move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Lemmy nevie, čo je sekta. Pomôžte mu zorientovať sa v definícii slova...

entries
61
shows
18 834
uniques
1 791
theme was created 16.08.2018 by TvojOponent
40

35. TvojOponent 18.08.2018, 14:05

Znaky sekty: autoritárstvo fundamentalizmus uzavretosť selekcia informácií http://www.sekty.sk/sk/articles/show/22

18.08.2018, 14:16
Fundamentalizmus

Druhým znakom sekty je fundamentalizmus, ktorý môžeme charakterizovať ako neúmerné posilnenie autority textu, či už nejakej kánonickej knihy alebo nejakého doktrinálneho dokumentu. Zdôrazňuje sa božský pôvod posvätnej knihy a zabúda sa na jeho ľudské aspekty. Text sa chápe v jeho jednoduchom prvoplánovom význame a potreba exegetického sprostredkovania medzi dobou a prostredím, keď bol text napísaný a našou súčasnosťou, ostáva nepovšimnutá. Zabúda sa, že text rozvíja všetky svoje možnosti až vďaka hermeneutickej interpretácii.

Fundamentalizmus zodpovedá jednoducho na zložité otázky. Je to čiernobiele videnie sveta, ktorému pre život stačí niekoľko jednoduchých poučiek a pokynov. Fundamentalizmus v niektorých prípadoch prerastá až do bigotnosti a fanatizmu.
as response to :
35

1. TvojOponent 16.08.2018, 14:53

Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev. To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy ...

18.08.2018, 14:05
Znaky sekty:

autoritárstvo
fundamentalizmus
uzavretosť
selekcia informácií

link
as response to :
1
16.08.2018, 14:53
Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev.

To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 79 814 Bgenerated in : 0.088 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 547 645 xunique displays : 1 196 307 xip address : 3.236.218.88

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...