21:28

Myslenie je prejavom plánovania a plánovanie je prejavom potreby. Stroju stačí vygenerovať potrebu a dodať plán, aby myslel.

10.06.2018, 21:32
Máš zaujímavé myšlienky

Aká potreba ťa viedla k napísaniu týchto slov?
as response to :
33

32. Fénix 10.06.2018, 21:25

Podľa mňa sa mýliš a stroje myslia. Základom inteligencie je idiocia a stroje sú užitoční idioti.

10.06.2018, 21:28
Myslenie je prejavom plánovania a plánovanie je prejavom potreby. Stroju stačí vygenerovať potrebu a dodať plán, aby myslel.
as response to :
32

31. EnaXnaY 10.06.2018, 21:19

Stroje nemyslia - stroje len prosto vykonávajú inštrukcie podľa toho ako boli skonštruované

10.06.2018, 21:25
Podľa mňa sa mýliš a stroje myslia. Základom inteligencie je idiocia a stroje sú užitoční idioti.
as response to :
31

30. Fénix 10.06.2018, 21:18

Je tu zjavný rozpor medzi tvrdeniami psychiatrov a počítačových vývojárov. Kto z nich je odborníkom na myslenie? Obaja, jeden na myslenie ľudí a druhý na myslenie strojov. Stroj môže myslieť ako človek len z pohľadu informatika, ale nie z pohľadu psychiatra. Psychiatria spadá pod medicínu a zaoberá sa myslením človeka, nie kalkulačky.

10.06.2018, 21:19
Stroje nemyslia - stroje len prosto vykonávajú inštrukcie podľa toho ako boli skonštruované
as response to :
30

28. Alexander 10.06.2018, 17:13

Vedci vytvorili softvér, ktorý sa učí ako človek https://www.zive.sk/clanok/18976/vedci-vytvorili-softver-ktory-sa-uci-ako-clovek/

10.06.2018, 21:18
Je tu zjavný rozpor medzi tvrdeniami psychiatrov a počítačových vývojárov. Kto z nich je odborníkom na myslenie? Obaja, jeden na myslenie ľudí a druhý na myslenie strojov. Stroj môže myslieť ako človek len z pohľadu informatika, ale nie z pohľadu psychiatra. Psychiatria spadá pod medicínu a zaoberá sa myslením človeka, nie kalkulačky.
as response to :
28

27. Fénix 10.06.2018, 08:53

Možno by sa to dalo zrealizovať v Číne, ale pochybujem, že aj u nás. Médiá hlavného prúdu tiež občas vypustia hoaxy, za ktoré sa musia ospravedlňovať. Tieto hoaxy potom medzi sebou preberajú, odvolávajúc sa na pôvodný zdroj. Softvér by časom zablokoval všetky médiá. Počítačový softvér sa nedokáže učiť ako človek. https://www.roman-bednar.com/news/len-chaos-umoznuje-mozgu-aby-mohol-mysliet-ale-aj-aby-mohol-vidiet/

10.06.2018, 17:13
Vedci vytvorili softvér, ktorý sa učí ako človek

link
as response to :
27

26. Alexander 10.06.2018, 07:04

Nie.

10.06.2018, 08:53
Možno by sa to dalo zrealizovať v Číne, ale pochybujem, že aj u nás. Médiá hlavného prúdu tiež občas vypustia hoaxy, za ktoré sa musia ospravedlňovať. Tieto hoaxy potom medzi sebou preberajú, odvolávajúc sa na pôvodný zdroj. Softvér by časom zablokoval všetky médiá. Počítačový softvér sa nedokáže učiť ako človek.
link
as response to :
26

25. Fénix 09.06.2018, 13:25

Ak by zdroj pochádzdal z Ruska, bol by automaticky zablokovaný?

10.06.2018, 07:04
Nie.
as response to :
25

24. Alexander 09.06.2018, 12:22

Že sa nedajú dohľadať zdroje, napr. menne ku konkrétnym reportérom, ktorí robili reportáž. (Od ktorých je potom možné prípadne vyžiadať originálne materiály k nahliadnutiu.)

09.06.2018, 13:25
Ak by zdroj pochádzdal z Ruska, bol by automaticky zablokovaný?
as response to :
24

23. Fénix 09.06.2018, 12:10

Podľa čoho by dokázal rozoznať dezinformáciu?

09.06.2018, 12:22
Že sa nedajú dohľadať zdroje, napr. menne ku konkrétnym reportérom, ktorí robili reportáž. (Od ktorých je potom možné prípadne vyžiadať originálne materiály k nahliadnutiu.)
as response to :
23

21. Alexander 09.06.2018, 10:56

Softvér na báze umelej inteligencie schopný rozoznať dezinformáciu a napadnúť príslušné stránky, je silnejšia zbraň. Pracuje rýchlo, vytrvalo a flexibilne.

09.06.2018, 12:10
Podľa čoho by dokázal rozoznať dezinformáciu?
as response to :
21

16. Fénix 09.06.2018, 09:30

Argumenty sú zbrane.

09.06.2018, 10:56
Softvér na báze umelej inteligencie schopný rozoznať dezinformáciu a napadnúť príslušné stránky, je silnejšia zbraň. Pracuje rýchlo, vytrvalo a flexibilne.
as response to :
16

13. Alexander 09.06.2018, 09:09

Tým, že sa zväčšuje sa zviditeľnil a príslušné orgány si toho všimli. Tým nadišiel jeho koniec. Bude proti nemu rozpútaná vojna.

09.06.2018, 09:30
Argumenty sú zbrane.
as response to :
13

10. Fénix 08.06.2018, 17:12

Nebude. Zväčšuje sa.

09.06.2018, 09:09
Tým, že sa zväčšuje sa zviditeľnil a príslušné orgány si toho všimli. Tým nadišiel jeho koniec. Bude proti nemu rozpútaná vojna.
as response to :
10

8. Alexander 08.06.2018, 17:06

Hlavný prúd si poradí a ruského vplyvu lží, hoaxov a dezinformácii sa zbaví. Je jedno ako. Ruský vplyv bude odrezaný.

08.06.2018, 17:12
Nebude. Zväčšuje sa.
as response to :
8

6. Fénix 08.06.2018, 16:57

Dezinformácie ruských trollov ukazujú na argumentačnú slabosť informačného systému hlavného prúdu.

08.06.2018, 17:06
Hlavný prúd si poradí a ruského vplyvu lží, hoaxov a dezinformácii sa zbaví. Je jedno ako. Ruský vplyv bude odrezaný.
as response to :
6

4. Alexander 08.06.2018, 16:51

Preto treba dezinformácie ruských trollov zablokovať. Je to súčasť opravných mechanizmov našej kultúry.

08.06.2018, 16:57
Dezinformácie ruských trollov ukazujú na argumentačnú slabosť informačného systému hlavného prúdu.
as response to :
4

2. Fénix 08.06.2018, 16:28

Aj dezinformácia je informácia.

08.06.2018, 16:51
Preto treba dezinformácie ruských trollov zablokovať. Je to súčasť opravných mechanizmov našej kultúry.
as response to :
2

1. Dwesa 08.06.2018, 15:54

Sociálna sieť blokuje vyše tri desiatky stránok šíriacich hoaxy, nenávisť a zdravotnícke nezmysly. Twitter začal vo štvrtok blokovať zverejňovanie príspevkov, ktoré obsahujú odkazy na niektoré slovenské a české dezinformačné weby. Pri pokuse zverejniť tweet obsahujúci link na blokované stránky Twitter vypíše všeobecnú chybovú hlášku. V aplikácii na zariadeniach Android len informuje, že sa tweet nepodarilo odoslať. Viac informácií poskytuje len na zariadeniach so systémom iOS, kde umožňuje prí...

08.06.2018, 16:28
Aj dezinformácia je informácia.
as response to :
1
08.06.2018, 15:54
Sociálna sieť blokuje vyše tri desiatky stránok šíriacich hoaxy, nenávisť a zdravotnícke nezmysly.

Twitter začal vo štvrtok blokovať zverejňovanie príspevkov, ktoré obsahujú odkazy na niektoré slovenské a české dezinformačné weby.

Pri pokuse zverejniť tweet obsahujúci link na blokované stránky Twitter vypíše všeobecnú chybovú hlášku. V aplikácii na zariadeniach Android len informuje, že sa tweet nepodarilo odoslať. Viac informácií poskytuje len na zariadeniach so systémom iOS, kde umožňuje príspevok napriek varovaniu vydať.

Dobre, aspoň niekto s tým začal

Zatiaľ ale súdružka sedlaňa ministerka kultúry dala rozhovor dezinformačnému webu a prisľúbila im ochranu. Znovu potvrdzuje, že ju vytiahli z kravína kvôli lojalite a nie odbornosti

newest entries : 

Pa [show chain]01.08.2020
created by dzio.skcontact creatorsize : 167 827 Bgenerated in : 0.107 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 246 933 xunique displays : 696 591 xip address : 54.160.19.155

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook