move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Lemmy nevie, čo je sekta. Pomôžte mu zorientovať sa v definícii slova...

entries
61
shows
18 824
uniques
1 791
theme was created 16.08.2018 by TvojOponent
41

35. TvojOponent 18.08.2018, 14:05

Znaky sekty: autoritárstvo fundamentalizmus uzavretosť selekcia informácií http://www.sekty.sk/sk/articles/show/22

18.08.2018, 14:17
Uzavretosť

Ďalšou aplikáciou náboženského autoritárstva v sekte je jej uzavretosť. Normálna náboženská spoločnosť sa síce spolieha na pravdivosť svojej náuky a verí, že jej cesta vedie k spáse (či inak formulovanému cieľu duchovnej cesty). Sekta však zdôrazňuje, že má jedinú a celú pravdu a nikto iný pravdu nemá. Jej cesta je jediná pravá. Sekta je výlučná a samospasiteľná. Všetky ostatné smery vedú do skazy. Jedným slovom, sekta si sama postačuje. Uzavretosť sekty predstavuje neschopnosť a neochotu viesť dialóg. Druhí nám nemajú čo povedať. Okrem čisto pragmatických záležitostí býva často jediným kontaktom sektárov so svetom propagačná aktivita. No niektoré sekty sú uzavreté aj voči novým záujemcom. Nemajú náborovú aktivitu a prípadných kandidátov si vyberajú.
as response to :
35

1. TvojOponent 16.08.2018, 14:53

Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev. To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy ...

18.08.2018, 14:05
Znaky sekty:

autoritárstvo
fundamentalizmus
uzavretosť
selekcia informácií

link
as response to :
1
16.08.2018, 14:53
Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev.

To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 79 671 Bgenerated in : 0.127 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 547 232 xunique displays : 1 196 250 xip address : 3.236.218.88

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...