move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Lemmy nevie, čo je sekta. Pomôžte mu zorientovať sa v definícii slova...

entries
61
shows
18 816
uniques
1 791
theme was created 16.08.2018 by TvojOponent
43

35. TvojOponent 18.08.2018, 14:05

Znaky sekty: autoritárstvo fundamentalizmus uzavretosť selekcia informácií http://www.sekty.sk/sk/articles/show/22

18.08.2018, 14:18
Zdroje: link

Doc. ThDr. Odilo Ivan Štampach, OP (1946) – vyštudoval pedagogickú fakultu a tajne v podzemných kurzoch teológiu, doktorát získal v Poznani a habilitoval na Teologickej fakulte v Olomouci. Pôsobí na Jakobe, vyššej sociálno-pedagogickej a teologickej škole, na Vyššej odbornej škole publicistiky, Inštitúte ekumenických štúdií a prednáša religionistické témy aj na Pedagogickej a Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pôsobil na Katolíckej teologickej fakulte tejto univerzity a hosťoval i na iných teologických fakultách. Je členom mnohých redakčných rád a stálym prispievateľom religionistických a teologických časopisov, členom výboru Českej spoločnosti pre štúdium náboženstiev a Spoločnosti pre štúdium siekt a nových náboženských hnutí, členom Českej sekcie Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu a Českej kresťanskej akadémie. Napísal okrem iných tieto knihy: Sekty a nová náboženská hnutí, naděje a rizika; Malý přehled náboženství; Život, Duch a všechno (Duchovní proudy nového věku); Nástin ekumenické teologie.
as response to :
35

1. TvojOponent 16.08.2018, 14:53

Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev. To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy ...

18.08.2018, 14:05
Znaky sekty:

autoritárstvo
fundamentalizmus
uzavretosť
selekcia informácií

link
as response to :
1
16.08.2018, 14:53
Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev.

To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 80 190 Bgenerated in : 0.086 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 546 362 xunique displays : 1 196 155 xip address : 3.236.218.88

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...