move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Lemmy nevie, čo je sekta. Pomôžte mu zorientovať sa v definícii slova...

entries
61
shows
19 015
uniques
1 795
theme was created 16.08.2018 by TvojOponent
61

51. Lemmy 18.08.2018, 22:23

To ty chceš nazývať nosorožca ateistom. Lebo si podlý a zákerný. Je horší kresťan od teba? Asi nie. Kedysi bol od teba horší len Hitler.

19.08.2018, 01:36
51/ :) Prečo by som mal byť zákerný? Lebo citujem to, čo si napísal? Veď nie sú toto Tvoje slová?
Nosorožec by mohol byť ateistom, keby rozumel, čo znamená viera „boh existuje“. Ak nosorožec dokáže odmietnuť túto vieru, potom môže byť ateista.

Na rovnakom princípe pápež zo žartu povedal, že by bol ochotný krstiť mimozemšťanov... ak by dokázali pochopiť vieru v Boha a porozumieť jej. Bol by to dôkaz, že sú to inteligentné bytosti.

Na otázku si stále neodpovedal - ČO JE SEKTA?
as response to :
51

33. TvojOponent 18.08.2018, 13:57

Vráťme sa teda k pomerom na Slovensku - Čo je to sekta? (Ty nemáš problém nazvať nosorožca ateistom a pápežovi vyčítaš jeho vtip o krstení Marťanov)

18.08.2018, 22:23
To ty chceš nazývať nosorožca ateistom. Lebo si podlý a zákerný. Je horší kresťan od teba? Asi nie. Kedysi bol od teba horší len Hitler.
as response to :
33

31. Lemmy 18.08.2018, 13:52

Myslel som na diskusiu o pomeroch na Slovensku. Pápež nemá problém pokrstiť aj zeleného mužíka z Marsu za kakolíka.

18.08.2018, 13:57
Vráťme sa teda k pomerom na Slovensku - Čo je to sekta?

(Ty nemáš problém nazvať nosorožca ateistom a pápežovi vyčítaš jeho vtip o krstení Marťanov)
as response to :
31

29. TvojOponent 18.08.2018, 13:38

O Britskej cirkvi píše Rastislav Škoda: http://www.zosity-humanistov.sk/2013/03/britska-ateisticka-cirkev-sa-pusta-do-globalizacie/ Takže aj v Británii majú cirkev. Sekta sa samozrejme môže nazývať cirkvou. Môžu byť ateisti sektári?

18.08.2018, 13:52
Myslel som na diskusiu o pomeroch na Slovensku. Pápež nemá problém pokrstiť aj zeleného mužíka z Marsu za kakolíka.
as response to :
29

15. Lemmy 18.08.2018, 10:54

Kresťan: Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Všímajme si jeho neschopnosť rozumne myslieť. Ja som spomenul ministerstvo preto, aby sa opýtal, či ide o sektu. Ministerstvo nepotrebuje mať register siekt, toto je už úplne nelogická kresťanská domýšľavosť. Ministerstvo registruje riadne náboženské organizácie, riadne, a keď táto náboženská organizácia je riadne registrovaná, tak je na tej is...

18.08.2018, 13:38
O Britskej cirkvi píše Rastislav Škoda:
link

Takže aj v Británii majú cirkev.
Sekta sa samozrejme môže nazývať cirkvou. Môžu byť ateisti sektári?
as response to :
15

1. TvojOponent 16.08.2018, 14:53

Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev. To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy ...

18.08.2018, 10:54
Kresťan: Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt?

Všímajme si jeho neschopnosť rozumne myslieť. Ja som spomenul ministerstvo preto, aby sa opýtal, či ide o sektu. Ministerstvo nepotrebuje mať register siekt, toto je už úplne nelogická kresťanská domýšľavosť. Ministerstvo registruje riadne náboženské organizácie, riadne, a keď táto náboženská organizácia je riadne registrovaná, tak je na tej istej úrovni ako Rímskokatolícka cirkev. Bodka. Občas je potrebné vykašľať sa na náboženské predsudky, a viac myslieť.
as response to :
1
16.08.2018, 14:53
Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev.

To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 86 693 Bgenerated in : 0.094 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 619 831 xunique displays : 1 201 872 xip address : 44.192.54.67

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...