move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Lemmy nevie, čo je sekta. Pomôžte mu zorientovať sa v definícii slova...

entries
61
shows
18 661
uniques
1 787
theme was created 16.08.2018 by TvojOponent
37

35. TvojOponent 18.08.2018, 14:05

Znaky sekty: autoritárstvo fundamentalizmus uzavretosť selekcia informácií http://www.sekty.sk/sk/articles/show/22

18.08.2018, 14:11
Keď spojíme uvedené prvky - autoritárstvo, fundamentalizmus, uzavretosť a selekciu informácií, vyjde nám analógia náboženského sektárstva s niečím, čo poznáme z mimonáboženskej sféry. Tieto znaky sú typické pre totalitné politické hnutia alebo totalitný systém. Môžeme teda povedať, že sekta je totalitná náboženská spoločnosť. Ale pretože fenomén totalitarizmu bol analyzovaný zatiaľ iba v politickej oblasti a na náboženské spoločnosti je použitý iba analogicky, nemôže poslúžiť pre vedecky hodnotnú definíciu sekty. Avšak sme si vedomí, že ide o náboženský extrémizmus a podľa tejto analógie vyhodnocujeme i nebezpečenstvo pre ľudskú dušu a nebezpečenstvo pre spoločnosť, ktoré zo sektárstva vyplýva.

Znaky sekty nemusia byť prítomné len v náboženských spoločenstvách, ale aj v nenáboženských. Sekta sa v konečnom dôsledku vzďaluje nasledovaniu boha a preklápa sa k nasledovaniu autority - a to je už svetský princíp.

Na princípoch sekty môžu byť aj skupinky kamarátov, športovcov, zamestnancov či ich nadriadených. Náboženský prvok je len zástupným a má funkciu - keď je prítomný - zjednocujúcu či motivujúcu, no nie je bytostne dôležitým na to, aby skupinka bola sektou.

as response to :
35

1. TvojOponent 16.08.2018, 14:53

Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev. To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy ...

18.08.2018, 14:05
Znaky sekty:

autoritárstvo
fundamentalizmus
uzavretosť
selekcia informácií

link
as response to :
1
16.08.2018, 14:53
Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev.

To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 80 836 Bgenerated in : 0.074 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 502 269 xunique displays : 1 191 961 xip address : 34.231.243.21

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...