move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Sú mimozemšťania ľudia alebo zvieratá?

entries
10
shows
4 302
uniques
1 041
theme was created 07.07.2018 by TvojOponent
4

3. Boris 07.07.2018, 10:01

Vychádzam zo Saganovho výroku. Už si nepamatám presné znenie, ale bolo to niečo v tom zmysle: Inteligentné bytosti z inéj planéty, ktoré by nás prípadne navš´tivili by museli byť mierneho charakteru a teda žiadnou hrozbou pre človeka, pretože inak by neprežili vlastný technologický vývoj.. Pokladám ten výrok za plne logický a dupľom, keď sledujem svet stále primitívnych ľudí.

07.07.2018, 10:41
Rakovinové bunky sú mimozemšťanmi v našich telách a svojou agresivitou zničia svoj životný priestor - ľudské telo. No ale si predstav, že by rakovinové bunky dosiahli taký technologický stupeň, ktorý by im umožňoval kolonizovať iné telá (obývateľné planéty s ich civilizáciami). Potom to nebudú žiadne umiernené civilizácie, ale mimoriadne agresívne.
as response to :
3

1. TvojOponent 07.07.2018, 09:43

Vedci hľadajú život vo Vesmíre. Aby ho mohli zjesť. Vžite sa do situácie, že ho aj nájdu. Ako naložíme s takými formami života? RNDr. Jiří Grygar so šarmom jemu vlastným a ľahkou vtipnou ironickou poznámkou nezdieľa nadšenie pre hľadanie života vo Vesmíre. Môžme síce nájsť ťivot na úrovni vesmírnych žiab a potom platí, že žabie stehienka chutia výborne. No môžme nájsť civilizáciu na podstatne vyššej úrovni a potom bude platiť to isté o nás - že žabie stehienka chutia výborne. Lemmy tvrdí, že z...

07.07.2018, 10:01
Vychádzam zo Saganovho výroku.
Už si nepamatám presné znenie, ale bolo to niečo v tom zmysle:

Inteligentné bytosti z inéj planéty, ktoré by nás prípadne navš´tivili by museli byť mierneho charakteru a teda žiadnou hrozbou pre človeka, pretože inak by neprežili vlastný technologický vývoj..

Pokladám ten výrok za plne logický a dupľom, keď sledujem svet stále primitívnych ľudí.
as response to :
1
07.07.2018, 09:43
Vedci hľadajú život vo Vesmíre. Aby ho mohli zjesť.

Vžite sa do situácie, že ho aj nájdu. Ako naložíme s takými formami života?
RNDr. Jiří Grygar so šarmom jemu vlastným a ľahkou vtipnou ironickou poznámkou nezdieľa nadšenie pre hľadanie života vo Vesmíre. Môžme síce nájsť ťivot na úrovni vesmírnych žiab a potom platí, že žabie stehienka chutia výborne. No môžme nájsť civilizáciu na podstatne vyššej úrovni a potom bude platiť to isté o nás - že žabie stehienka chutia výborne.

Lemmy tvrdí, že zvieratá sú všetky "väčšie" živočíchy okrem človeka. Budú teda mimozemšťania zvieratá?
Lebo potom platí, že:
...a kto ho za zviera považuje, musí očakávať, že sa bude chovať ako zviera

Inými slovami ateisti hľadajú vo Vesmíre zver, ktorú by mohli zjesť... ?
consents: Boris

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 74 992 Bgenerated in : 0.082 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 649 463 xunique displays : 1 204 323 xip address : 3.236.218.88

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...