move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Su ateisti zvierata?

entries
258
shows
96 884
uniques
3 697
theme was created 19.06.2018 by TvojOponent
165

1. TvojOponent 19.06.2018, 17:43

Lemmy neunesie dosledky evolucionizmu. Nevie sa zmierit s tym, ze je zviera. Ako mu pomoct?

01.07.2018, 13:37
Kde sa vzalo slovo zviera?

Ben nároku na jazykový tvar slovo zviera má korene v starovekom pohľade na živočíšnu ríšu. V tom svete veľký význam mali živly a ich vnímanie človekom. A tak si človek - snažiac si usporiadať názvoslovie a rozumom uchopiť rozmanitý svet tvorstva - roztriedil rôzne formy života podľa toho, ktorý živel bol ich životným priestorom.
Tie, ktoré vládli vzduch, nazval vtákmi. Tvory riek a morí nazval rybami (=vodnými tvormi). Človeku najpodobnejšie tvory nazval zvieratami, lebo podobne ako on žili na súši.
Človek videl, že jednotlivé druhy sa úspešne pária len medzi členmi vlastného druhu - a delenie na živočíšne druhy bolo na svete. Jednotlivé druhy dostali vlastné pomenovanie. A človek videl výnimočnosť vlastného ľudského rodu, ktorého jedinci tvorili spoločenstvá, do ktorých prináležal a preto sa vyčlenil ako človek. Ani človek nesplodí potomstvo s príslušníkom iného živočíšneho rodu. Preto tá výnimočnosť - je to pohľad človek z vnútra vlastnej komunity na svet živočíchov okolo seba.
as response to :
1
19.06.2018, 17:43
Lemmy neunesie dosledky evolucionizmu. Nevie sa zmierit s tym, ze je zviera. Ako mu pomoct?

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 70 776 Bgenerated in : 0.138 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 666 496 xunique displays : 1 206 048 xip address : 3.80.3.192

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...