move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Su ateisti zvierata?

entries
258
shows
96 240
uniques
3 696
theme was created 19.06.2018 by TvojOponent
245

209. TvojOponent 01.07.2018, 20:33

Z toho vyplýva, že už starovek definoval zviera ako bytosť neschopnú nábožnej viery a túto jeho vlastnosť určil ako rozhodujúcu pri jeho podradnom zaradení v spoločenskom statuse - človek má k zvieratam vzťah ako k veciam.

06.07.2018, 20:23
Zvieratá majú rituály, ktoré sa javia ako počiatok náboženstva:
link
consents: Lemmy
as response to :
209

208. TvojOponent 01.07.2018, 20:29

Aristoteles a jeho názory na status zvieraťa Římské právo řadilo zvířata, stejně jako otroky, do právního režimu věci. Některé přístupy přiznávají zvířatům způsobilost mít práva, avšak nikoliv způsobilost k právním úkonům, což je postavení obdobné malému dítěti, případně je řadí do kategorie „cítících věcí“. Aristotelská filosofie vymezila jasný rozdíl mezi zvířetem a člověkem. Zvíře je v ní pouhou vegetativní a smyslovou živou bytostí obdařenou schopností pohybu, člověk bytostí rozumnou a spol...

01.07.2018, 20:33
Z toho vyplýva, že už starovek definoval zviera ako bytosť neschopnú nábožnej viery a túto jeho vlastnosť určil ako rozhodujúcu pri jeho podradnom zaradení v spoločenskom statuse - človek má k zvieratam vzťah ako k veciam.
as response to :
208

1. TvojOponent 19.06.2018, 17:43

Lemmy neunesie dosledky evolucionizmu. Nevie sa zmierit s tym, ze je zviera. Ako mu pomoct?

01.07.2018, 20:29
Aristoteles a jeho názory na status zvieraťa

Římské právo řadilo zvířata, stejně jako otroky, do právního režimu věci. Některé přístupy přiznávají zvířatům způsobilost mít práva, avšak nikoliv způsobilost k právním úkonům, což je postavení obdobné malému dítěti, případně je řadí do kategorie „cítících věcí“. Aristotelská filosofie vymezila jasný rozdíl mezi zvířetem a člověkem. Zvíře je v ní pouhou vegetativní a smyslovou živou bytostí obdařenou schopností pohybu, člověk bytostí rozumnou a společenskou, duchovní, morální, a proto má i nesmrtelnou duši. Od vrcholného středověku si tuto koncepci plně osvojilo křesťanství. Karteziánská koncepce pojímala zvíře jen jako živý stroj, nepřiznávala mu status res cogitans, ale jen res extensa. Immanuel Kant nezahrnul zvířata do svého morálního systému a Johann Gottlieb Fichte je považoval za svrchované vlastnictví člověka (podobný názor vyjadřoval dříve svatý Augustin, Tomáš Akvinský a téměř všichni scholastičtí autoři).

link
as response to :
1
19.06.2018, 17:43
Lemmy neunesie dosledky evolucionizmu. Nevie sa zmierit s tym, ze je zviera. Ako mu pomoct?

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 76 980 Bgenerated in : 0.093 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 616 354 xunique displays : 1 201 646 xip address : 3.237.16.210

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...