move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Su ateisti zvierata?

entries
258
shows
96 213
uniques
3 696
theme was created 19.06.2018 by TvojOponent
164

1. TvojOponent 19.06.2018, 17:43

Lemmy neunesie dosledky evolucionizmu. Nevie sa zmierit s tym, ze je zviera. Ako mu pomoct?

01.07.2018, 13:27
Od sekulárneho humanizmu k zoorasizmu

Jedným dôvodom by mohol byť rasizmus starostlivo skrývaný sekulárnymi humanistami, no úpenlivo s veľkou starostlivosťou pestovaný. Nie rasizmus na základe farby pleti, ale príslušnosti k živočíšnemu druhu. Ateisti sa takto vymaňujú z obrovskej množiny živočíšnej ríše, aby pestovali v rámci vlastného živočíšneho spoločenstva pocit nadradenosti. Podobne, ako sekulárny humanista pán Adolf Hitler prichádza s teoriou nadľudí a podľudí.Toto delenie je vo svojej podstate rovnaké ako delenie na nadľudí (ateistov) a podľudí (zvieratá). Vyčlenením niekoho zo skupiny dokonalých do nižšieho levelu spoločenského statusu dosiahneme akceptáciu, aby s takými bytosťami bolo nakladané ako so zvieratami - boli im odopierané základné prirodzené práva ako právo na život, založiť si rodinu, právo na stravu, domov či dôstojné zaobchádzanie.
Ateisti tušia, že evolucionizmus ich ponižuje na rovnakú úroveň ako zvieratá, zráža ich z piedestálu výnimočnosti, kam človeka umiestnilo kresťanstvo, a tak v panike kopú do všetkých, kto im túto drsnú pravdu pripomína.

Pohrdať černochmi, cigáňmi, Slovanmi, kýmkoľvek len preto, aby ste zdôraznili vlastnú výnimočnosť a nadradenosť, je ten istý prístup ako podobne vyčleniť človeka zo živočíšnej ríše, vyčleniť ho ako MY, a iným dať ponižujúcu nálepku "tie ostatné živočíchy, teda NIE MY, ale VY OSTATNÍ.

Dôsledkom evolucionizmu je logicky zoorasizmus. Povýšiť vlastný živočíšny druh nad iné, zotročovať ich, zabíjať pre potešenie, pre pôžitok, chovať v zajatí, na vôdzkach, v klietkach s prvoradým cieľom uspokojenia vlastných potrieb bez dôrazu na potreby vyčlenených živých bytostí. A neraz aj v obave z nutnosti vzdať sa vlastných egoistických nárokov na životné prostredie, ktoré by za iných okoloností bolo obsadené inými živočíšnymi druhmi. A na to tak skvelo poslúži to ospravedlnenie - lebo ateisti sú čosi viac ako zvieratá.
as response to :
1
19.06.2018, 17:43
Lemmy neunesie dosledky evolucionizmu. Nevie sa zmierit s tym, ze je zviera. Ako mu pomoct?

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 71 857 Bgenerated in : 0.085 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 615 143 xunique displays : 1 201 548 xip address : 3.237.16.210

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...