move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Su ateisti zvierata?

entries
258
shows
96 864
uniques
3 697
theme was created 19.06.2018 by TvojOponent
254

252. Nadja 07.07.2018, 03:55

Ale Starý zákon bol tiež vymenený Novým zákonom, Teda ani Boh nevie, čo je správne? A Všade nie sú tiež rovnaké Božie zákony, čo Boh, to iný zákon... rôzne viery, rôzne náuky...

07.07.2018, 12:11
SZ nebol vymeneny NZ. ....„neprišiel som zrušiť zákon, ale ho naplniť“ v Biblii jasne hovori Pán Ježiš.
P.Ježiš prišiel, aby nám zjavil Otca. Ukázal nám, aký Boh naozaj je.
as response to :
252

251. Ludwig 06.07.2018, 22:54

To že máme súdy azda zákonite znamená, že človek je schopný správne posúdiť čo je spravodlivé? Nemôžu azda ľudské súdy vynášať aj nespravodlivé rozsudky? A prečo sa teda zákony stále menia, ak človek dobre vie čo je správne? A prečo nie sú všade rovnaké?

07.07.2018, 03:55
Ale Starý zákon bol tiež vymenený Novým zákonom, Teda ani Boh nevie, čo je správne? A Všade nie sú tiež rovnaké Božie zákony, čo Boh, to iný zákon... rôzne viery, rôzne náuky...
as response to :
251

249. Nadja 06.07.2018, 22:22

A ja ti odpovedám, má. Predsa máme súdy, kde sa rozhoduje, čo je správne a čo je trestné... dokonca zákony stanovujeme. Ak sa chceš brániť, že vychádzajú z desatora, tak vedz, že sa týkajú aj oblastí, o ktorých ešte biblia ani nechyruje :)

06.07.2018, 22:54
To že máme súdy azda zákonite znamená, že človek je schopný správne posúdiť čo je spravodlivé? Nemôžu azda ľudské súdy vynášať aj nespravodlivé rozsudky? A prečo sa teda zákony stále menia, ak človek dobre vie čo je správne? A prečo nie sú všade rovnaké?
consents: uchostrapate
as response to :
249

248. Ludwig 06.07.2018, 21:15

Viem že to veriaci robia. Ale moja viera je iná, nič takého mi nekáže. To je však už trochu iná téma. Chcel som len poukázať na rozdielnosť postojov v otázke mravnosti u ateistov a veriacich. Ako veriaci človek uznávam, že len dokonalá bytosť, ktorá je pôvodcom všetkého, smie ako jediná určovať čo je správne, zatiaľ čo človek to môže len spoznávať. Ateistu však jeho neviera vo vyššiu bytosť musí viesť zákonite k tomu, že v otázke mravnosti on sám určuje čo je dobré a čo nie. A ja sa pýtam, má čl...

06.07.2018, 22:22
A ja ti odpovedám, má. Predsa máme súdy, kde sa rozhoduje, čo je správne a čo je trestné... dokonca zákony stanovujeme. Ak sa chceš brániť, že vychádzajú z desatora, tak vedz, že sa týkajú aj oblastí, o ktorých ešte biblia ani nechyruje :)
as response to :
248

247. Nadja 06.07.2018, 20:51

Takže ak píše Boh, že máš ísť a zabiť modloslužobníkov, pôjdeš a zabiješ ich? Lebo presne to robí napríklad Islámský štát... alebo je písané, že máš zabiť čarodejnicu... a pod. Alebo ukameňovať hriešnych... to všetko naozaj veriaci robia :)

06.07.2018, 21:15
Viem že to veriaci robia. Ale moja viera je iná, nič takého mi nekáže. To je však už trochu iná téma.
Chcel som len poukázať na rozdielnosť postojov v otázke mravnosti u ateistov a veriacich. Ako veriaci človek uznávam, že len dokonalá bytosť, ktorá je pôvodcom všetkého, smie ako jediná určovať čo je správne, zatiaľ čo človek to môže len spoznávať. Ateistu však jeho neviera vo vyššiu bytosť musí viesť zákonite k tomu, že v otázke mravnosti on sám určuje čo je dobré a čo nie. A ja sa pýtam, má človek ako bytosť morálne predpoklady k tomu, aby to skutočne dokázal, vedieť sám a v každej situácii čo je objektívne správne, spravodlivé?
consents: uchostrapate
as response to :
247

246. Ludwig 06.07.2018, 20:38

Teraz už ale podla mňa odbáčaš od témy. Písal som predsa pôvodne o určovaní toho čo je správne a čo nie, že tu je zásadný rozdiel medzi ateistom a veriacim človekom. A napísal som v tejto súvislosti, že ateista sa vlastne dáva do pozície Boha, ak si nárokuje na to, že smie rozhodovať sám o tom čo je dobré a čo zlé. Nenapísal som predsa, že akýmkoľvek rozhodnutím sa človek robí Bohom. Tým, že som sa rozhodol veriť tomu čomu verím, som sa nestal určovateľom toho čo je správne, pretože v týchto otá...

06.07.2018, 20:51
Takže ak píše Boh, že máš ísť a zabiť modloslužobníkov, pôjdeš a zabiješ ich? Lebo presne to robí napríklad Islámský štát... alebo je písané, že máš zabiť čarodejnicu... a pod. Alebo ukameňovať hriešnych... to všetko naozaj veriaci robia :)
as response to :
246

242. Nadja 06.07.2018, 19:46

Nemýlim, ale nechápem, prečo sa teda brániš tomu, že si sa rozhodol veriť (uveril) dogmám jednej z množstva vier... Ateistom si sa rozhodoval byť? Alebo si myslíš, že si plápolal vo vetri podľa toho, ako vial, ktorým smerom? Bez tvojej vôle?

06.07.2018, 20:38
Teraz už ale podla mňa odbáčaš od témy. Písal som predsa pôvodne o určovaní toho čo je správne a čo nie, že tu je zásadný rozdiel medzi ateistom a veriacim človekom. A napísal som v tejto súvislosti, že ateista sa vlastne dáva do pozície Boha, ak si nárokuje na to, že smie rozhodovať sám o tom čo je dobré a čo zlé. Nenapísal som predsa, že akýmkoľvek rozhodnutím sa človek robí Bohom. Tým, že som sa rozhodol veriť tomu čomu verím, som sa nestal určovateľom toho čo je správne, pretože v týchto otázkach sa predsa neriadim vlastným úsudkom, ale snažím sa podriaďovať tomu čo považujem za vôlu Boha.
consents: uchostrapate
as response to :
242

241. Ludwig 06.07.2018, 19:24

Mýliš sa Nadja. Práve ja som príkladom človeka, ktorý spochybňuje toto zovšeobecňovanie, že k viere je človek privedený rodičmi, prostredím či kultúrou v ktorej sa narodil. Ja som vyrastal v atesitickej rodine a rozhodne som sa považoval som za ateistu (dokonca zanieteného, ak možno slovo zanietený aplikovať aj na ateistu :). Vieru som prijal na základe toho že som si ako 17 ročný začal čítať Bibliu. Ale tomu že som uveril v existenciu Najvyššej bytosti - Boha, ma neviedla predošlá úvaha o správ...

06.07.2018, 19:46
Nemýlim, ale nechápem, prečo sa teda brániš tomu, že si sa rozhodol veriť (uveril) dogmám jednej z množstva vier... Ateistom si sa rozhodoval byť? Alebo si myslíš, že si plápolal vo vetri podľa toho, ako vial, ktorým smerom? Bez tvojej vôle?
as response to :
241

240. Nadja 06.07.2018, 18:10

Zväčša nie, lebo odmalička ťa k tomu vedú rodičia. Automaticky ti pripadá lepšie to, čomu si sa naučil. Ale môžeš to aj zmeniť, lenže to už potrebuje uvažovanie. Ak je niekto odjakživa vedený v tom, že boh neexistuje, tak tomu aj verí a naopak. Preto sa ti nezdá, že si sa rozhodoval... rozhodli totižto za teba rodičia. Dá sa to aj zmeniť, odmietnuť alebo prijať vieru napriek výchove, ale to práve už musíš uvažovať, čo je lepšie. :) Tak je to

06.07.2018, 19:24
Mýliš sa Nadja. Práve ja som príkladom človeka, ktorý spochybňuje toto zovšeobecňovanie, že k viere je človek privedený rodičmi, prostredím či kultúrou v ktorej sa narodil. Ja som vyrastal v atesitickej rodine a rozhodne som sa považoval som za ateistu (dokonca zanieteného, ak možno slovo zanietený aplikovať aj na ateistu :). Vieru som prijal na základe toho že som si ako 17 ročný začal čítať Bibliu. Ale tomu že som uveril v existenciu Najvyššej bytosti - Boha, ma neviedla predošlá úvaha o správnosti či nesprávnosti tejto viery. O tom hovorím.
as response to :
240

239. Ludwig 06.07.2018, 18:03

Ja tvrdím, že o takýchto veciach sa človek nerozhoduje (zväčša) takým spôsobom, ako keď uvažuješ, či správnejšie zachovať sa v istej situácii tak alebo onak. Pochybujem, že niekto verí v Boha preto, lebo sa po dlhej úvahe rozhodol že je lepšie v Neho veriť. Nemôžeš predsa skutočne veriť v niekoho existenciu len preto, že je to tak lepšie. Aká je to potom viera? To je skôr vytváranie si ilúzií...

06.07.2018, 18:10
Zväčša nie, lebo odmalička ťa k tomu vedú rodičia. Automaticky ti pripadá lepšie to, čomu si sa naučil. Ale môžeš to aj zmeniť, lenže to už potrebuje uvažovanie. Ak je niekto odjakživa vedený v tom, že boh neexistuje, tak tomu aj verí a naopak. Preto sa ti nezdá, že si sa rozhodoval... rozhodli totižto za teba rodičia. Dá sa to aj zmeniť, odmietnuť alebo prijať vieru napriek výchove, ale to práve už musíš uvažovať, čo je lepšie. :) Tak je to
as response to :
239

238. Nadja 06.07.2018, 17:53

Takže podľa teba sa nerozhodujeme? Proste len uveríme alebo nie? Neovplyvňujeme to, čo chceme? Ateisti sa nerozhodujú, ale proste len odmietnu boha bez vlastnej vôle?

06.07.2018, 18:03
Ja tvrdím, že o takýchto veciach sa človek nerozhoduje (zväčša) takým spôsobom, ako keď uvažuješ, či správnejšie zachovať sa v istej situácii tak alebo onak. Pochybujem, že niekto verí v Boha preto, lebo sa po dlhej úvahe rozhodol že je lepšie v Neho veriť. Nemôžeš predsa skutočne veriť v niekoho existenciu len preto, že je to tak lepšie. Aká je to potom viera? To je skôr vytváranie si ilúzií...
consents: uchostrapate
as response to :
238

237. Ludwig 06.07.2018, 17:49

A zase sa dostávam k tomu o čom som písal predtým. Nie je to to isté. Ja som sa nerozhodoval spôsobom, je lepšie veriť alebo nie je? Proste som uveril...

06.07.2018, 17:53
Takže podľa teba sa nerozhodujeme? Proste len uveríme alebo nie? Neovplyvňujeme to, čo chceme? Ateisti sa nerozhodujú, ale proste len odmietnu boha bez vlastnej vôle?
as response to :
237

236. Nadja 06.07.2018, 17:40

Ved aj to je otázka toho, či je dobré veriť v boha alebo zlé :) To sa nedá oddeliť, nie je to niečo iné...

06.07.2018, 17:49
A zase sa dostávam k tomu o čom som písal predtým. Nie je to to isté. Ja som sa nerozhodoval spôsobom, je lepšie veriť alebo nie je? Proste som uveril...
as response to :
236

235. Ludwig 06.07.2018, 16:58

Toto predsa nenazývam "dávanie sa do pozície Boha". Ale ak si jednotlivec nárokuje na to, že môže rozhodovať o tom čo je správne a čo nie, čo je dobro a čo zlo, tak o tom tvrdím, že sa človek vlastne stavia na pozíciu Boha.

06.07.2018, 17:40
Ved aj to je otázka toho, či je dobré veriť v boha alebo zlé :)
To sa nedá oddeliť, nie je to niečo iné...
as response to :
235

234. Nadja 06.07.2018, 16:34

Nikto neurčuje, či boh je alebo nie je. Určuje, či tomu uverí alebo nie (na základe svojich skúseností, výchovy a pod) Ale ty to nazývaš dávanie sa do pozície Boha, tak ja to ale nevnímam. Jednoducho sa rozhoduješ, čo je pre teba lepšie.

06.07.2018, 16:58
Toto predsa nenazývam "dávanie sa do pozície Boha". Ale ak si jednotlivec nárokuje na to, že môže rozhodovať o tom čo je správne a čo nie, čo je dobro a čo zlo, tak o tom tvrdím, že sa človek vlastne stavia na pozíciu Boha.
as response to :
234

233. Ludwig 06.07.2018, 14:05

Ja som sa nerozhodoval o viere takým spôsobom, že ja určujem či Boh je alebo nie je. Prosto som pri čítaní Bilie uveril že existuje...

06.07.2018, 16:34
Nikto neurčuje, či boh je alebo nie je. Určuje, či tomu uverí alebo nie (na základe svojich skúseností, výchovy a pod) Ale ty to nazývaš dávanie sa do pozície Boha, tak ja to ale nevnímam. Jednoducho sa rozhoduješ, čo je pre teba lepšie.
as response to :
233

232. Nadja 06.07.2018, 13:43

Ale veď Ty ako človek sa tiež musíš rozhodnúť, či budeš veriť v Boha alebo nie... takže aj on vtedy sa dáva do pozície Boha? :)

06.07.2018, 14:05
Ja som sa nerozhodoval o viere takým spôsobom, že ja určujem či Boh je alebo nie je. Prosto som pri čítaní Bilie uveril že existuje...
consents: uchostrapate
as response to :
232

231. Ludwig 06.07.2018, 13:24

Je tu však zásadný rozdiel. Ateista sám rozhoduje o tom čo je správne a čo nie, čím sa vlastne dáva do pozície Boha, hoci je len omylným a nedokonalým tvorom. Veriaci človek je naopak presvedčený, že sám môže len spoznávať čo je správne a čo nie, nie to určovať. A preto sa vo svojom živote riadi zásadami, ktoré považuje za ustanovené dokonalou Bytosťou, Bohom, a nie vlastnými.

06.07.2018, 13:43
Ale veď Ty ako človek sa tiež musíš rozhodnúť, či budeš veriť v Boha alebo nie... takže aj on vtedy sa dáva do pozície Boha? :)
as response to :
231

214. Nadja 01.07.2018, 21:15

Ale dovolené možno, ale nie správne... a tak ateisti potom konajú na základe toho, že to uznávajú za správne, čo aj ty hodnotíš ako správne...

06.07.2018, 13:24
Je tu však zásadný rozdiel. Ateista sám rozhoduje o tom čo je správne a čo nie, čím sa vlastne dáva do pozície Boha, hoci je len omylným a nedokonalým tvorom. Veriaci človek je naopak presvedčený, že sám môže len spoznávať čo je správne a čo nie, nie to určovať. A preto sa vo svojom živote riadi zásadami, ktoré považuje za ustanovené dokonalou Bytosťou, Bohom, a nie vlastnými.
consents: uchostrapate
as response to :
214

206. TvojOponent 01.07.2018, 20:26

Len pozor, aby Ti tá voda nevzala mlyn :-) Aspoň vidíš, ako viera v boha robí z ateistov morálne konajúcich ľudí :-) Lebo bez Boha je všetko dovolené.

01.07.2018, 21:15
Ale dovolené možno, ale nie správne... a tak ateisti potom konajú na základe toho, že to uznávajú za správne, čo aj ty hodnotíš ako správne...
as response to :
206

204. Nadja 01.07.2018, 20:15

Nie, v tom nevidím protirečenie, ja som nenáboženskú ideu nepomínala... len úplne odlišnú náboženskú, pre teba by nebol náboženský problém zabiť leva, nie? A s tým súhlasím , naprosto a presne. Viacero veriacich mi už povedalo, že nebyť boha, tak by nedodržiavali desatoro, veď na čo... to si mi nalial vodu na mlyn :)

01.07.2018, 20:26
Len pozor, aby Ti tá voda nevzala mlyn :-) Aspoň vidíš, ako viera v boha robí z ateistov morálne konajúcich ľudí :-) Lebo bez Boha je všetko dovolené.
consents: uchostrapate
as response to :
204

203. TvojOponent 01.07.2018, 20:08

Citujem: No to sú tie idey, ale zďaleka to nie sú len náboženské idey. Napríklad, v Afrike je smrteľným hriechom zabiť bieleho leva, lebo je súčasťou ich náboženstva. Vari nevidíš to protirečenie? :-) * Jedna vec je konať pod hrozbou trestu a iná vec je byť motivovaný správnosťou morálneho konania.

01.07.2018, 20:15
Nie, v tom nevidím protirečenie, ja som nenáboženskú ideu nepomínala... len úplne odlišnú náboženskú, pre teba by nebol náboženský problém zabiť leva, nie?

A s tým súhlasím , naprosto a presne. Viacero veriacich mi už povedalo, že nebyť boha, tak by nedodržiavali desatoro, veď na čo... to si mi nalial vodu na mlyn :)
as response to :
203

200. Nadja 01.07.2018, 20:00

Ateisti dodržiavajú idey rovnako, ako vieriaci - hrozba trestu je rovnako odstrašujúca, či ide o peklo alebo trest smrti... ak ju nazývaš vonkajšou, nech sa páči... ale je rovnaká. Chcieť byť v raji je dosť vypočítavé, či nie? :) S tým zabitím leva, neviem, ako to myslíš :)

01.07.2018, 20:08
Citujem:
No to sú tie idey, ale zďaleka to nie sú len náboženské idey.
Napríklad, v Afrike je smrteľným hriechom zabiť bieleho leva, lebo je súčasťou ich náboženstva.

Vari nevidíš to protirečenie? :-)
*
Jedna vec je konať pod hrozbou trestu a iná vec je byť motivovaný správnosťou morálneho konania.
as response to :
200

197. TvojOponent 01.07.2018, 19:55

Ateisti dodržujú morálne idey pod tlakom vonkajšieho prostredia alebo zo zotrvačnosti. Prípadne z vypočítavosti.Vari Nadja nepočula o sebeckom géne? Zabitie leva... a to nie je spiritualita?

01.07.2018, 20:00
Ateisti dodržiavajú idey rovnako, ako vieriaci - hrozba trestu je rovnako odstrašujúca, či ide o peklo alebo trest smrti... ak ju nazývaš vonkajšou, nech sa páči... ale je rovnaká. Chcieť byť v raji je dosť vypočítavé, či nie? :)
S tým zabitím leva, neviem, ako to myslíš :)
as response to :
197

193. Nadja 01.07.2018, 19:32

No to sú tie idey, ale zďaleka to nie sú len náboženské idey. Napríklad, v Afrike je smrteľným hriechom zabiť bieleho leva, lebo je súčasťou ich náboženstva. Tie idey sú teda aj v náboženstve rôzne ( napríklad obety na uzmierenie bohov) a je aj spusta morálnych ideí, ktoré dodržiavajú ateisti, nekradnú, nezabíjajú atd...

01.07.2018, 19:55
Ateisti dodržujú morálne idey pod tlakom vonkajšieho prostredia alebo zo zotrvačnosti. Prípadne z vypočítavosti.Vari Nadja nepočula o sebeckom géne?
Zabitie leva... a to nie je spiritualita?
as response to :
193

189. TvojOponent 01.07.2018, 19:26

Ano, ideály, ktoré presahujú naše bytie, nás odlišujú od zvierat. Ale tu sme opäť pri náboženstve. Náboženstvo nás učí, že: -človek bol ako posledné stvoriteľské dielo obdarený požehnaním. Zvieratá nie. -človek má dušu a šancu na vzkriesenie - zviera nie. človek má schopnosť premýšľať o bohu a prijať náboženskú vieru. Zviera je ospravedlnené z viery. To, čo nás odlišuje od zvierat, ponúka náboženstvo. Odhodením nábožnosti sa už ničím od zvierat nelíšime.

01.07.2018, 19:32
No to sú tie idey, ale zďaleka to nie sú len náboženské idey.
Napríklad, v Afrike je smrteľným hriechom zabiť bieleho leva, lebo je súčasťou ich náboženstva. Tie idey sú teda aj v náboženstve rôzne ( napríklad obety na uzmierenie bohov) a je aj spusta morálnych ideí, ktoré dodržiavajú ateisti, nekradnú, nezabíjajú atd...
as response to :
189

184. Nadja 01.07.2018, 19:14

Písala som, že napríklad idey, za ktoré človek je ochotný položiť život, ale uvedomujem si, že nie každý (či ateista či veriaci) je ochotný položiť život za ideu. Rozdiel je v tom asi, že človek o tom môže rozhodnúť - zviera nechápe, o čo ide... to je dané tou kvalitou rozmýšľania, ktorú máme najlepšiu v živočišnej ríši. ... toto je krásna téma, isto by sme prišli aj na viac vecí, teraz nemôžem prísť na iné... :)

01.07.2018, 19:26
Ano, ideály, ktoré presahujú naše bytie, nás odlišujú od zvierat. Ale tu sme opäť pri náboženstve.
Náboženstvo nás učí, že:
-človek bol ako posledné stvoriteľské dielo obdarený požehnaním. Zvieratá nie.
-človek má dušu a šancu na vzkriesenie - zviera nie.
človek má schopnosť premýšľať o bohu a prijať náboženskú vieru. Zviera je ospravedlnené z viery.

To, čo nás odlišuje od zvierat, ponúka náboženstvo. Odhodením nábožnosti sa už ničím od zvierat nelíšime.
as response to :
184

182. TvojOponent 01.07.2018, 19:07

Skús Nadja vymenovať vlastnosti, ktoré nás odlišujú od zvierat.

01.07.2018, 19:14
Písala som, že napríklad idey, za ktoré človek je ochotný položiť život, ale uvedomujem si, že nie každý (či ateista či veriaci) je ochotný položiť život za ideu. Rozdiel je v tom asi, že človek o tom môže rozhodnúť - zviera nechápe, o čo ide... to je dané tou kvalitou rozmýšľania, ktorú máme najlepšiu v živočišnej ríši. ... toto je krásna téma, isto by sme prišli aj na viac vecí, teraz nemôžem prísť na iné... :)
as response to :
182

175. Nadja 01.07.2018, 18:42

1. ateisti sú na tej istej úrovni, ako všetci ľudia. 2. Môžu, a nemusia, alebo môžu prežiť aj hodnotnejší život. To záleží na každom človeku, hovorí sa "ako si ustelieš, tak si aj ľahneš. 3. to najdôležitejšie - Čo nás vlastne odlišuje od zvierat? To by bolo na celú tému, ale ak to rozoberieme, tisťujeme, že toho je veľmi málo... Ale tie rozdiely sú, napríklad idey, za ktoré človek je ochotný položiť život, myslím, že nič také zvieratká nerobia, alebo o tom neviem... 4. Ateista samozrejme ro...

01.07.2018, 19:07
Skús Nadja vymenovať vlastnosti, ktoré nás odlišujú od zvierat.
consents: Nadja
as response to :
175

173. TvojOponent 01.07.2018, 18:24

Ateisti na úrovni zvierat Ateisti sú na úrovni zvierat Môžu ateisti a antiteisti prežiť rovnako hodnotný život ako veriaci v Boha? To je giganticky rozsiahla záležitosť. Museli by sme polemizovať, čo si predstavujeme pod plnohodnotným životom. Je ním napodobňovanie zvierat? Čo nás vlastne odlišuje od zvierat? Že by to, že premýšľame a nekonáme len pudovo? Zviera tiež premýšľa. Nie je predsa strojom. Pes necíti bolesť a nemá pocity? Bolesť nie je záležitosťou premýšľania. A keď pes získava potra...

01.07.2018, 18:42
1. ateisti sú na tej istej úrovni, ako všetci ľudia.
2. Môžu, a nemusia, alebo môžu prežiť aj hodnotnejší život. To záleží na každom človeku, hovorí sa "ako si ustelieš, tak si aj ľahneš.
3. to najdôležitejšie - Čo nás vlastne odlišuje od zvierat? To by bolo na celú tému, ale ak to rozoberieme, tisťujeme, že toho je veľmi málo... Ale tie rozdiely sú, napríklad idey, za ktoré človek je ochotný položiť život, myslím, že nič také zvieratká nerobia, alebo o tom neviem...
4. Ateista samozrejme rozmýšľa, odkial sme prišli a pod, dôkazom je teoria evolúcie...
5. Niektoré zvieratká sú monogamné, a niektoré spoločnosti ľudí nie, a čo to dokazuje? Vôbec nič.
6. Ani väčšina ľudí nevie vyrátať deriváciu, sú teda menej ľuďmi?
7. No, sme najlepšie živočíchy v rozmýšľaní, (alebo si to zatial myslíme, kým nespoznáme nejakých mimozemšťanov), ale zďaleka nie sme najdokonalejšími živočíchmi, sú také, čo vedia neuveriteľné veci, napr. takí straškovia... :)
as response to :
173

1. TvojOponent 19.06.2018, 17:43

Lemmy neunesie dosledky evolucionizmu. Nevie sa zmierit s tym, ze je zviera. Ako mu pomoct?

01.07.2018, 18:24
Ateisti na úrovni zvierat

Ateisti sú na úrovni zvierat
Môžu ateisti a antiteisti prežiť rovnako hodnotný život ako veriaci v Boha?
To je giganticky rozsiahla záležitosť. Museli by sme polemizovať, čo si predstavujeme pod plnohodnotným životom. Je ním napodobňovanie zvierat? Čo nás vlastne odlišuje od zvierat?
Že by to, že premýšľame a nekonáme len pudovo?
Zviera tiež premýšľa. Nie je predsa strojom. Pes necíti bolesť a nemá pocity?
Bolesť nie je záležitosťou premýšľania.
A keď pes získava potravu, tak nepremýšľa?
Podľa vás áno? Na úrovni človeka?
A nie? Nedokáže si vybrať, čo zožerie a čo nie? Veď to je otázka premýšľania, čoho iného? Prečo by si vyberal len jedno a iné nie? Používa zmysly, aby triedil isté veci, vyhľadáva partnera a má s ním istý vzťah. Dokázateľný vzťah.
Pes nehľadá stabilného partnera, skákanie na fenu je otázkou pudu.
A u ľudí to nie je otázka pudu? Patríme do úplne rovnakej kategórie ako zvieratá.
Nemôžete porovnávať žabu alebo hada s človekom.
Aký je medzi nami a nimi rozdiel? Jedine v tom, že skutočná ľudská bytosť dokáže premýšľať nad otázkami typu „odkiaľ som prišiel, čo je podstatou mojej existencie a kto je Boh". A ateista o tom nepremýšľa.
Čo tým chcete povedať?
Že jeho život je na úrovni zvieracieho.
A máme titulok rozhovoru.
Verte, že to pri autorizácii nevymažem. Taká je totiž aj formulácia véd. Ak sa človek nezaoberá otázkami vyššej podstaty existencie, je rovnocenný so zvieratami.
Takže explicitne - ateista premýšľa na úrovni zvierat?
Presne tak. Nebude mi to prekážať ako titulok, prečo by malo? Ateista spí, zviera spí, prvý žerie, druhý žerie, prvý sa rozmnožuje, druhý tiež, prvý bdie, druhý bdie. Aký je potom rozdiel medzi ateistom a zvieraťom?
Ateista na rozdiel od zvieraťa premýšľa, kalkuluje, používa logiku, rozdielov sú predsa tisíce.
To dokážu aj opice.
Nezmysel. Ukáže mi opicu, ktorá vypočíta limitu alebo deriváciu, prípadne si dokáže naplánovať udalosti.
Prečo si myslíte, že také niečo je na vyššej úrovni ako vedomosti opíc?
Lebo takéto veci človeka posúvajú ďalej. Sumou vedomostí dokážem vytvárať veci, ktoré zvieratá nedokážu.
Napríklad?
Skonštruujem stroj alebo vec, ktorá uľahčí život nám alebo iným.
Naozaj taký stroj niekomu uľahčí život?
A nie? Čo počítače, knihy, invalidné vozíky, autá, lieky?
Čo sa zmenilo na živote toho, kto...


Čítajte viac: link
consents: uchostrapate
as response to :
1
19.06.2018, 17:43
Lemmy neunesie dosledky evolucionizmu. Nevie sa zmierit s tym, ze je zviera. Ako mu pomoct?

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 156 725 Bgenerated in : 0.128 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 665 737 xunique displays : 1 206 011 xip address : 3.80.3.192

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...