move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Lemmy nevie, čo je sekta. Pomôžte mu zorientovať sa v definícii slova...

entries
61
shows
19 004
uniques
1 795
theme was created 16.08.2018 by TvojOponent
55

50. TvojOponent 18.08.2018, 14:54

Lemmyho štvrtý omyl - Sú jehovisti sektou? Citujem Ivanu Škodovú: Pri náboženských je základom väčšinou zmes viacerých náboženstiev s dopĺňaním a svojvoľným výkladom náboženských textov. Patria sem Náboženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi, Mormóni, Baha I... http://www.integra.fost.sk/clanky/zhubne_spolocenstva.pdf

18.08.2018, 22:32
Svojvoľný výklad (preklad) spravili aj rímskokatolíci, keď namiesto JHWH používajú výraz Boh. Katolík nie je lepší od mormóna. Všetci ste na jednej deravej lodi. Tá loď má meno: teizmus.
as response to :
50

1. TvojOponent 16.08.2018, 14:53

Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev. To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy ...

18.08.2018, 14:54
Lemmyho štvrtý omyl - Sú jehovisti sektou?

Citujem Ivanu Škodovú:
Pri náboženských je základom väčšinou zmes viacerých náboženstiev s dopĺňaním a svojvoľným výkladom náboženských textov. Patria sem Náboženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi, Mormóni, Baha I...

link
as response to :
1
16.08.2018, 14:53
Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev.

To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 74 981 Bgenerated in : 0.072 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 617 847 xunique displays : 1 201 754 xip address : 44.192.54.67

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...