move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Lemmy nevie, čo je sekta. Pomôžte mu zorientovať sa v definícii slova...

entries
61
shows
18 653
uniques
1 787
theme was created 16.08.2018 by TvojOponent
44

1. TvojOponent 16.08.2018, 14:53

Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev. To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy ...

18.08.2018, 14:27
V čom sa (nielen) Lemmy mýli v téme siekt.

Lemmy tvrdí, že registrovaná náboženské spoločenstvo nemôže byť sektou (a z toho vyplýva aj opak, že neregistrované náboženské spoločenstvo je sektou)... lebo by sektu Ministerstvo nezaregistrovalo.

Celý problém ešte viac komplikuje aj skutočnosť, že keď je nejaká cirkev alebo náboženská spoločnosť oficiálne zaregistrovaná podľa zákona ako legálna, to ešte vôbec neznamená, že nemá deštruktívne alebo zhubné dôsledky pre život svojich členov.

Zdroj: Ivana Škodová, link

A ďalej pokračuje príkladom registrovaných cirkví so znakmi sekty, citujem opäť z toho istého zdroja:

Na Slovensku je registrovaná ako cirkev Náboženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi, v Českej republike Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní – tzv.Mormóni, Náboženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi aj Novoapoštolská cirkev.
as response to :
1
16.08.2018, 14:53
Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev.

To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 78 066 Bgenerated in : 0.068 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 501 387 xunique displays : 1 191 899 xip address : 34.231.243.21

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...