move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Lemmy nevie, čo je sekta. Pomôžte mu zorientovať sa v definícii slova...

entries
61
shows
18 667
uniques
1 787
theme was created 16.08.2018 by TvojOponent
34

1. TvojOponent 16.08.2018, 14:53

Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev. To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy ...

18.08.2018, 13:59
Francúzsky medzirezortný výbor pre nové náboženské hnutia vo svojej správe v roku 2000 charakterizoval psychomanipulačnú skupinu (nemusí ísť výslovne o náboženskú sektu) ako spoločenstvo, ktoré prostredníctvom používania rôznych psychosociologických techník a tiež fyzického, psychického či materiálneho využívania vykonáva kontrolu nad životom adepta a spôsobuje závislosť danej osoby od tejto skupiny alebo jej vodcu, pričom ju znechucuje alebo vytrháva z jej dovtedajších rodinných a sociálnych zväzkov. Podstatným prvkom závislosti tohto typu je rozpor medzi oficiálne deklarovaným cieľom a skutočným (skrytým) cieľom, ktorý náboženský kult realizuje na úkor adepta a jeho rodiny, čo zároveň protirečí osobnej slobode človeka.

BORIS RAKOVSKÝ

AUTOR JE RIADITEĽOM CENTRA
PRE ŠTÚDIUM SIEKT
PRI EKUMENICKEJ RADE CIRKVÍ SR
A ŠÉFREDAKTOROM ČASOPISU ROZMER
as response to :
1
16.08.2018, 14:53
Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev.

To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 77 754 Bgenerated in : 0.100 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 503 022 xunique displays : 1 192 030 xip address : 34.231.243.21

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...